Näitä löytyy usein meppien ja avustajien työpöydältä…

Lupasin eilen päivittää Strasbourgin vuokrasotkun tilannekatsauksen. Tässä asia pähkinänkuoressa.

1. Työryhmä

Tapausta selvittämään perustettu työryhmä on nyt kuullut parlamentin hallintoa, Strasbourgin kaupunkia ja eläkerahasto SCI Erasmea. Kuulluissa kertomuksissa on ristiriitaisuuksia. Papereita on paljon, selvitystyö jatkuu. Työryhmän raportti valmistuu kesäkuussa.

2. Epäkohdat

a) Vuokraerotus – Parlamentti on maksanut Strasbourgin kaupungille vuokraa 214 miljoonaa euroa. Strasbourgin kaupunki on vastaavasti maksanut hollantilaisrahasto SCI Erasmelle yhteensä 133,5 miljoonaa euroa. Täten Strasbourgin kaupunki on vetänyt välistä yhteensä noin 80,5 miljoonaa euroa 25:n vuoden aikana.

Strasbourgin kaupunki selittää, että ero johtuu rakennus- ja korjaustöistä (38,9ME), lainakuluista (11ME) ja tyhjäkäyttöriskistä (22ME). Tällöin erotukseksi jää noin 8,6 miljoonaa euroa. Strasbourgin kaupungin selitys on kuitenkin ongelmallinen.

Tyhjäkäyttöriskillä tarkoitetaan kaupungin perimää rahasummaa, jolla se muka on varautunut parlamentin mahdolliseen poistumiseen Strasbourgista. Todellisuudessa tällaisia varauksia ei ole tehty. Parlamentin mielestä koko tyhjäkäyttöriski on perusteeton ja laiton. Kun kerran sijaintipaikka on kirjattu perussopimukseen, ei tällaista riskiä pitäisi olla.

b) Kompensaatio kauppahinnasta – Parlamentti sopi rakennusten ostamisesta SCI Erasmen kanssa. Kokonaiskauppasumma oli 140 miljoonaa euroa. Summa sisältää 29 miljoonaa euroa kompensaatiota SCI Erasmelta Strasbourgin kaupungille.

Rakennusten oli määrä siirtyä SCI Erasmelta Strasbourgin kaupungille ilmaiseksi vuonna 2047. Strasbourg vaatii kompensaatiota tästä menetyksestään. Mitään laillista perustetta kompensaatiolle ei ole olemassa.

c) Oikeat hinnat – Oikeiden hintojen selvittäminen on osoittautunut mahdottomaksi. Markkinahintoja ei ole olemassa, koska rakennus ei sovellu muuhun käyttöön ja toimijoina on kaksi julkista tahoa, Euroopan parlamentti ja Strasbourgin kaupunki. Lisäksi indeksierot, rahan aika-arvo ja valuuttavaihtelut vaikeuttavat vertailua.

3. Ostosuunnitelmat

Parlamentilla ja SCI Erasmella on voimassa oleva sopimus rakennusten ostamisesta, joka allekirjoitettiin joulukuussa 2005. SCI Erasmen mukaan olemme alkuperäisessä tilanteessa ja sopimus on lainvoimainen. Parlamentti yrittää neuvotella alennusta kauppahintaan. Työryhmän mukaan koko ostoaikeet pitää laittaa jäihin toistaiseksi.

4. Parlamentin sijaintikysymys

Euroopan parlamentin aloitteesta parlamentin sijaintikysymyksen pitäisi nousta kesäkuussa huippukokouksen asialistalle. Puheenjohtajamaa Itävalta ilmoitti, että se ei aio asiaan puuttua. Pallo saattaa siis siirtyä Suomen puheenjohtajuuskaudelle.

Kampanja yhden istuntopaikan puolesta jatkuu osoitteessa http://www.oneseat.eu/. Allekirjoittaneita on nyt yli 400 000. Lisää nimiä tarvitaan. Miljoonan nimen tavoite tullaan saavuttamaan.

5. Summa summarum

Jo tässä vaiheessa on selvää, että:

a) Parlamentin hallinto on ollut sinisilmäinen ja huolimaton

b) Strasbourgin kaupunki on pelannut epärehellistä peliä kaksilla korteilla

c) Eläkerahasto SCI Erasme on ollut välinpitämätön ja yhteistyöhaluton.

Suoria laittomuuksia tapauksesta tuskin löytyy, mutta jatkoseuraamuksia on taatusti luvassa.

Comment

required