Terveiset Huippuvuorilta! On jännää olla Norjassa mutta kuitenkin sekä Euroopan talousalueen että Schengenin ulkopuolella. On kuvaavaa, että kun haeskelin lentoani Oslon lentokentällä se löytyi lopulta ulkomaanlentojen puolelta.

Osallistuin täällä Pohjoismaiden yhteistyöministereiden perinteiseen syyskokoukseen. Ministerineuvoston puheenjohtajamaa Norja tarjosi esitystensä lisäksi upeat näkymät pohjoisen luontoon. Kokouspaikkaa reunustavat jylhät vuoret, lämpötila liikkuu nollan tienoilla, ja valoisaa riittää myöhään yöhön.

Yhteistyöministereiden syksyn asialistaa hallitsevat perinteisesti budjettikysymykset. Niin kävi tälläkin kertaa. Saavutimme alustavan yhteisymmärryksen siitä, että myös pohjoismaisen yhteistyön kustannuksista on jatkossa säästettävä, kun kaikkialla muuallakin säästetään. Lopulliset päätökset tehdään myöhemmin mutta peruslinja on selvä. Samaa linjaa ajamme EU:ssa.

Ensi vuonna ministerineuvoston puheenjohtajana on Ruotsi, ja kävimme läpi sen suunnittelemat niin sanotut prioriteettihankkeet. Ruotsi panostaa muun muassa nuorten työllistymiseen, kaivostoimintaan, ilmastoon ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ruotsi on ensimmäinen ministerineuvoston puheenjohtajamaa, jonka käytössä on ns. prioriteettibudjetti. Sen käyttöönotosta päätettiin johdollani Suomen puheenjohtajakaudella.

Puhuttaessa konkreettisista hankkeista tuin muun muassa esitystä pohjoismaisen ruoan tunnettuuden lisäämisestä. Kehuin lomalla nauttimaani erinomaista ahvenanmaalaista ruokaa. Tulen ottamaan suomalaisen ruokakulttuurin edistämisen myös vienninedistämismatkojeni ohjelmaan.

Käytiin myös lyhyt keskustelu pohjoismaisen yhteistyön tulevista painopisteistä. Päätettiin, että aiheesta käydään avoin keskustelu myös Pohjoismaiden neuvoston kokoontuessa Helsinkiin lokakuun lopulla. Odotan tähän keskusteluun hyviä sytykkeitä nimittämältäni nuorten työryhmältä, joka laatii ehdotuksia pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta. Otan tuon työn tulokset vastaan 23.10. ja tarkoitukseni on välittää ne suoraan Pohjoismaiden neuvostolle.

Kokouksessamme todettiin myös edistys työssä pohjoismaisten rajaesteiden poistamiseksi. Tänä vuonna on ratkaistu noin kuusi rajaestettä. Viime vuonna niitä ratkaistiin 13 kappaletta, joten vauhtia pitää parantaa. Ruotsi antoi hienon esimerkin rajaesteiden tehokkaasta ratkaisusta korjaamalla hallitustasolla rekkojen painorajoituksista syntyneen epäselvyyden. Ruotsissa hovioikeuden tekemä EU-direktiivin lakitulkinta uhkasi Pohjoismaiden rekkaliikennettä muutaman viikon kesän aikana. Ruotsin hallitus päätti saman tien palata yhteispohjoismaiseen käytäntöön, ja suomalaisiakin liikennöitsijöitä huolestuttanut ongelma poistui päiväjärjestyksestä.

Osallistun 12.9. jälleen eduskunnan keskusteluun rajaesteistä. Suomessa tullaan rajaesteiden ehkäisy ulottamaan jatkossa myös lainvalmisteluun. Toivon voivani kertoa suomalaisesta rajaesteyhteistyöstä Pohjoismaiden neuvostolle lokakuussa.

Norjassa on aina mukava olla. Asiat luistavat mutkattomasti, ja yhteinen sävel löytyy helposti. Ohjelmassani tulee jatkossakin olemaan Norjan-matkoja erityisesti vienninedistämisen merkeissä. Suomalaisen elikeinoelämän on kiireesti päästävä käsiksi Norjassa olevaan valtavaan potentiaaliin, josta suuri osa on juuri pohjoisessa.

Comment

required