Allt det goda har sin tid. Det har varit ett nöje och ett privilegium att skriva kolumner för Di i sex år. Detta blir min sista krönika för tillfället.

När Di:s dåvarande chefredaktör Peter Fellman och Jonas Jonsson, i dag redaktionschef, frågade mig i Almedalen 2011 om jag var intresserad av att vädra tankar på Di:s sidor, var mitt svar ett ivrigt ja. Vem skulle inte vilja skriva för Nordens mest respekterade finanstidning.

Jag hade just blivit utrikeshandelsminister, efter tre år som utrikesminister. Det kändes naturligt att föra fram ett finländskt perspektiv på ekonomi och världspolitik.

Att jag senare blev stats- och finansminister passade bra in i bilden. Visst måste jag ibland vara lite försiktig i hur jag formulerade mina teser, men jag kände aldrig behov av självcensur.

Jag körde på och berättade öppet om hur jag tänkte om saker och ting. Jag skrev varenda kolumn själv … vilket naturligtvis gjorde mina rådgivare skräckslagna. Di:s kompetenta team lyckades alltid redigera min mumintrolls­svenska.

Under årens lopp speglade krönikorna globala mega­trender. I början blev det mycket om finanskrisen, euron och Finlands ekonomi. Efter att det värsta med eurokri­sen var över blev det mera om asylkrisen, ledarskap och digitalisering. Ibland vågade jag mig även på trä­ning och allmänt välmå­ende.

2016 blev en vändpunkt för västvärlden. Brexit och valet av Donald Trump sym­boliserade motsatsen till internationell liberalism. Många av oss var, och är fortfarande, oroliga över den liberala demokratins framtid.

I mina krönikor har jag alltid försvarat liberal demo­krati, marknadsekonomi och globalisering. Autoritära regimer, protektionism och nationalism har historiskt lett till misär.

De nordiska välfärdssamhällena bygger på en ekono­misk modell som stöder sig på företagande, frihandel och konkurrens. Den ekonomiska modellen skulle inte fung­era utan jämställdhet, skolning eller hälsovård.

De nordiska länderna är konstant rankade topp-10 av världens 200 nationalstater. Vi har ofta haft en kapacitet att anpassa och påverka megatrender. I dagens digitalise­rade värld kommer det att vara vik­tigare än någonsin att vi vågar förändra det gamla och pröva det nya.

Ett stort tack till alla mina läsare. Hoppas vi kan hålla uppe kontakten, inte minst via alexander@stubb.eu eller @alexstubb. På återseende.

Comment

required