Pääministeri Jyrki Katainen teki Pohjoismaiden neuvoston kokouksen alussa merkittävän avauksen pohjoismaisesta vienninedistämisestä. Huomasin tyytyväisenä, että aloite pysyi neuvoston keskusteluissa koko viikon ajan. Se on siis toteuttamista vaille valmis.

Pääministeri perusteli aloitetta ilmiselvillä pohjoismaisilla vahvuuksilla, jotka unohtuvat liian usein. Pohjoismaisuuteen liittyy myönteisiä mielikuvia lähes kaikkialla maailmassa. Olemme vertailujen kärjessä useimmilla myönteisillä mittareilla. Meillä on siis vahva brändi, joka on täysin alikäytetty vientiponnisteluissamme. Esimerkiksi puhtaan teknologian viennissä pohjoismaisuus olisi vahva valttikortti.

Pääministeri teki myös ilahduttavan konkreettisen ehdotuksen hankkeen toimeenpanosta. Hän toivoi, että pohjoismaiset ulkomaankauppaministerit tai muut ministerit tekisivät yhteisiä vienninedistämismatkoja. Näin saisimme kaikki välitöntä ja kouriintuntuvaa hyötyä pohjoismaisesta yhteistyöstä. Sitä peräänkuulutettiin pohjoismaiden neuvoston kokouksessa taas useaan otteeseen.

Hyvään aloitteeseen liittyy aina myös hyvä otsikko. Pääministerin aloitteen otsikko oli Team Norden, ja se jäi heti elämään. Onhan meillä jo muun muassa Team Finland ja Team Norway.

Aloitteesta otettiin heti koppi pohjoismaisten ulkomaankauppaministereiden kokouksessa keskiviikkoaamuna. Muistutin puheenvuorossani, että meillä on yhteiset markkinat ja monia synergioita. Sen lisäksi välillämme on tervettä kilpailua, mikä on omiaan lisäämään yhteistyön dynaamisuutta. Kun avoimet taloudet tekevät yhteistyötä, se luo useimmissa tapauksissa kasvua kaikille. Team Nordenissa on sama vahvuus kuin Team Finlandissa: se ei maksa mitään vaan olemassa olevia resursseja käytetään tehokkaammin.

Aihe kiinnosti myös yhteistyöministereiden kyselytunnilla. Ruotsin yhteistyöministeri Ewa Björling muistutti, että Team Norden vahvistaisi pohjoismaista brändiä entisestään. Juuri tällainen näkyvä ja uusia yleisöjä tavoittava toiminta tuo pohjoismaisuuden lähemmäksi kansalaisia – niin Pohjolassa kuin sen ulkopuolella.

Ewa muistutti myös pohjoismaiden erityisvahvuuksista luovan talouden alalla. Se vastaa noin viittä prosenttia Pohjoismaiden viennistä, kun EU-maiden keskiarvo on puolta pienempi. Tuleva ministerineuvoston puheenjohtajamaa Islanti onkin ilahduttavasti nostanut musiikin yhdeksi kärkihankkeistaan.

Keskiviikkoillan pohjoismainen palkintogaala oli taas elinvoimainen näyte suurimmasta vahvuudestamme: olemme kulttuurisesti läheisiä mutta silti virkistävällä tavalla erilaisia. Se luo omalaatuista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voimaa, niin kuin kaikki perheelliset tietävät.

Comment

required