Tässä ensimmäinen vierasblogi Vilho Partaselta, olkaa hyvä! Jatkossa julkaisen noin kerran kuussa vierasblogin, jonka joku teistä, arvon lukijat, on kirjoittanut. Toivon tämän pohjalta vilkasta keskustelua ja pyrin osallistumaan siihen itsekin. Alex

———————-

Itse osallistuin ensikertaa tähän blogiin vaiheessa, jossa Turkin EU-jäsenyys nousi pintaan, ja olenkin pysytellyt sittemmin langoilla kerran innostuttuani. 58-vuotisella elämänkokemuksella, ja 11- ja 15-vuotiaiden poikien isänä minulla on intressi, että maailma parantuu entisestään ja pysyy turvallisena paikkana.

Elämme näinä vuosikymmeninä suurta muutosvaihetta, jota tulevaisuuden historiantutkijat syynännevät vielä pitkään ja hartaasti. Geopoliittiset mannerlaatat ovat irronneet ja lähteneet sekä ennakoituun että ennakoimattomaan suuntaan. Asiassa kuin asiassa globaali uusi maailmankuva syrjäyttää vallitsevan ja paikallisen ?mökkihöperyyden?.

Geopolitiikasta, EU:sta, Turkista ja Kiinasta edelleen:

Maailman poliittisen ja taloudellisen keskuksen siirtyminen on jo toteutumassa pitkään ennakoidulla tavalla niin sanotusta lännestä ensin maihin, jotka tunnetaan työnimellä BRICs (Brazil, Russia, India, China). Muutos ei jääne vain tähän, vaan kaikki ne maat, joilla on riittävä väestöpohja, raaka-aineita, energiaa, koulutusta ja kehityskykyinen yhteiskuntarakenne, tulevat kehittymään rinnalle ja jopa ohi.

BRICseistä Kiina lienee ensimmäinen suunnannäyttäjä, ja riippuen sekä sen sisäpoliittisesta kehityksestä että ulkopolitiikan taitavuudesta, saattaa sen johtoasema jäädä pitkäaikaiseksi.

Muista BRICseistä merkittävin on Intia, joka on jäänyt Kiinan kasvun varjoon – toistaiseksi. Pysyykö kehitys rauhanomaisena kaikkialla ja kaikilla aloilla, riippuu ensisijassa talouden myönteisestä ja tasaisesta kehityksestä ? sekä sattumasta.

Jos ongelmia nousee esiin taloudessa, tulee niitä eteen varmasti myös politiikassa. Väkivaltaisuuksia ja konfliktejakin saattaa esiintyä. Harvoin ovat näinkin suuret muutokset sujuneet ilman väkivaltaa ja sotia.

EU:n ?sisäpolitiikkaa? rajoittaa suurten jäsenmaiden opportunistinen hyötyajattelu, joka johtuu historiallisesta kilpailuasetelmasta sotineen sekä siitä, että Eurooppa yhdistyy samalla sitä opetellen, nyt ensikertaa historiassaan. Tästä asenteesta on vaikea heti päästä eroon, mutta sen on oikeastaan pakko, jotta EU pysyisi vakavasti otettavana myös tulevaisuuden maailmassa.

Samalla, kun pyritään eroon jäsenmaiden opportunismista, EU:n tulisi voida laajentua, sillä jäädessään pelkäksi suljetuksi ?kristittyjen klubiksi? se menettää paitsi poliittisen painoarvonsa niin myös eräät keskeiset energiavarannot kuljetuskanavineen.

Tämän vuoksi Turkille on avattava tie EU-jäsenyyteen ja suorastaan sen ytimeen… Edellyttäen tietysti, että Turkki enää itse sitä haluaa. Se on sekä avain että portinavaaja seuraaviin yhteistyö- ja laajentumiskumppaneihin sekä energian lähteille.  Jos energiasta ei sovita rauhassa, saattaa se myöhemmin johtaa väkivaltaisuuksiin. Historiassa on sodittu pienemmistäkin syistä.

Kiina yhdistyi jo 1300-luvulla, joten se on yhtenäisyydessään edellä EU:sta. Kiina ottaa parhaillaan luonnollisen johtoasemansa niin BRICseissä kuin ehkä muuallakin maailmassa. Säilyykö kehitys rauhanomaisena kaikkialla ja kaikenaikaa riippuu siitä, miten talous onnistuu jakamaan hyvinvoinnin, raaka-aineet ja energiavarannot niin, ettei konflikteille jää sijaa.

Maanantaina toukokuun 7. päivä, Ranskan toisen kierroksen vaalisunnuntain jälkeen, selvää, kuinka presidentinvaaleissa oikein kävi. Voittiko entinen ja ennakoitavissa oleva Sarkozyn presidenttihallinto vai tuliko tilalle ennakoimaton Hollande. Yhdistyneenä Ranskan politiikan epävarmuus ja Espanjan eskaloituva taloustilanne ?stressitestaavat? nyt seuraavaksi EU:n vakautussuunnitelman ja eritoten EU:n tulevaisuudelle ratkaisevan tärkeän Ranska-Saksa ?talousakselin kestävyyden.

Lopuksi muutama kiinnostava linkki ja sananen Kiinan, Turkin ja EU:n suhteista:

Today’s Zaman: Turkey, China to flesh out strategic partnership during Erdoğan?s visit
Today’s Zaman: Turkey’s deficit with China and global implications
Today’s Zaman: No time for euphoria as Turkey named Europe’s fastest growing economy
Chinese embassy in Turkey: China supports diplomatic efforts in restoring stability in West Asia, North Africa: vice president
Chinese embassy in Turkey: China, Turkey pledge to advance strategic cooperation

Kiinan intressinä on tukea poliittista vakautta ja harjoittaa taloudellista yhteistyötä (=kaupankäyntiä) sivuuttaen ilmeisesti poliittisen uudistumisen Länsi-Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Käytännöllinen asenne on sivuuttanut marxilaisen ideologian, ja Kiina ottanee USA:n ja EU:n taloudellista ja poliittista etumatkaa kiinni nopeassa aikataulussa – vuosikymmenissä. Tunnettuahan on, että Kiina ja Turkki ovat jo tehneet sopimuksen Anatolian maakaasuvarantojen kehittämisestä, ja tarkoitus näyttää olevan edetä laajemminkin ?bilateraalisen strategisen yhteistyön? merkeissä.

Vilho Partanen

Comment

required