Aina sama juttu. Ennen lomia töitä on hullun lailla. Pöytä pitää saada puhtaaksi, niin että voi lähteä hyvin mielin hiihtelemään.

Kolumnisuma on nyt purkautunut. Vain Ilta-Sanomat jäljellä.

Valiokuntaviikko on myös ollut rankanpuoleinen. Olen keskittynyt lähinnä budjetinvalvontavaliokuntaan. Eilen keskusteltiin siis tulkkauskustannuksista.

Tänään oli vuorossa komission vastuuvapausraportti, jonka on valmistellut liberaaliryhmän Jan Mulder. Olen ryhmämme ”varjoraportööri”, ja siksi äänessä myös tänään.

Puheenvuorossani nostin esille kolme kokonaisuutta:

1. Raportissa voisi olla vielä hiukkasen tiukempaa kieltä. Muutamissa kohdissa voisi torua komissiota kovemmin sanakääntein. Komissaari Siim Kallas lupasi olla ottamatta ehdotustani henkilökohtaisesti…


Olimme komissaari Siim Kallaksen kanssa hyvissä väleissä kokouksen jälkeenkin.

2. Suurin osa EU:n budjetista käytetään tietenkin jäsenmaissa (80%). Sen seurauksena suurin osa väärinkäytöksistä tapahtuu myös muualla kuin EU:n instituutioissa. Jäsenmaiden valtiovarainministereiltä on vuosien saatossa pyydetty taetta siitä, että varoja käytetään oikein. He eivät kuitenkaan ole halunneet ottaa tätä vastuuta.

Ehdotin, että tilintarkastustuomioistuin tiukentaisi valvontaansa jäsenmaissa esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä kansallisten tilintarkastajien kanssa. Ehdotin myös, että otettaisiin mallia Yhdysvalloista, jossa järjestelmä on hajautettu. On helpompi osoittaa sormella pienempää yksikköä. Sen myötä vastuu myös kasvaa.

3. Lopuksi kehuin vielä Mulderin raporttia yleisellä tasolla. Siinä on monta hyvää kohtaa, kuten esimerkiksi tulkkauskustannukset, ohjelmien karsiminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen. Tavoitteena ei ole valvonnan lisääminen, vaan sen parantaminen.

Nyt on pakko lähteä jännittämään Suomen ja USA:n välistä lätkämatsia.

 

Comment

required