Eilen illalla saavuin Riikaan. Edessä oli loppukesän perinteinen tapahtuma, Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen ulkoministerikokous.

Tärkein asia ei kuitenkaan ollut perinteen jatkaminen, vaan näiden maiden välisen yhteistyön tulevaisuus. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ns. NB8-yhteistyö on jo vakiintunut ja tärkeä toimintamuoto. Se on kuitenkin uuden haasteen edessä.

Keskustelu käytiin ns. viisaiden miesten eli latvialaisen Valdis Birkavsin ja tanskalaisen Sören Gaden laatiman raportin pohjalta. Raportti sisältää vision NB8-yhteistyölle sekä 38 käytännön ehdotusta. Raportti julkaistaan kokouksen jälkeen.

Birkavs ja Gade katsoivat viiden Pohjoismaan ja kolmen Baltian maan yhteistyön saavuttaneen merkittäviä tuloksia. 90-luvulla sille oli leimallista innostus, jossa päähuomio oli Baltian maiden tukemisessa. 2000-luvulla Baltian maat liittyivät sekä EU:iin että Nato:on, mikä oli niille merkittävä saavutus. Nyt NB8-toiminta jatkuu aktiivisena, mutta siltä puuttuu selkeä tulevaisuuden suunta.

Pidin itse NB8-yhteistyön tiivistämistä ja integraatiota keskeisenä välineenä, jolla Pohjoismaat ja Baltian maat vahvistavat asemaansa moninapaistuvassa maailmassa. Toimimalla yhdessä vaikutusvaltaa voidaan lisätä ja samalla säästää resursseja.

Seuraavaksi alkaa vaihe, jossa viisaiden miesten raportin suosituksia ryhdytään toimeenpanemaan. Jotkut asiat voidaan toteuttaa nopeastikin, osa vaatii kansallista pohdintaa ja lisäkeskusteluja. Joka tapauksessa tavoitteena on rakentaa kokonaispaketti, joka tuo NB8-yhteistyön uudelle tasolle, vastaamaan nykyajan haasteisiin. Tuloksia voitaisiin odottaa ensi vuonna, jolloin ulkoministerikokous järjestetään Helsingissä. Tuolloin tulee myös kuluneeksi 20 vuotta Baltian maiden jälleenitsenäistymisestä.

Nyt edessä on kotiinpaluu. Huomenna taas kierrän Uuttamaata Kirkkonummella, Rajamäellä ja Mäntsälässä.

NB8-ulkoministerikokouksessa Riiassa

Comment

required