Odotettu päätös tuli viime yönä: EU:n ja Yhdysvaltojen edustajista koottu työryhmä on päättänyt suosittaa vapaakauppaneuvottelujen aloittamista.Varsinaiset neuvottelut on tarkoitus käynnistää myöhemmin tänä vuonna. Kirjoitin aiheesta Vieraskynä-kolumnin maanantain Helsingin Sanomiin. Tässä kirjoitukseni. Löydät sen myös täältä.

Vapaakauppa USA:n kanssa vauhdittaisi EU:n vientiä

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus vahvistaisi myös poliittista kumppanuutta.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille kaavaillaan vapaakauppasopimusta. Tavallinen suomalainen hyötyisi sopimuksesta esimerkiksi amerikkalaistuotteiden nykyistä edullisempina hintoina. Pienet ja keskisuuret yritykset taas pääsisivät Yhdysvaltojen markkinoille aikaisempaa helpommin.

Ei tulleja eikä tarpeettomia teknisiä esteitä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Kuulostaako hyvältä? Tämä voi olla todellisuutta muutamien vuosien päästä, jos vapaakauppasopimus toteutuu.

EU ja Yhdysvallat ovat maailman suurimmat talousalueet, ja niiden keskinäinen kauppa kattaa noin 30 prosenttia maailmankaupasta. Kahden suurimman välistä vapaakauppa-aluetta on väläytelty aika ajoin aina 1990-luvulta alkaen.

Sopimuksen toteuttamiseen on kuitenkin vasta nyt realistiset mahdollisuudet, koska Maailman kauppajärjestön WTO:n monenkeskiset neuvottelut ovat umpikujassa ja talouskasvu on hiipunut niin EU:ssa kuin Yhdysvalloissakin.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat päättivät marraskuussa 2011 perustaa työryhmän arvioimaan, millaisia yhteisiä toimia tarvitaan talouskasvun vahvistamiseksi ja työllisyyden parantamiseksi. Viime kesäkuussa ryhmä julkaisi väliraportin, jossa päätettiin selvittää kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen edellytyksiä.

Työ on kantanut hedelmää: lähiaikoina julkistettava loppuraportti todennäköisesti suosittaa neuvottelujen aloittamista.

Suomen kannattaa tukea sopimuksen syntymistä. Yhdysvallat on Suomen kolmanneksi merkittävin EU:n ulkopuolinen vientimaa, ja kauppatase on Suomelle selvästi ylijäämäinen. Vientimme Yhdysvaltoihin kasvaa. Talouskasvu ja työllisyyden parantaminen vaativat kysyntää, johon EU:n sisämarkkinat eivät yksin riitä.

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus tarjoaisi Atlantin molemmille puolille piristysruiskeen. EU-komissio on arvioinut viennin Yhdysvaltoihin lisääntyvän sopimuksen seurauksena jopa 18 prosenttia. Tullien ja muiden kaupan esteiden poistaminen taas voisi kasvattaa Euroopan unionin bruttokansantuotetta yli prosentin.

Suomessa vapaakauppasopimus näkyisi kuluttajahintojen laskuna, koska tullimaksut poistuisivat. Myös kilpailun lisääntyminen laskisi hintoja, sillä suomalaisyritykset pääsisivät Yhdysvaltojen markkinoille nykyistä helpommin ja päinvastoin.

Muun muassa huipputekniikkaa hyödyntäville suomalaisyrityksille vaivaton pääsy Yhdysvaltojen markkinoille toisi merkittävää kilpailuetua. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ovat tähän asti jarruttaneet toisistaan eroavat standardit, jotka koskevat esimerkiksi terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa.

Myös Yhdysvaltojen julkisiin hankintoihin ja palvelukauppaan liittyvien rajoitusten poistaminen avaisi huikeita mahdollisuuksia: esimerkiksi Yhdysvaltojen kotimaisia tarjoajia suosivan Buy American -lain lakkauttaminen toisi EU-toimijat samalle viivalle amerikkalaisten kanssa.

Vapaakauppasopimuksessa ei ole kyse EU:n ja Yhdysvaltojen käpertymisestä toisiinsa, sillä ne molemmat pyrkivät vapauttamaan kauppaa muidenkin maiden kanssa. Euroopan unioni esimerkiksi päätti viime vuonna käynnistää vapaakauppaneuvottelut Japanin kanssa ja pyrkii saamaan neuvottelut Intian ja Kanadan kanssa päätökseen.

Neuvotteluista ei tule helppoja, eikä sopimusta solmita nopeasti. Kahden erilaisen sääntelykulttuurin yhteen sovittamisessa ja maatalouteen liittyvissä kysymyksissä riittää neuvoteltavaa. Sopimuksen sisällön tulee saada paitsi EU:n jäsenmaiden myös Euroopan parlamentin tuki.

Päätös neuvottelujen käynnistämisestä tulisi tehdä Irlannin EU-puheenjohtajuuskauden aikana. Jos sopimushanke raukeaa, kaupan ja talouskasvun painopiste siirtyy transatlanttiselta akselilta yhä selvemmin Tyynen valtameren alueelle.

Talousvaikutusten lisäksi sopimus vahvistaisi Euroopan ja Yhdysvaltojen kumppanuutta. Kumppanuus olisi liberaalien markkinatalouksien vastaus nousevien talouksien haasteeseen ja käännekohta myös globaalissa politiikassa, ei vain taloudessa.

Euroopan unionin tulee tarttua mahdollisuuteen ja toimia tehokkaasti sopimuksen aikaansaamiseksi.

Comment

required