Kokoomuksen eduskuntaryhmä on parhaillaan koolla suunnittelemassa syksyä. Eilen olimme Lappeenrannassa ja tänään Mikkelissä. Itä-Suomen kierros alkoi viime viikolla Joensuusta ministeriryhmämme kokouksesta. Pääministeri Jyrki Katainen piti Joensuussa puheen siitä, miten Suomi ja suomalaiset ovat muuttumassa. Jäin miettimään muutosta ja siksi muutama merkintä aiheesta täällä blogissakin.

Suomi on muuttumassa radikaalimmin kuin huomaamme. Väestörakenteemme ja teollisuutemme ovat muutoksessa, mutta samaan aikaan muutumme itse. Suomessa on ollut harvinaisen tiivis yhtenäiskulttuuri, mikä on ollut vahvuutemme. Me kaikki olemme suurin piirtein tienneet, millaisessa maailmassa toiset suomalaiset elävät. Olemme katsoneet samat uutiset ja lastenohjelmat televisiosta ja lukeneet samansisältöiset uutiset sanomalehdistä.

Kymmenen vuoden päästä Suomi on erilainen. Muutoksen ymmärtämisen tärkeyttä kuvastaa hyvin pääministerin esimerkki: tiedämme yrityksiä, joissa ongelma ei ole se, että tehdään vääriä asioita vaan se, että on tehty oikeita asioita liian pitkään. Eikä olla huomattu maailman muuttuneen ympärillä. Myös ulkoministeri Erkki Tuomioja pohti maailman muutosta hieman eri kulmasta omassa blogissaan.

Osa muutokseen johtaneista syistä on yleismaailmallisia ja osa on suomalaisia. Yksi yleismaailmallisista tekijöistä on se, että ihmisten on helpompi saada tietoa ja äänensä kuuluviin. On mahtavaa, että tänä päivänä yksittäinen ihminen voi vaikuttaa maailman tai Suomen suuntaan helpostikin esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ihmiset eivät enää luota perinteisiin instituutioihin, kuten puolueisiin, ammatti- tai työmarkkinajärjestöihin tai kirkkoon yhtä paljon kuin ennen. Vaikuttaa voi yksinkin tai samanmielisten kanssa suoraan ohi puolueiden tai järjestöjen.

Sosiaalisessa mediassa huomaa, että ihmiset hakeutuvat samanmielisten pariin. Ilmiön huomaa Twitterissä ja erilaisilla nettifoorumeilla. Hyvä puoli on se, että ihmiset löytävät toisensa ja saavat aikaan asioita. Huono puoli taas se, että omia mielipiteitään voi erehtyä pitämään ainoina oikeina. Olemme jengiytymässä, hengaamme vain omassa linnakkeessamme niin kuin Clash of Clans -pelissä.

Miksi muutoksen ymmärtäminen on sitten tärkeää? Siksi, että maailma on avautunut ja ihmiset, ajatukset ja pääomat liikkuvat suhteellisen vapaasti. Politiikkojen johtama suunnitelmatalous ei ole tätä päivää. Suomea ei rakenneta enää samalla tavalla kuin ennen, säätämällä lakeja joka asiasta ja holhoamalla. Ilahduin kansanedustajien Sanni Grahn-Laasosen ja Lasse Männistön ehdotuksesta purkaa 46 lakia, säädöstä, asetusta, sääntöä tai viranomaiskäytäntöä.

Päättäjien pitää pystyä rakentamaan suomalaisille turvallinen perusta, jonka päälle kaikki voivat rakentaa itsensä näköisen elämän. Vähemmän siis lakeja, sääntöjä ja ohjeita ja enemmän valinnanvapautta. Elämä ei ole säädeltävissä. Minun anglosaksisesta taustastani kumpuaa ajattelu, jossa kaiken muun edelle menee vapaus, vapaus ja vapaus. Siitähän EU:ssakin on kysymys. Vähemmän sääntelyä, enemmän vapautta.

Meillä pitää olla näppituntuma muutokseen. Meidän pitää olla ketteriä ja nopeita, jotta tiedämme, mihin suuntaan kurssia pitää kääntää. Sillä me pärjäämme. Olemme etujoukoissa rohkeina niin kuin aina.

Comment

required