Pohjoismaat ovat onnistuneet yhdistämään vaurauden ja oikeudenmukaisuuden paremmin kuin mitkään muut maat. Vauraus perustuu kansainvälistymiseen ja markkinatalouteen. Oikeudenmukaisuus toteutuu hyvinvointiyhteiskunnan kautta.

Kokoomus haluaa säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan ja kehittää sitä myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointiyhteiskunta jakaa riskit ja pitää huolen meistä silloin, kun emme siihen itse pysty. Se hoitaa meidät kuntoon silloin kun tarvitaan. Se valmentaa meidät kouluissa ja korkeakouluissa niin, että voimme elättää itsemme ja elää hyvää elämää.

Me suomalaiset olemme kuitenkin vaikeiden ratkaisujen edessä. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta puuttuu vuosittain jopa 10 miljardia euroa. Nykyisin pelisäännöin hyvinvointivaltio ei ole kestävällä pohjalla.

Kokoomuksen vaihtoehto haastavaan tilanteeseen on tehdä päätöksiä, joilla työn tekeminen ja teettäminen tehdään nykyistä kannattavammaksi.

Kokoomus valitsee työn.

Olemme esittäneet Kokoomuksen Työlistan, joukon rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäisivät työntekoa Suomessa. Kokoomus on ainoa puolue, joka on esittänyt uskottavia keinoja parantaa sekä työn kysyntää että työn tarjontaa.

Työllisyyttä eniten edistävä toimenpide on ansiotulojen verotuksen keventäminen yhdistettynä palkkamalttiin. Kokoomus haluaa palkita ahkeruudesta ja lisätä suomalaisten ostovoimaa. Siksi haluamme keventää ansiotulojen verotusta kahdella miljardilla eurolla ensi vaalikauden aikana, jos työelämän osapuolet pystyvät sopimaan vaalikauden ajan työllisyyttä lisäävistä, äärimaltillisista palkkaratkaisuista.

Miksi Kokoomus esittää näin reipasta ansiotulojen verotuksen keventämistä?

Tärkein syy on se, että palkkatulon verotuksen keventäminen lisää työllisyyttä pysyvällä tavalla. On oikeudenmukaista, että työhön kannustetaan ja että suomalaisilla olisi mahdollisuus itse päättää, mihin veronkevennysten kautta tulleen rahan käyttää. Vaikka ruokaan, asumiseen, lasten harrastuksiin – ihan, miten kukin itse hyväksi katsoo.

Työn verotuksen keventäminen lisää työntekoa. Työn verotuksen keventäminen lisää työelämään osallistumista, mutta myös työntekijöiden tekemien työtuntien määrää. Se lisää kannusteita ahkeruuteen ja kouluttautumiseen.

Jos haluamme Suomeen lisää työtä ja lisää ahkeruutta, silloin ansiotulojen verotuksen keventäminen on oikea linja.

Toinen tärkeä syy on Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistavien palkkaratkaisujen tukeminen. Palkankorotuksiin ei lähivuosina ole juuri varaa, koska Suomessa työn kustannukset suhteessa kilpailijamaihin ovat nousseet ja työn tuottavuus pienentynyt. Palkkamalttia on harjoitettava ja muitakin lisäkustannuksia vientiyrityksille vältettävä, jotta Suomen kilpailukyky saadaan palautettua.

Jos palkat eivät juuri nouse, mutta asumisen, tavaroiden ja palveluiden hinnat kallistuvat, palkan ostovoima heikkenee. Valtion pitää tällöin ansiotulojen verotusta keventämällä huolehtia, että vaatimattomista palkankorotuksista huolimatta palkasta jää kuukaudessa enemmän rahaa käteen.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että yhdessä äärimaltilliset palkkaratkaisut sekä kahden miljardin euron kevennys ansiotulojen verotukseen lisäisivät työllisyyttä yli 50 000 hengellä vaalikauden loppuun mennessä. Tämä vahvistaisi julkista taloutta jopa 1,4 miljardilla eurolla suhteessa perusuraan, eli verrattuna siihen, jos näin ei toimittaisi.

Kokoomus on ehdottanut ansiotuloverokevennysten rahoittamista osin välillistä verotusta kiristämällä yhdellä miljardilla eurolla. Työllisyyden vahvistuminen ja välillisen verotuksen kiristäminen yhdessä kattaisivat Kokoomuksen ansiotuloveron kahden miljardin euron kevennyksen.

Kokoomus – toisin kuin muut isot puolueet – haluaa tehdä veronkevennykset siten, että ne koskevat kaikkia tuloluokkia. Mielestämme kaikkien työntekoa ja ahkeruutta tulee kannustaa. Kevennykset kannattaa kuitenkin painottaa pieni- ja keskituloisille, jotta myönteinen vaikutus työllisyyteen olisi mahdollisimman suuri. Kokoomuksen veronkevennykset koskevat myös eläkeläisiä – toisin kuin esimerkiksi Keskustalla.

Kokoomuksen mallissa pääosa veronkevennyksistä toteutettaisiin työtulovähennystä ja tulonhankkimisvähennystä korottamalla sekä valtionverotuksen veroasteikkoa keventämällä. Myös perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä korotettaisiin.

Kokoomuksen veromallissa kaikkein suurimmat suhteelliset eli prosentuaaliset kevennykset kohdistuisivat keskituloisille suomalaisille. Keskimääräinen tulonmuutos olisi noin kaksi prosenttia, eli keskituloiselle, noin 40 000 euroa vuodessa tienaavalle suomalaiselle jäisi noin 60 euroa kuukaudessa enemmän palkasta käteen. Suuremmilla tuloilla suhteellinen kevennys olisi hieman pienempi.

Kokoomus on valmis näin mittaviin veronkevennyksiin vain, jos työllisyyttä ja kilpailukykyä lisäävistä palkkaratkaisuista saadaan sovittua. Mikäli näin ei tapahtuisi, emme voisi riittävästi luottaa siihen, että työllisyys paranee ja Suomi pääsee Euroopassa hitaasti viriävään talouskasvuun mukaan.

Joka tapauksessa ansiotuloverotukseen on ensi vaalikaudella tehtävä ansiotason ja inflaation muutosta vastaava tarkistus, jottei verotus kiristyisi keneltäkään. Kokoomus luottaa valtiovarainministeriön suosituksiin siitä, ettei kokonaisverotusta voi enää työllisyyssyistä kiristää ja että mahdollisten veronkevennysten tulee kohdistua työn verotukseen.

Analyysimme on yhteisessä linjassa valtiovarainministeriön kanssa. Hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan vain työn kautta. Muutokseen tarvitaan suuri joukko isoja ja pieniä toimia, jotka laittavat työn etusijalle.

Työn verotuksen keventäminen on yksi merkittävimmistä toimista Suomen saattamiseksi uuteen nousuun.

3 Comments
 1. Airi Sipilä
  05.04.2015 08.09

  Oikea analyysi. Ehdottomasti oikea tavoite. Toivottavasti saadaan toteutettua.
  Katsoin eilen sattumalta Yle TV1 tanskalaisen toimittajan tekemän ohjelman ”Ihminen ja yhteiskunta, osa 2/3 ÄO”. Loistava ohjelma, maailman laajuisesti käsitelty.
  Lyhykäisesti: tarkasteli älykkyyden ja ympäristön vaikutusta ihmisen kyvykkyyteen ja siitä johdettuna vaurauden lisääntymistä ja merkitystä yhteiskunnan kehitykselle. Lopputulemana: ilman vaurautta yhteiskunta ei kehity, mitä enemmän vaurautta sitä enemmän koko yhteiskunta kehittyy ja myös sen heikoimmassa asemassa oleva osa.
  Jos ei näin ole, koko yhteiskunta kurjistuu ja demokratia kaikkoaa.
  Valitettavasti ohjelma ei YLE Areenalla olekaan nähtävissä. (Osia 1/3 ja 3/3 en itsekään ole nähnyt. Kyllä ne rakastamani tanskakalaiset tekevät upeita juttuja ja toki monista muistakin asioista.
  Menestystä edelleen vaalitaistoon!!!!
  PS: Uutisvuoto oli Super hauska! Samoin oli miellyttävää tavata Teidät eilen Tapiolassa.

  Reply
 2. Vilho Partanen
  07.04.2015 20.28

  Uudelle hallitukselle olisi hyvä alku, jos se poistaisi sen B- eli marginaaliverokortin rangaistusveroprosentteineen. Kyseinen systeemi on luotu ehkäisemään aktiivista työntekoa. Työnantajat voinevat nykyään käyttää kopiota samasta sähköisestä varsinaisesta verkortista.

  Lisätyöverotus perustuu epämääräiseen kateuteen ja väärään käsitykseen, että työ loppuu tekemällä.

  Työ tuo aina mukanaan lisää työtä.

  Reply
 3. Jaakko Koponen
  10.04.2015 11.46

  Muutaman kymmenen euron veronkevennykset kuukaudessa keskituloiselle ovat yhtä tyhjän kanssa. Olet ilmoittanut Kokoomuksen haluavan nostaa haittaveroja ja kerätä miljardin lisää verotuloja tällä konstilla. Ymmärrätkö kuinka paljon viimeisen kahden hallituksen (Kokoomus ollut mukana molemmissa) nostamat polttoaineverot ovat syöneet tavallisen, vähän pitempää työmatkaa tekevän, kansalaisen ostovoimaa? Tai nostaneet kuljetuskustannusten nousun takia kaikkia kustannuksia?

  Polttoainevero alkaa olla todellinen haittavero työn tekemiselle siinä vaiheessa kun töihin joutuu menemään velaksi ostetulla polttoaineella, kun palkkatulo ei enää riitä tiliväliä. Tämä on todellisuutta, Alex hyvä.

  Miksi edelleen halutaan jatkaa ”hölmöläisten peittoa” korottamalla alkoholiveroja? Eestinmaalla kyllä kiitellään, mutta nekin veroeurot saataisiin jäämään kotimaahan kohtuullistamalla vero – eikä korottamalla sitä.

  Ystäväsi Angela Merkel on sanonut veronkorotuksien tappavan talouden dynamiikan. Milloinkohan tämä tajuttaisiin Suomessa? T

  Ei tule kauppoja, Alex.

  Reply

Comment

required