Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta UTVA kokoontui juuri Libyan tilanteesta. Keskustelimme tilanteesta sen jälkeen, kun YK:n turvallisuusneuvosto viime yönä hyväksyi uuden Libyaa koskevan päätöslauselman. Päätöslauselma on selkeä. Siinä vaaditaan välitöntä tulitaukoa ja siiviileihin kohdistuvien väkivaltaisuuksien lopettamista. Se oikeuttaa tarvittaessa voimatoimet siviilien suojelemiseksi ja humanitaarisen avun perille saattamiseksi kaikin tarvittavin keinoin.

Uusi päätöslauselma oli tarpeen, koska Libya ei noudattanut aiemman päätöslauselman vaatimuksia lopettaa siviileihin kohdistunut väkivalta. Päinvastoin, tilanne maassa on yhä vakavampi. Väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusrikkomukset ovat jatkuneet.

Turvaneuvoston päätöksessä on huomattavaa, että yksikään jäsenmaa ei äänestänyt sitä vastaan. Kyse on siten laajasta kansainvälisen yhteisön päätöksestä, jossa on vahva alueellinen omistajuus Arabiliiton kautta. Tämä on tärkeää.

Tämä monenvälisen yhteisön päätös on oikea tapa päättää voimakkaista toimista, sillä se antaa voimankäytölle oikeudellisen perustan.

EU on antanut YK:n päätöslauselman vaatimuksille täyden tukensa. Se on valmis toteuttamaan päätöslauselmaa oman roolinsa puitteissa. Libyan tilannetta käsitellään ulkoministerikokouksessamme ensi maanantaina ja myöhemmin ensi viikolla myös päämiesten kesken.

UTVAn tiedote löytyy tästä.

Comment

required