Sote-ratkaisu löytyi viime yönä pitkien neuvottelujen jälkeen. Sopu on kokonaisuutta katsoen Suomen ja suomalaisten etu. Taloustilanne ja kansainvälinen tilanne edellyttävät meiltä nyt päätöksentekokykyä.

Kokoomus lähti tekemään sote-ratkaisua suomalaisten saamat palvelut edellä. Tästä pidimme kiinni loppuun asti ja pidämme myös jatkossa.

Ihmisten vaikutusmahdollisuudet heidän omissa palveluissaan vahvistuvat jatkossa merkittävästi. Valinnanvapaus tulee muuttamaan koko Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. sitä, että kun terveydenhuoltoa tarvitsee, sitä myös saa. Jos jotain haluan tästä ratkaisusta erityisesti jäävän mieleen, sen, että Kokoomuksen tavoittelemassa Suomessa terveydenhuoltoon ei tarvitse nykymalliin jonottaa. Kenenkään suomalaisen – tulotasoon katsomatta.

Palveluiden järjestäminen saadaan nykyistä paljon vahvemmille hartioille, se on tärkeää. Hallituspuolueilla oli erilaisia näkemyksiä alueiden lukumäärästä. Kokoomus tarkasteli aluekysymystä ennen muuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen tehokkuuden näkökulmasta. Siksi kannatimme viiden alueen mallia.

Nyt teimme kompromissin toisista lähtökohdista. Osana uudistusta perustetaan 18 maakuntiin perustuvaa itsehallintoaluetta. Sote-palveluiden järjestäminen on näiden itsehallintoalueiden vastuulla. Osa itsehallintoalueista järjestää palvelut yhdessä toisten alueiden kanssa ja varsinaisia sote-alueita syntyy näin 15. Alueiden määrää tullaan jatkossa arvioimaan säännöllisesti niiden kantokyvyn mukaan: elleivät hartiat riitä, alue ei voi vastata sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Tämä yhdistettynä valtion vahvaan ohjaukseen mahdollistaa järjestelmän kustannustehokkuuden.

Mitä tämä pohjaratkaisu sitten käytännössä tarkoittaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluissa? Sitä, että palvelua tarvitseva ihminen on aina keskiössä ja palvelua todella saa tarpeen mukaan. Se tarkoittaa sitä, että yksilöllistetään, räätälöidään, hyödynnetään tietoa, käytetään modernia osaamista, annetaan ihmisen vaikuttaa palveluihinsa ja valita itse aina kun mahdollista.

Kokoomus ei kannata valinnanvapautta siitä ilosta, että yritykset saisivat bisnestä. Kokoomus halusi palveluihin valinnanvapauden siksi, että näin vahvistamme mahdollisuuksien tasa-arvoa. Siksi, että me välitämme. Meidän ajattelumme ei pohjaudu järjestelmän kaikkivoipuuteen, me luotamme ihmisiin.

Millaiselle valinnanvapausmallille nyt neuvottelimme pohjaa ja mitä painotamme jatkossa? Kokoomus haluaa valinnanvapausmallin, joka palkitsee laadusta, osaamisesta ja innovaatioista. Haluamme mallin, jossa on tilaa yhden naisen yritykselle, toimivalle järjestölle, julkiselle osaamiselle tai vaikka erilaisten palveluideoiden luomiseen erikoistuneelle hoivayritykselle.

Jotta teemme palveluissamme tilaa innovaatioille, laadun parantamiselle ja kustannustehokkuutta synnyttäville ideoille, tarvitsemme vahvan julkisen palveluiden järjestäjän, jolla on kokonaisuudesta koppi. Siitä, että kokonaisuus toimii koko järjestelmän kannalta ja siitä, että kokonaisuus toimii jokaisen ihmisen kohdalla. Samalla tarvitsemme laajan kentän erilaisia palveluiden tuottajia. Julkisella sektorilla on oma vahva ja kiistaton roolinsa verovaroilla järjestetyissä palveluissa, mutta palveluntarjoamisen ovia ei suljeta myöskään esimerkiksi toiminimen alla toimivalta fysioterapeutilta tai järjestöjen tuottamalta päihdehuollolta.

Monipuolisen toimijakentän ja ihmisten oman valinnanvapauden lisäämisen kautta syntyy kaikille ihmisille juuri heille sopivia palveluita. Sitä kautta syntyy kilpailua ja sekä korkeampaa laatua että alempia kustannuksia. Se on tie kohti sote-uudistuksen kolmea tärkeintä tavoitetta: paremmat palvelut ihmisille, kolme miljardia kestävyysvajeen paikkaamista, kenenkään veroaste ei nouse.

Valinnanvapausteemaan on usein liitetty keskustelu suurista terveysalan yrityksistä ja niiden verotuksesta. Sitä on käytetty jonkinlaisena leimakirveenä. Joten ottamatta kantaa noihin yrityksiin sinänsä, haluan todeta, että me Kokoomuksessa emme hyysää verojen pakoilijoita. Tämä onkin muuten ollut kummallinen väite, että Kokoomus haluaisi jotenkin tukea verojen välttelyä.

Kokoomus on puolue, joka kannattaa matalampia veropohjia. Jos joku jättää veronsa maksamatta, joudumme verottamaan kaikkia muita korkeammin. Se ei ole reilu peli, eikä se taatusti ole Kokoomuksen tavoite. Kokoomuksen yksiselitteinen tavoite on, että kaikki maksavat veronsa, nykyistä alhaisemmalla kokonaisveroasteella. Tätä ei verojen välttely tue ja veronkiertäjille meiltä ei heru tippaakaan sympatiaa. Tulkoon tämäkin tässä sanotuksi.

Lopuksi vielä muutama ajatus luottamuksesta. Sote-neuvottelupäivät ovat olleet pitkiä ja jokainen hallituspuolue on varmasti joutunut miettimään, mitä luottamus tarkoittaa. Neuvotteluprosessi on herättänyt kysymyksiä myös hallituksen keskinäisestä luottamuksesta. Minulla on edelleen vahva luottamus siihen, että tämä hallituspohja on tässä tilanteessa paras ratkaisemaan esillä olevia suuria kysymyksiä talouspolitiikasta ja rakenneuudistuksista kansainväliseen tilanteeseen. Hampaankoloon ei jää, mutta kehityskeskusteluja käydään varmasti.

Kokoomus on toiminut yhtenä joukkueena, johdonmukaisesti ja ratkaisukeskeisesti: emme ole lähteneet hallituksesta emmekä edes sillä uhanneet. Olemme neuvotelleet todella tiukasti sellaisen ratkaisun puolesta, jonka aidosti uskomme olevan Suomelle parhaaksi. Joskus pitää neuvotella tiukasti, jotta saa hyvän lopputuloksen aikaan.

Kokoomus on puolue, joka hakee ratkaisuja ja tekee kompromisseja, kun Suomen etu sitä vaatii. Me teemme työtä suomalaisten palveluiden puolesta: palvelun käyttäjä vaikuttaa ja valitsee, järjestelmä joustaa ihmisten tarpeiden mukaan. Sellaisen sote-ratkaisun saimme.

13 Comments
 1. juhani salminen
  07.11.2015 17.20

  Taas annettiin Kepulle periksi. Vähän selkärankaa ja jämäkkyyttä siihen touhuun.
  Pystyykö puolueen puheenjohtaja katsomaan peiliin ja sanomaan, että hyvin meni.
  Ei pitäisi, koska meni todella huonosti.

  Reply
 2. Severi Paanila
  07.11.2015 17.27

  Miten sote-ratkaisu tulee vaikuttamaan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön?

  Reply
 3. Mika Sarajuuri
  07.11.2015 17.31

  Voitko avata miksi tässä neuvottelussa hyväksyitte Sipilän uhkavaatimukset ja haitte kiltisti ratkaisua ja lopuksi hyväksyitte Keskustan unelman? Miksi ette olleet valmiita lähtemään hallituksesta, tai edes uhkaamaan sillä? Näen että sipilän vaatimukset olivat bluffia ja niihin olisi voinut vastata myös tiukasti. Nyt teistä saa hyvin myötäilevän kuvan. Ei herätä jatkossa luottamusta puolueeseen eikä sinuun. Onkohan joku tiukempi neuvottelija parempi pitämään puoliamme? Oletko käynyt neuvottelu koulutuksessa?

  Reply
 4. Liisa Wahlström
  07.11.2015 17.31

  Lopputulos hyvä. En tiedä missä muussa kohtaa tuo yksilön valinnanvapaus olisi tullut esiin, mutta tämä on hyvä kompromissi. Tuosta alueiden määrästä sen verran, että oli se mikä hyvänsä, niin taitamattomuudella hallintoa saa kasvatettua minkä kokoisilla alueilla hyvänsä. Kokoomus hoiti homman kotiin, kiitos siitä! Hallitus jatkaa, vasemmisto marmattaa….kiitti Alex ja porukat!

  Reply
 5. Tarja Heiskanen
  07.11.2015 17.37

  Julkinen/yksityinen terveydenhoito Leppävirran kunnassa:

  Äitini joutui viime keväänä polven nivelrikon takia terveyskeskuksen vuodeosastolle,kun polvi turposi 2 kertaiseksi kortisonipiikin jälkeen.
  Häntä makuutettiin useita eri viikkoja vuodeosastolla,ja vain lisättiin kipulääkitystä,joka ei kuitenkaan tehonnut! Röntgeniin häntä ei viety useista pyytelyistäni huolimatta,kun kyselin mitkä mahd.olisivat jatkohoitotoimenpiteet? Vasta päivystyksen kautta sain hänet lopulta röntgeniin! Osaston lääkärin kanssa juteltuani,sain hänet keskustelemaan vanhemman poikani kanssa,joka opiskelee lääkäriksi.Poikani sitten kertoi mahd. jatkohoitotoimenpiteistä.
  Helmikuulta huhtikuulle äitini terveydentila ei kohentunut vuodeosastokäyntien makuutuksella! Lääkitys vaan lisääntyi jokaisen vuodeosastolla vietetyn viikon jälkeen! Ja,mikä ikävintä – äitini meinasi luovuttaa jo kiputuskissaan taistelunsa,kunnes otin yhteyttä yksityiseen lääkäripalveluun! Äiti vastusteli viimeiseen asti,että geriatrian erikoislääkäri tulisi kotikäynnille hänen asuntoonsa! Minä en kuitenkaan antanut hänelle periksi,vaan pyysin lääkäriä käymään hänen luonaan! Äiti pelkäsi,että se maksaisi maltaita,ja että hän loukkaisi samalla terveyskeskuksen lääkäreiden arvovaltaa!
  Mutta,ihme tapahtui! Yksityinen lääkäri muutti kokonaan lääkityksen,ja äiti sai yöllä nukutuksi tuskiltaan ja mieliala sen myötä koheni viikottain! Nyt on 1/2 vuotta kulunut ao. lääkityksellä,ja äiti pystyy jo kulkemaan rollaattorilla asunnossaan!
  Julkisen sairaanhoidon tehokkuus vuodeosastolla makuutuksesta maksoi 1. viikkojen aikana 38 € /vrk ja viimeisten viikkojen aikana 17 € / vrk! Viikko 7 * 38 = 266 € * 2 viikkoa = 532 €
  Viikko 7 * 17 = 119 € * 2 viikkoa. = 238 € YHTEENSÄ 770 €
  Kuukauden eläke n 1000 € – 770 € = 230 € lääkkeisiin

  Yksityisen lääkärin kotikäynti 130 € / 1 h
  Lääkkeet 100 € / kk

  Eläke 1000 € – 230 € = 770 €

  Pientä eläkettä nauttivien vanhusten makuutus vuodeosastolla voi tulla pidemmän päälle kalliimmaksi kuin yksityisen geriatriaan erikoistuneen tohtorin kotikäynti asiakkaalle! Varsinkin pienemmissä hoitoa vaativissa toimenpiteissä kuten esim. polven kulumissa/ nivelrikossa!

  Reply
 6. Auli Torikka
  07.11.2015 18.33

  Tähänkö sitä sotessa ollaan menossa et julkisella puolella ei saa kunnollista hoitoa vaan joutuu menemää aina yksityiselle ennen kuin saa hyvän hoidon? Lääkkeillä hiljennetään valittava mummo tai pappa jos ei suvussa satu olemaan pätevää lääkäriä joka huolehtii omaisestaan. Mikä on julkisen puolen hoitotakuu sotessa? Eiks kannata saada hyvä hoito myös julkisella puolella kun se vähentää kustannuksia. Vai onko työttömät, eläkeläiset, vammaiset jne yhteiskunnan syöpäläisiä joihin ei kannata satsata julkisella puolella kunnollisella ja asianmukaisella terveyden hoidolla?

  Reply
 7. Matti Kivinen
  07.11.2015 20.23

  Nyt saatiin soterunko. Toimenpideohjelma ja lakiehdotukset ovat jo varmaan valmiina. Tunnustus neuvotteluista. ”Pukukoppipalaveri” onnistui jälleen.

  Maakuntamallin 18 suurkuntaa saavat verotusoikeutensa kautta arvostetun valta-aseman. Nykyisten maakuntien osakuntien hallintoa voisi ehkä merkittävästi karsia tai yhdistää maakuntahallintoon.

  Reply
 8. Pasi Kajarinne
  07.11.2015 21.58

  Lyhyesti; perustuslainmukaisuus? Jätättekö lepäämään? Vai nykyiselläkö tämä toteutetaan???!!!

  Reply
 9. Risto
  08.11.2015 08.21

  Ruotsissa tätä mallia on kokeiltu vuodesta 2010 lähtien. Ruotsin tarkastusviraston (Riksrevisionen) raha seuraa potilasta -mallin tuloksia arvioivan raportin raportin tulokset ovat surullisia ja toimivat varoittavana esimerkkinä. Vakavammin ja vaikeimmin sairaiden hoitoonpääsy on vaikeutunut ja terveempien, hyvinvoivien ihmisten lääkärikäynnit ovat lisääntyneet. Sosioekonomisesti paremmilla alueilla hoivapalvelut ovat parantuneet ja lisääntyneet, heikoimmilla alueilla huonontuneet ja vähentyneet. Terveyserot ovat kasvaneet entisestään. Alueellisessa tarkastelussa Skånessa kävi kaksivuotisen tarkastelujakson jälkeen ilmi, että samalla kuin pienten ja tosiasiassa itsestään parantuvien vaivojen kanssa lääkäriin hakeutuvien määrä lisääntyi 47 000 käynnillä, jäi 1 700 vakavasti sairasta kokonaan ilman hoitoa. Asiantuntijat pitävät tarkastuskertomuksessaan erityisen vakavana juuri sitä, että valinnanvapausmalli on johtanut siihen, että hyväosaisten ja terveiden palvelut ovat parantuneet huono-osaisten ja todella sairaiden kustannuksella

  Reply
 10. Rainer Zeitlin
  08.11.2015 12.06

  Erittäin hyvä kuvaus myös terveydenhuollon ammattilaisen lukea. Kustannuslaskelmissa on vain asiakkaan osuudet, laitoksessa makuu maksaa 159-200€/vrk eli kokonaiskustannusten ero on vieläkin isompi; toimintakulttuurin ja asenteiden pitää muuttua, ei riitä pelkästään sote alueiden lukumäärästä päättäminen.

  Reply
 11. Vilho Partanen
  08.11.2015 13.34

  Vuosikymmenen väännön tulos…

  Loppupaperin on syytä olla sillätavalla tarkka ja niukka, ettei päätökset toteutusvaiheessa käänny alkuperäisestä tarkoituksestaan joksikin ihan päinvastaiseksi.

  Vanhaan tapaan seuraavaksi siis aletaan kääntämään pilkkuja ja katsomaan, mitä takaa löytyisi ja miten löydökset tulkitaan.

  Reply
 12. Jouni Pulli
  09.11.2015 12.10

  Niin Alex, noissa detaljien tulkinnassahan se vaara piilee. Ja hallituksella ei liene enää toista kertaa varaa vetää yhteistyön vaikeutumista yhtä kireälle kuin tapahtui tämän sote-asian kanssa.

  Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että ollaan luomassa hallintoomme yksi taso lisää ja mahdollisesti vielä jopa yhdet uudet vaalit. Ollaanko tässä tosissaan etäännyttämässä hallintoa meistä kansalaisista yhä kauemmaksi? Onko tarkoitus, että kunnilla on edelleen perustuslailliset oikeutensa vai ollaanko tässä siirtämässä hallintoa kunnilta maakuntiin? Minun on vaikea ymmärtää, että tällä rakennetoimenpiteellä tullaan mitenkään säästämään rahaa. Kilpailu varmasti tehostaa toimintaa, mutta ei siihen tarvita 18 itsehallintoaluetta.

  Reply
 13. Vilho Partanen
  12.11.2015 09.21

  Loppupaperiakin tärkeämpää on, miten toteutus organisoidaan oikeasti.

  Tärkeintä on johdonmukainen seuranta, jolla saavutukset varmistetaan.

  Se jää seuraavien eduskuntien ja hallitusten hoidettavaksi.

  Reply

Leave a reply to juhani salminen Peruuta vastaus

required