EU:n jäsenmaiden päämiehet kokoontuivat viime viikolla Ukrainan tilanteen vuoksi. Kokouksessa päätettiin toimista Ukrainan akuutin taloustilanteen auttamiseksi ja talouskasvun tukemiseksi. Talousavun lisäksi Ukrainalle myönnetään yksipuolisia kauppaetuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ukraina voi hyödyntää EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen etuja jo ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Alun perin EU:n ja Ukrainan piti allekirjoittaa vapaakauppasopimuksen sisältävä assosiaatiosopimus jo viime marraskuussa. Ukraina perääntyi viime hetkellä, ja valmiiksi neuvoteltu sopimus jäi hyväksymättä. Nyt EU:n tavoitteena on allekirjoittaa sopimus mahdollisimman pian.

EU on Ukrainan tärkeimpiä kauppakumppaneita, sillä noin 31 prosenttia maan ulkomaankaupasta tehdään EU-alueelle. Tärkeimpiä tuotteita ovat rauta, teräs, kaivos- ja maataloustuotteet sekä koneet.

Arvioiden mukaan assosiaatiosopimus liberalisoi tullit lähes kokonaan, 98,1 prosenttia. Ukrainalaisviejät hyötyisivät tullien alennuksista tai poistoista 487 miljoonan euron verran vuosittain. Eniten hyötyisivät maataloustuotteiden tuottajat. Tullien alennushyödyn on arvioitu olevan maataloustuotteille 330 miljoonaa euroa. Tämä kaikki auttaa ukrainalaisia kehittämään maataan.

Comment

required