Det blir en politiskt intressant vår is Sverige och Finland. Vi håller val inom loppet av en månad: Sverige den 22 mars och Finland den 19 april.

Situationerna i de båda länderna är olika, men ändå liknade. Sverige har nyval efter en besvärligt valresultat. Finland har val efter en besvärlig fyrårsperiod i en bred koalitionsregering.

Det politiska fältet är turbulent i båda länderna. I Sverige har man normalt lyckats styra ländet även med minoritetsregeringar. Sverigedemokraterna ändrade på det, i och med valen 2010 och 2014.

I Finland brukade vi ha tre stora partier varav två alltid satt i en majoritetsregering tillsammans med mindre partier. Det tredje satte fart från oppositionen. Sannfinländarna blev det fjärde stora partiet i valet 2011, men beslöt att stanna i opposition.

Den traditionella politiken tycks vara trasig. Det har blivit svårt att fatta beslut. I Sverige blev det nyval eftersom regeringens budget inte fick stöd. I Finland har det varit svårt att driva igenom strukturella förändringar då partierna inte är ense om problemen är konjunktur- eller strukturbaserade.

Samtidigt har det blivit svårt att skilja mellan höger- och vänsterpolitik. Bägge sidorna stöder välfärd och marknadsekonomi, dock på olika sätt. Enskilda frågor – som till exempel invandring, skola eller EU – styr väljare mer än traditionell ideologier.

Det har blivit en kamp mellan globalister och lokalister. Globalisterna tror på öppenhet, frihandel och rörlighet, internationellt samarbete och EU. Lokalisterna vill vända sig inåt. De tror på att gemensamma problem löses lokalt, att invandring bör begränsas.

I Sverige och Finland är det i grund och botten frågan om en kamp mellan det gamla och det nya. Jag dömer ingendera, men konstaterar att vi alltid lyckats genom att förnya våra samhällen.

En gammal utrikespolitik vänder sig inåt – den nyä öppnar sig utåt. En gammal ekonomisk politik tror på statskapitalism – den nya satsar på företagsamhet och marknader.

Det sa bli intressant att se vilka teman valen på bägge sidan av Östersjön medför. I båda länderna vågar jag hoppas ett klart valresultat. Vi förtjänar regeringar som kan visa ledarskap och fatta modiga beslut.

4 Comments
 1. Asko Järvinen
  19.12.2014 09.58

  Kan du säga var är den ny utrikespolitik som du talar om?

  Reply
 2. Tarja Heiskanen
  19.12.2014 13.41

  Det är god att bevara båda företagsmodel! Privata globala företag kan vara mera flexibelt att utnytta fort vinsten! När efterfrågan går ner inom kvartal kan företagets styrelse bestämma att flytta företaget till ett annat land! De aktieägare har sin rätt å få bästa mjöllig dividend.Men,om regeringen stiftar lager och regler som hindrar växten och vinsten, kan Finland inte lockas mer investeringar! Nuförtiden har Finland blivit politiskt osäker land till globala investeringarna. Man må säkra konkurrenskrftig omgivning I Finland, Hur har man skaffat konkurrensförmåga mellan Sverige och Finland i Norden? Telia-Sonera är ett exempel att slå ihop två företag! Vad hände till Nokia med ny ledning? Kan staten rädda gamla företag att säkra tusentals arbetsplatser? Vilket roll kan staten ha i osäker framtiden? Stöttspelare att säkra fred och välfärden i samhället på långt sikt eller oväntande fenomen i marknaden,,,,,,

  Reply
 3. Mika Kaakinen
  21.12.2014 11.41

  Mycket lycka och framgång til ditt arbete! Jag tycker mycket om dig, Alex Stubb. Du är en bra och kunnig man. Guds välignelse till ditt liv, trevlig jultid och gott nytt år 2015

  Önskar Mika Kaakinen

  Reply
 4. Arvo Lindström
  14.01.2015 23.06

  Suomi vauraimmillaan mitä koskaan
  Jatketaan samaan malliin!

  Reply

Comment

required