Vierailin tänään Minskissä Etyj-puheenjohtajan ominaisuudessa. Tapasin presidentti Aljaksandr Lukashenkan ja ulkoministeri Sergei Martynovin. Keskustelin myös opposition ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.

Valko-Venäjän ulkoministeri Sergey Martynov oli asiantunteva keskustelukumppani

Lähes kahden miljoonan asukkaan Minsk on lähellä. Matka on suunnilleen sama kuin Helsingistä Rovaniemelle.

Pääviestini koski demokratiaa. Valko-Venäjällä pidettiin parlamenttivaalit syyskuun lopussa. Etyjin vaalitoimisto ODIHR:in mukaan vaalit eivät vastanneet kansainvälisiä standardeja. Silti parannuksia havaittiin. Valko-Venäjä myös kutsui Etyjin vaalitarkkailijat rajoituksetta maahan. Lisäksi Valko-Venäjä vapautti loput poliittiset vankinsa elokuussa.

Kansalaisjärjestötapaaminen

Totesin Valko-Venäjän ottamat askeleet oikeansuuntaisiksi. Odotuksiin nähden vaalit olivat kuitenkin pettymys. Oleellisinta olisi nyt jatkaa toimenpiteitä, jotka rakentavat demokratiaa ja parantavat ihmisoikeustilannetta. Nostin esille vaalilain uudistuksen tarpeen. Vetosin myös kansalaisjärjestöjen toiminnan helpottamisen sekä kuolemantuomioiden toimeenpanon keskeyttämisen puolesta.

Lukashenka halusi avata uuden sivun maansa EU-suhteissa. Hän korosti, ettei Valko-Venäjää pidä jättää syrjään Euroopan kehityksestä. Ongelmat ovat pitkälti yhteisiä. EU on Valko-Venäjän tärkein vientimarkkina. Talouden modernisaatio on välttämätöntä.

Etyjin Minskin toimiston väkeä

Oppositio oli kriittinen. He katsoivat, ettei oleellista muutosta ole tapahtunut. Todellista poliittista kilpailua ei sallita. Osa oppositiosta piti dialogia ja yhteistyön rakentamista Valko-Venäjän kanssa tärkeänä ongelmista huolimatta. Jotkut painottivat, että lähentymisen tulee olla ehdollista. Valko-Venäjän on tehtävä enemmän.

Pidän vuoropuhelun rakentamista yhtenä Etyjin luonnollisista päätehtävistä. Dialogi on parempi kuin eristäminen. Tämä koskee myös Valko-Venäjää, joka on Etyjin aktiivinen jäsen.

Euroopan unioni harkitsee parhaillaan suhteiden elvyttämistä Valko-Venäjän kanssa. EU-puheenjohtajamaa Ranska kutsui ulkoministeri Martynovin EU:n ulkoministerikokouksen yhteydessä pidettävään troika-tapaamiseen.

Tulen briiffaamaan EU-kollegat matkani tuloksista ensi maanantaina Luxembourgissa. Pidän Ranskan ehdotusta suhteiden kehittämiseksi perusteltuna. Passiivisuus ja Valko-Venäjän eristäminen eivät tuota tulosta. Lähentymispolitiikka on hyvä asia, mutta sen tulee näkyä myös demokratian vahvistumisena ja ihmisoikeuksien parantumisena Valko-Venäjällä.

Comment

required