Kuluneella viikolla keskustelua on herättänyt eduskunnan lakivaliokunnan äänestys koskien kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Vaikka en ollutkaan ilahtunut valiokunnan kannasta, ei se kuitenkaan tullut minulle suurena yllätyksenä. Samainen valiokunta nimittäin torppasi vastaavan lakialoitteen pari vuotta sitten, mikä johti aloitteen käsittelyn päättymiseen. Nyt tilanne on kuitenkin toinen. Kuten Twitterissäkin sanoin, tasa-arvoinen avioliittolaki tulee suureen saliin todennäköisesti syksyn aikana.

 

Ensiksikin – käydäänpä läpi mitä asialle nyt tapahtuu. Lakivaliokunnan enemmistön kannan mukaisesti valiokunta valmistelee mietinnön siltä pohjalta, että kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista hylättäisiin. Tämä mietintö valmistuu syksyn aikana ja sen valmistuttua asia käsitellään eduskunnan täysistunnossa. Samassa yhteydessä lakivaliokunnassa vähemmistöön jääneet kansanedustajat tuonevat oman, kansalaisaloitetta kannattavan esityksensä istunnon päätettäväksi. Mikäli eduskunnasta löytyy silloin enemmistö kansanedustajista tasa-arvoisen avioliittolain taakse, se on mahdollista hyväksyä. Toivon niin käyvän ja aion äänestää tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

 

Toiseksi – omasta ja puolueeni kannasta. Pidän yhdenvertaisuutta lain edessä keskeisenä oikeusvaltion periaatteena, eikä ihmisiä pidä laittaa eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Seksuaalinen suuntautuminen ei tee toisesta ihmisestä parempaa tai huonompaa puolisoa, saati enemmän tai vähemmän rakastavaa vanhempaa lapselle, mutta seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvalla syrjinnällä voi olla monia kielteisiä vaikutuksia yksittäisen ihmisen elämään.

 

Minulle jokainen meistä on yhtä tärkeä.

 

Niinpä tasa-arvoinen avioliittolaki on mielestäni luonnollinen askel siinä kehityskulussa, jossa ensin homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista, sitten tautiluokituksesta ja viime vuosina lainsäätäjä on mahdollistanut rekisteröidyt parisuhteet ja perheen sisäisen adoption. Olen toiminut johdonmukaisesti tämän näkemykseni puolesta muun muassa Euroopan parlamentin LGBT-intergroupin varapuheenjohtajana, Helsinki Priden suojelijana sekä pari vuotta sitten ollessani ensimmäinen allekirjoittaja lakialoitteelle tasa-arvoisesta avioliittolaista.

 

Myös Kokoomus on ottanut kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Jyväskylän puoluekokous vuonna 2010 hyväksyi puoluehallituksen tukemana suurella enemmistöllä Kokoomuksen Naisten Liiton ja opiskelijayhdistysten aloitteet, joissa ehdotettiin avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi. Puoluekokous katsoi, että avioliiton solmimisen perusteiden tulisi olla aviopuolisoiden päätettävissä olevia kysymyksiä, eikä valtiolla tulisi olla tarvetta puuttua siihen, mitä sukupuolta tai suuntausta avioliiton solmijat edustavat.

 

Samalla puoluekokous linjasi, että tällä kannalla ei haluta puuttua kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien sisäisiin asioihin kirkollista toimitusta koskien ja että kyse on ns. omantunnon asiasta mahdollisessa eduskuntakäsittelyssä. Ymmärrän, että puolueessamme on asiasta erilaisia näkemyksiä ja kunnioitan niitä puoluekokouspäätöksen mukaisesti. Maaliskuisen Taloustutkimuksen kyselytutkimuksen perusteella Kokoomuksen kannattajista lähes 70% tukee tasa-arvoista avioliittolakia ja noin neljännes vastustaa sitä.

 

Olen kannattanut monessa muussa teemassa, kuten vaikka EU- ja turvallisuuspolitiikassa avointa sekä kiihkotonta keskustelua. Näin toivon myös tasa-arvoisen avioliittolain osalta. Emme paranna tilannetta jyrkällä vastakkainasettelulla. On ajatuksen kypsyyttä ymmärtää myös vastakkaiset näkemykset. Kunnioitus ei saa kadota kiivaassakaan keskustelussa. Toivon, että keskustelemalla saamme mahdollisimman paljon lakikäsittelyn epäselviä kohtia avattua. Toivon laille mahdollisimman paljon kannatusta. Silti kunnioitan jokaisen omaa, henkilökohtaista näkemystä. Nyt kun aloite tulee eduskunnan suureen saliin, demokratia saa toteutua.

 

Kolmantena asiana haluaisin puuttua avioliittolaista käytävän keskustelun lisäksi yhä esiintyvään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintään. Valitettavasti seksuaalivähemmistöt kokevat edelleen syrjintää niin arjen tilanteissa kuin työelämässäkin. Euroopan perusoikeusviraston selvityksen mukaan syrjintä on yleistä Suomessa, ja moni joutuu piilottamaan seksuaalista suuntautumistaan. Minusta jokaisen on saatava olla oma itsensä, niin työpaikalla, kaveri- tai urheiluporukassa kuin läheistensäkin kesken. Siksi on hyvä, että käynnissä oleva Helsinki Pride -viikko on valinnut teemakseen syrjimättömyyden työelämässä. Vain hyväksymällä toisen sellaisena kuin hän on, saamme parhaat voimavaramme käyttöön. Kenenkään ei pitäisi joutua tuntemaan pelkoa, ahdistusta tai yksinäisyyttä seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi.

 

Lopuksi haluaisin tuoda esiin iloni siitä, että suomalaisessa urheiluelämässä on kuluneen vuoden aikana puhuttu enemmän kuin aikaisemmin siitä, että myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvat tuntisivat olonsa tervetulleiksi. Nostan hattua muun muassa Ari-Pekka Liukkoselle, joka rohkeasti kertoi oman tarinansa. Uskon, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tulevat avoimuuden ja esimerkkien kautta askel askeleelta todemmiksi. Kunnioitetaan ja arvostetaan toinen toisiamme.

 

31 Comments
 1. Nainen Magdalasta
  28.06.2014 20.17

  Hyvä Alex! A-Lex!

  Reply
 2. Eero
  28.06.2014 23.47

  Enää ei kuitenkaan ole vuosi 2010 vaan 2014 ja paljon on ehtinyt tapahtumaan. Miten aiheeseen otettiin kantaa kesäkuun 2014 puoluekokouksessa, kun asia on viimeinkin ajankohtainen?

  3/4 Kokoomuksen lakivaliokunnan jäsenistä äänesti tasa-arvoisen avioliittolain vastaisesti. Sillä, mitä mieltä muut puolueen jäsenet (se mainittu 70%), jotka eivät ole äänestämässä lakivaliokunnassa, ei ole tähän asti tapahtuneen suhteen mitään merkitystä.

  Kokoomuksen lakivaliokunnan jäsenien selvä enemmistö suosittelee esityksestä seuraavaksi äänestäville (kaikille) kansanedustajille esityksen hylkäämistä – piste.

  En myöskään millään voi käsittää, miksi jonkun pitäisi ymmärtää ja kunnioittaa sitä, että joku puolueen jäsen haluaa erilaiset oikeudet toisille seksuaalisen suuntautumisen vuoksi?

  Reply
 3. Ville Aarresuo
  29.06.2014 00.26

  Hyvä. Ja minkä takia sinä, puheenjohtaja ja pääministeri, olet mielipiteinesi oppositiossa oman puolueesi asiasta päättävien tahojen alla? Onko tasa-arvo mielestäsi omantunnon kysymys?

  Reply
 4. Mika Kaakinen
  29.06.2014 08.59

  ”Olen kannattanut monessa muussa teemassa, kuten vaikka EU- ja turvallisuuspolitiikassa avointa sekä kiihkotonta keskustelua. Näin toivon myös tasa-arvoisen avioliittolain osalta. Emme paranna tilannetta jyrkällä vastakkainasettelulla. On ajatuksen kypsyyttä ymmärtää myös vastakkaiset näkemykset. Kunnioitus ei saa kadota kiivaassakaan keskustelussa.”

  Hyvä Stubb.

  Reply
 5. Mika Kaakinen
  29.06.2014 09.08

  Tärkeintä on, että johdonmukaisesti pidät kiinni mielipiteistäsi. Kauheinta on ihminen, jonka mielipiteet muuttuvat joka päivä. Itse olen arvoasioissa konservatiivi, mutta pyrin kuitenkin kunniottamaan muiden mielipiteitä.

  Mutta tärkeintä olisi nyt saada taloutemme nousuun ja ihmisile työpaikkoja. Työtä, työtä ja työtä.

  Reply
 6. Riitta-Elina
  29.06.2014 11.34

  Olen täysin samaa mieltä! Mielestäni seksuaalinen suuntautuminen on todella jokaisen oma, henkilökohtainen asia, eikä se saisi määritellä meitä ihmisinä.

  Reply
 7. Tero Laine
  29.06.2014 11.44

  Hei

  Iso pino asiaa ja oikeaa faktaa. Mutta, saanen olla eri mieltä parista asiasta:
  Sanotte että ”Ymmärrän, että puolueessamme on asiasta erilaisia näkemyksiä ja kunnioitan niitä puoluekokouspäätöksen mukaisesti” ja ”Silti kunnioitan jokaisen omaa, henkilökohtaista näkemystä”
  Minusta kaikenlainen epätasa-arvo on väärin (poislukien pedofilia yms).
  Miten ihmeessä pitäisi ymmärtää, saati kunnioittaa näitä näkemyksiä, jotka puolustavat eirarvoisuutta??

  Olen järkyttynyt että 3/4 kokoomuslaista vastusti lakialoitetta.
  lähes 30 vuottaa olen puoluetta äänestänyt ja uskonut että arvot ovat kohdallaan.

  Itse olen seurannut läheltä nuoren, sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmisen elämää. Olen huomannut, että itse suhtaudun tähän epäkohtaan paljon kiivaammin kuin hän. Hän ennusti minulle että kansalaisaloite tullaan hylkäämään. Minä en uskonut että Suomi niminen valtio voisi tehdä sen. Hän oli oikeassa. Sanoin että, eihän tuo kuitenkaan ole lopullista. Hän totesi, että nuroret, jotka kuuluvat eri sukupuolivähemmistöihin odottavat parannusta vasta kun yksi sukupolvi poistuu vallankahvasta. Heidän silmissää Suomi on niin takapajuinen maa, ettei nykyjohtajilla ole henkistä valmiutta edes kyseenalaistaa omia näkemyksiään.
  Samaan hengenvetoon hän totesi, että toisaalta kansa saa mitä kansa tilaa. Samat henkilöt istuvat joutilaana vaalikaudesta toiseen, koska liian iso osa kansanedustajista on marionetteja, eli pikkujulkimoita (urheilijat, missit), joilla ei ole omaa mielipidettä, vaan ovat vain vaaleissa täkyinä, ja robottimaisesti äänestävät mitä puolueenjohto käskee.

  Lopuksi sanoi, että verrattuna ruotsiin ja tanskaan, hävettää välillä kertoa olevansa suomalainen. Surullista, mutta enpä osaa tuota kiistää 🙁

  Reply
 8. veikko ahonen
  29.06.2014 12.15

  Miksi riidellä ja pahoittaa toisinajattelevien mieltä?
  Avioliitto pysyköön avioliittona eli nykyisellään.
  Samaa sukupuolta olevalle parille samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aviuoliitossa, mutta nimikilpailun perusteella etsitään sopivampi nimi tälle ’pariliitolle’.
  Tämä varmasti tekee vähemmän pahaa mieltä tiukkapipoisille kuin jompi kumpi valinta hyväksyä tai hylätä samaa sukupuolta olevien avioliitto.

  Reply
  • Timo Korpela
   30.06.2014 13.39

   Just Veikko näin,Etsitään sopiva nimi tälle pariliitolle.Avioliitto-käsite on niin pyhä, että sitä ei tule millään muotoa sotkea nykymuotoiseen perinteiseen avioliitto-sanaan.Avioliitto pysyköön miehen ja naisen välisenä liittona.Voisiko olla sukupuolineutraali pariliitto esimerkiksi.Tästä jää sana avioliitto pois.On muitakin hyviä nimiä tälle kahden naisen ja kahden miehen väliselle solmitulle suhteelle.

   Reply
 9. Tuija Wallin
  29.06.2014 18.48

  Hei Alex!
  Olen pitkään ollut sitä mieltä että avioliitto on vain naisen ja miehen välinen asia, mutta vuosien vieriessä, ajatukseni ovat alkaneet muuttua ja mietin miks ei myös kaksi naista tai kaksi miestä voi rakastaa ja kunniottaa toisiaan elää parisuhteessa, joskus se sataa onnistua parmminkin kuin perinteiseltä normi parilta. Siks olen päätynyt kannattamaan tasa-arvoista avioliittolakia. terv. Tuija

  Reply
 10. Sirpa Sarin
  29.06.2014 19.04

  Jos lapsesi kertoo rakastuneensa vastakkaista sukupuolta olevaan, näytätkö hänelle ovea! Näin yksinkertaista se on olla suvaitsevampi.

  Reply
 11. Tiina Rantahalvari
  29.06.2014 19.39

  Kiitos Alex. Jälleen kerran vuolas selostus, johon voi tuore kokoomuslainen(henkisesti kauan ollut, nyt valintasi myötä liittynyt) jäsen yhtyä. Olemme tasa-arvoisia. Siitä on kysymys. Lämmöllä ajattelen heitä, joille lain hyväksyminen toisi kenties ”oikeutetumman” olotilan rakkauteen. Kaikea hyvää kesääsi perheen ja työn parissa!

  Reply
 12. Saga Riihinen
  29.06.2014 19.50

  Hej Alex!

  Jag röstade på dig i kommunalvalet för några år sedan och du har även efter det varit en av min toppkandidater. Våra åsikter skiljer sig lite tex gällande ekonomin, men på många andra planer är vi liksinnade. Jag ser fram emot av att se dig aktivt jobba för att driva genom jämlika äktenskapslagen. Jag tror att det är viktigt att du understryker för dina partikollegor att det faktiskt är en stor, stor majoritet av partiets röstare som stöder lagförslaget. Det är val på kommande, om ni ska hålla era poster så gäller det att som en parti hålla ert ord – partiet har gått ut med ett offentligt utlåtande att ni stöder förslaget, då måst det synas i plenum också.

  Grattis för premiärministersposten och ha en trevlig sommar!

  Reply
 13. Tiina
  29.06.2014 22.23

  Hienoa, hyvä Alex!

  Reply
 14. Matti L
  30.06.2014 06.45

  Olisiko kuitenkin parempi, että perinteiselle avioliitolle olisi oma lakinsa ja sateenkaari-avioliitolle oma lakinsa, koska niiden tilanne on erilainen, eivätkä samat pykälät mitenkään täysin sovi molemmille. Silti tasa-arvoisuus voi olla voimassa, mutta erilaisuus huomioidaan. Liian väljään kaapuun jää väkisinkin harmaita alueita.

  Reply
 15. Sirkka blanken-Ruso
  30.06.2014 07.04

  Nykyaikaa, viisaita ajatuksia!

  Reply
 16. Sofia Varjolahti
  30.06.2014 13.54

  Erittäin hyvä kirjoitus, josta tahdon erityisesti korostaa kohtaa kiihkottoman keskustelun tärkeydestä. Yltiömäinen negatiivisuus molemmilta osapuolilta on tiivistynyt vuosi vuodelta ja pian lähestytään räjähdyspistettä. Tässä ollaan unohdettu tasa-arvon mielestäni tärkein seikka. Se, että me olemme kaikki vain ihmisiä.

  Paljon on voinut lukea teorioita siitä miksi lakialoite ei ole vielä mennyt läpi. Omani on, että ihminen on kaivanut kuoppansa itse. Lähes kaikki maailman erilaisuuteen ja syrjintään liittyvät ongelmat ovat lähtöisin luokittelusta ja pelosta tuntemattomaan. Ylä-aste on klassinen esimerkki paikasta, jossa rakastetaan klikkien muodostamista ja niin kutsuaksemme vähemmistöjä (oli se sitten seksuaalisen suuntautumisen tai vaikka musiikkimaun vuoksi) edustavien syrjintää. Homofobia on siis loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen ilmiö. Joku on joskus päättänyt erotella ihmiset ryhmiin tässäkin asiassa, mikä oletettavasti kasvattaa kuilua. Kun yhteiskunta antaa kuvan siitä mikä on oikein (esim. pukeudu näin ja olet muodikas, pukeudu näin ja olet muotitiedoton), siitä tulee normi.

  Ongelma syntyy ihmisen halusta toimia sen mukaan. Homoseksuaalisuus on ennen 80-lukua ollut luokiteltuna sairaudeksi, se kielletään helvetin uhalla aikamme vanhimmassa ja kuuluisimmassa teoksessa, ja siihen liittyy monia kategorisoimisia ja termejä, jotka eivät todellakaan edesauta kuvan muuttamista vastustajien silmissä. Median tarinat kaapista ulos tulemisissa varmasti inspiroivat ihmisiä jotka eivät uskalla olla omia itseään ja rakastaa sitä ketä tahtovat, mutta ne myös tekevät homoudesta jotenkin muka merkittävää ja isoa = heterous saadaan kuulostamaan tylsältä. Olen myös törmännyt ihmisiin, joiden mielestä heterorakkaus on yhtä ällöttävää kuin pahimpien homofoobikoiden mielestä. Tavallaan siis koko kohu ja kansanliikkeet hidastavat tasa-arvon syntymistä.

  Miten asia ratkaista? On surullista, miten moni ajattelee rähinän olevan vastaus ongelmaan. Puolin ja toisin sinkoilevat tappouhkaukset foorumeilla, haistatellaan pienimmästäkin eriävästä kannasta ja tehdään selväksi, että ”minähän en teidän kanssa samassa pöydässä istuisi”. Huvittavaa on, että seksuaalisuus muiden ihmistä kiinnostavien asioiden ohella ei ole nähtävissä päällepäin, eli samat netin uhoajat luultavasti ohittavat toisensa kadulla rauhassa. Pitäisi keksiä tapoja yhdenmukaistaa seksuaalisten suuntautumisten linjaa. Erilaisuutta korostavat jo termit ”homo” ja ”hetero”, jotka tuovat jälleen mieleen kaksi erilaista ryhmää. Tämä on yksi niistä syistä, joidenka vuoksi itse kannatan ennemmin ihmisyyttä. Toinen merkittävä ilmaisu joka sietäisi painua unholaan, on kaapista ulos tuleminen. Homous ei ole mörkö, joka piileksii lasten saduissa kaapeissa ja sängyn alla. Se ei myöskään ole asia, josta tarvitsee ilmoittaa sen kummemmin kenellekään. Kukaan ei istuta vanhempiaan alas ja kerro itkuisena olevansa hetero, joten homoseksuaalienkaan ei tätä kuuluisi tehdä. Siinähän itse lähtee leikkiin mukaan, jossa korostaa eriäväisyyttään ”normaalista” yhteiskunnasta.

  Toivottavasti vielä joku kaunis päivä pääsemme siihen lopputulokseen, jossa emme halua homon ja heteron istuvan tasa-arvoisina pöydän ääressä. Toivon, että olemme siinä kohtaa jo niin fiksuja, että otamme asian lunkisti ja näemme kaksi tasa-arvoista ihmistä.

  Reply
 17. Marjo Raivio
  30.06.2014 14.18

  Olen tasa-arvon kannalla. Hyvä Alex!

  Reply
 18. Ossi Metso
  30.06.2014 14.39

  Hyvä herra pääministeri. Kirjoituksenne on sangen mielenkiintoinen ja suurelta osin liki tasapuolinen. Hyvä näin.
  Siitä puuttuu kuitenkin tasa-arvon edellyttämä painotus, eli: Kaikkia asiallisia mielipteitä on kunnioitettava. Nyt on niin että sateenkaari-ihmisten mielipide on ainoa oikea. Ei ole. Kaikki asialliset mielipiteet ovat oikeita, eikä niitten painoarvoa saa muuttaa sateenkaari-ilmiöllä. Siis edellytetään että eriävää mielipidettä ei torpata erheellisillä tiedoilla, tutkimuksilla taikka haastatteluilla. Puhumattakaan kovaan ääneen kumoamaan vastakkaisia ajatuksia. Opetelkaa keskustelemaan.

  Toinen asia, joka mieltäni kaihertaa, löytyy bloki-kirjoituksestanne. Suora lainaus: ”Minulle jokainen meistä on yhtä tärkeä.” Onko näin?
  Kokoomus on SDP:n avulla jo seitsemän (7) vuoden ajan heikentänyt eläkeläisten ansiotasoa indeksien jäädytyksillä ja leikkauksilla. Jo Lipposen hallituksen vaalivuotena Katainen lupasi palkan tarkistuksia Sari-sairaanhoiajalle. TEHY:n avulla Sari saikin lisää liksaa hiukan, mutta samaan rytäkkään piilotettiin eläkeläisten kohtuuttomat veronkorotukset ja indeksien leikkaukset ja homma jatkuu vaikka Urpilainen sai kenkää.

  Siis olemmeko me: Minulle jokainen meistä on yhtä tärkeä väitteesi mukaisesti tärkeitä?

  Se selvinnee kevään eduskuntavaaleissa, sillä eläkeläisiä on miljoona äänioikeutettua.

  Reply
 19. Matti Leiber
  30.06.2014 15.35

  Hyvä kirjoitus ja mielipiteesi asiassa mielestäni kannatettava.
  Olen kanssasi samaa mieltä.

  Reply
 20. Mikko L
  30.06.2014 20.36

  Kiitos, että jaat rohkeasti ja johdonmukaisesti mielipiteesi tasa-arvoisemman arjen puolesta.

  Avioliitto on rakastuneen oikeus.

  Reply
 21. Tuula Kiilamo
  30.06.2014 20.58

  Pääministeri Alex,

  kovasti arvostaisimme tietoja keskusteluistasi Toomas Hendrik Ilveksen kanssa.

  Reply
 22. Tuula Kiilamo
  04.07.2014 11.10

  Hyvä pääministeri Alex,

  aiemmin toivoin joitakin tuokiokuvia tapaamisestasoiViron presidentin Ilveksen kanssa. Lehdistöstä tuli tietoja, joskin niukahkosti.

  Toivottavasti ehdit kommentoida edes hiukan tapaamisestasi Ruotsin pääministeri Reinfeldtin kanssa.

  Kyse ei ole uteliaisuudesta, vaan vilpittömästä kiinnostuksesta maiden johtohahmojen yhteistyötä kohtaan.

  Aihe jopa saattaa sopia blogin otsikon ”Tasa-arvoa” alle- tosin itse asian sivuun!

  Reply
 23. Mika Kaakinen
  04.07.2014 11.42

  Komppaan Merviä. Hyvä kirjoitus.

  Reply
 24. Tuula Kiilamo
  07.07.2014 19.24

  Rakkahin pääministeri Alex,

  jo kaksi kertaa olen vedonnut Sinuun siinä asiassa, että sanoisit sanasen tapaamisistasi naapurimaittemme johtajien kanssa. Tasa-arvoasia on puitu läpi, nyt kiinnostaa naapuruus ja Nato. On turhauttavaa kirjoitella tyhjän päälle. Eikö edellinen teema ole jo käsitelty?

  Reply
 25. Mika Kaakinen
  18.07.2014 08.55

  Minun täytyy korostaa, että olen ollut tyytyväinen työhösi ulkoministerinä ja ukomaankauppaministerinä. Ainoastaan arvoasioissa oen eri mieltä.

  Reply
 26. Mika Kaakinen
  21.07.2014 16.08

  Arvokkuus on tärkeä asia.Hyvä,että pidät sitä esillä. ”Jessen” haltuun Alex Stubb.

  Reply
 27. Tero Nurmi
  25.07.2014 19.16

  Moi Alex,

  Viimeksi taisin olla radikaali.

  Eli tässä täytyy kompata paria mukavaa irlantilaista
  senioria, jotka tulivat rohkeasti ottamaan keskustelu-
  kontaktia.

  Moi,

  Nyt pitäisi ottaa järki käteen ja muuntaa rauha maailmaan.

  En itse ymmärrä mitä tapahtuu. Isovanhempani tappelivat,
  täytyykö meidän? Valmis kyllä mutta hei?

  Tero Nurmi

  Reply
 28. Outi Mäki
  28.08.2014 16.18

  Suurin osa avioliittoaloitetta vastustavista henkilöistä tekee sen siksi, että he ovat havainneet nykyisen lain olevan kiistatta (suomenkielen merkitysten mukaisesti) sukupuolineutraalin eli se suhtautuu avioliittoon aikovaan naiseen ja mieheen täysin samalla tavalla. Laki kohdistuu avioliittoon aikovaan naisyksilöön ja miesyksilöön – ei heidän mummoonsa, serkkuunsa, puolisoonsa (jota naimisiin aikoessa ei vielä pitäisi olla?), lapseensa tai johonkin muuhun henkilöön.

  Nykyisen avioliittolain mukaan nainen ja mies ovat yhdenvertaisia kuten perustuslaki määrää. Laki kohtelee kumpaakin yksilöä täsmälleen samoin. Se on siis tasa-arvoinen. Joka muuta väittää, valehtelee. Nykyinen laki perustuu siihen tosiasiaan, että kahden eri sukupuolen muodostama yksikkö on ihmiskunnan historiassa ilman yhtään poikkeusta aina ollut se yhteiskunnan perusyksikkö, jossa yhteiskunta on itseään uusintanut. Yksikään ihminen ei ole tänne pallolle ilmaantunut lesbosuhteen hedelmänä eikä evoluutio näytä tähän suuntaan kehittyvän. Mikään uskonto tai ideologia ei muuta tätä faktaa. Edes arkkipiispan usko ei ole niin vahva, että se horjuttaisi tätä luonnon heteronormatiivisuutta millään tavalla. YK:n Lapsenoikeuksien sopimuksen mukaan lapsen ensisijainen oikeus on elää vanhempiensa kanssa. Muut vaihtoehdot tulevat kysymykseen, jos alkuperäinen ei voi toteutua. Muissa kokoonpanoissa eläviä lapsia on aina ollut (äiti + mummo, isä + veli jne.). Heidän olosuhteensa on turvattava laeilla, jotka kohdistuvat lapseen – ei sellaiseen yksikköön, jolla milloinkaan ihmiskunnan historiassa ei ole ollut yhteistä lasta eikä lähtökohtaisesti tulekaan. Ei, vaikka joku ylpeydessään (eng. pride) niin kuvittelisi. Joka rakastaa lasta, ei käytä tätä keppihevosena omien etujen saavuttamiseen.

  Eduskunnan tulee säätää loogisia lakeja, jotka perustuvat tosiasioihin ja ovat perusteltavissa kestävillä argumenteilla – ei manipulaatiolla, sanakikkailulla, kateudella, mutu-tuntemuksilla tai jollain täysin asiaan liittymättömillä heitoilla. Puhumattakaan suoranaisista valheista.

  Suomessa ei ole mitään lakia, joka kieltäisi aikuista rakastamasta toista aikuista niin palavasti kuin tykkää. Se, ”onko joku suhde hyväksyttävä vai ei”, on aivan eri tason asia kuin keitä yhteiskunnan näkökulmasta on järkevää lukea avioliittolain piiriin kuuluviksi.

  Kansalaisaloite ei johtaisi tasa-arvoiseen lopputulokseen, koska se vaihtaa sukupuoleen perustuvan lähtökohdan seksuaaliseen suuntautumiseen ja asettaa eri seksuaaliset suuntaukset keskenään eriarvoiseen asemaan. Molempiin sukupuoliin suuntautuva olisi tasa-arvoinen vain trioliitossa.

  Toivon, että eduskunta ei anna manipuloida itseään vaan säilyttää nykyisen avioliittolain. Kun nykyisin voimassa oleva sukupuolineutraali ja tasa-arvoinen avioliittolaki on säädetty, se ei ole ollut uhka kirkolle eikä pääministerille eikä se ole sitä nytkään.

  Odotan pääministeriltä kunnioitusta ja arvostusta edellä ilmaisemalleni mielipiteelle.

  Reply
 29. Petri Tuulari
  28.08.2014 20.44

  Ajoittain vedotaan siihen, että samaa sukupuolta olevien oikeus solmia keskenään avioliitto olisi ihmisoikeuskysymys. Marika Visakorpi sanoo, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla 12 suojaa perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä. Sen mukaan ”miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto siten kuin kansallinen laki siitä tarkemmin määrää.”

  – Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on Suomea koskevassa ratkaisussaan 15. marraskuuta 2012 todennut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artikla suojaa perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä ja ettei sopimusvaltioilla ole velvollisuutta myöntää samaa sukupuolta oleville oikeutta päästä avioliittoon, Visakorpi sanoo.http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kotimaa/4389/marika_visakorpi_nykyinen_avioliittokasitys_ei_ole_syrjiva

  Reply

Comment

required