Tiistaina vierailin Pohjola-Nordenin seminaarissa, jonka aiheena oli pohjoismainen malli ja kilpailukyky. Paikalla oli noin 600 seminaariosallistujaa. Puhuin pohjoismaisesta mallista muutospaineen alla. Korostin, että pohjoismainen malli on edelleen kilpailukykyinen. Olemme onnistuneet yhdistämään tasa-arvon ja tehokkuuden, ja malli herättää suurta kiinnostusta maailmalla. Pohjoismainen malli perustuu avoimeen talouteen, hyvinvointivaltioon ja inhimilliseen pääomaan. Voimme vastata globalisaation ja väestön ikääntymisen haasteisiin keskittymällä vahvuuksiimme. Keskustelua tullaan jatkamaan Pohjoismaiden ministerineuvostossa, jossa Norjan 2012 puheenjohtajakauden teemana on hyvinvointivaltio. Pääministeri Jens Stoltenberg korosti 1.11. Kööpenhaminassa, että puheenjohtajakauden tavoitteena on kehittää toisiltamme oppien osallistavaa työelämää, julkisten palvelujen tuottavuutta ja terveyspalvelujen innovaatioita. Yksi pohjoismaisen mallin vahvuuksia on uudistumiskyky.

Keskiviikkona osallistuin Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kokoukseen eduskunnassa. Esittelin Suomen puheenjohtajakauden toimintaa Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Olemme panostaneet ilmastonmuutoksen hallintaan, rajaesteiden poistamiseen, lasten ja nuorten asemaan, kielikysymykseen ja viestintään. Seurasin myös keskustelua Suomen 2012 puheenjohtajaohjelmasta Pohjoismaiden neuvostossa ja panin tyytyväisenä merkille, että rajaesteitä koskeva työ tulee jatkumaan ja tiivistymään. Pohjoismaiden neuvostossa Suomi tulee keskittymään myös pohjoismaiseen brändiin ja arktiseen yhteistyöhön. Kävi ilmi, että Suomessa vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, miten pohjoismaista yhteistyötä halutaan kehittää ja tehostaa.

Torstaina osallistuin keskusteluun Suomen ja Norjan välisen kaupan haasteista. Korostin, että Suomen ja Norjan kohtaamat haasteet ovat pitkälle yhteisiä. Keskustelussa kävi ilmi, että Suomen ja Norjan välisessä kaupassa on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Olen syksyn mittaan vieraillut useissa kauppayhdistysten ja kauppakamarien järjestämissä tilaisuuksissa ja pannut merkille niiden tekemän arvokkaan työn kauppayhteyksien luomisessa ja niiden hyödyntämisessä. Meidän tulee jatkuvasti panostaa monenkeskisten hankkeiden lisäksi kahdenvälisten kauppayhteyksien kehittämiseen. Monenkeskiset, alueelliset ja kahdenväliset hankkeet vapaakaupan edistämiseksi tukevat toisiaan.

Comment

required