Terveiset Kööpenhaminasta. Osallistuin täällä Pohjoismaiden neuvoston istuntoon ministerineuvoston puheenjohtajana. Paikalla oli valtava määrä pohjoismaisia ministerikollegoita. Täällä oli hyvä tavata heitä niin virallisissa kuin epävirallisissakin yhteyksissä.
 
Ohjelmani alkoi keskustelulla avoimesta Pohjolasta pohjoismaisessa huippukokouksessa. Oli hienoa huomata, miten yksimielisesti puhujat korostivat avoimuuden, osallistamisen ja yhteisöllisyyden merkitystä Norjan järkyttävien terroritekojen jälkeen. Pohjoismaiset, vahvat arvot näkyivät tässä.
 
Seuraavaksi keskustelimme Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kanssa yhteistyön tiivistämisestä, lähialueyhteistyöstä ja budjetista. Vuoden 2012 budjetin hyväksyntä oli hyvä esimerkki siitä, miten hyvin yhteistyö toimii. Ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto pääsevät rakentavalla yhteistyöllä useimmiten yhteisymmärrykseen, vaikka lähtökohdat usein ovat erilaiset. Pohjoismaiden neuvosto tuo keskusteluun tervetullutta kunnianhimoa ja kriittisyyttä.
 
Pohjoismaiden yhteistyöministereiden kokouksessa hyväksyimme 2012 budjetin pitkällisen prosessin päätteeksi. Prosessi osoitti, että tarmokas neuvottelutyö kannattaa. Päätimme myös alustavasti ns. prioriteettirahaston perustamisesta. Se tuo lisää joustavuutta varainkäyttöön ja auttaa vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin. Keskustelimme myös pohjoismaisen tietoturvayhteistyön tiivistämisestä. Se on hyvä esimerkki yhteistyön laaja-alaisuudesta.
 
Tänä aamuna tapasin Nuorten Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston. Kuuntelin nuorten näkemyksiä pohjoismaisen yhteistyön haasteista. Tasa-arvo, ilmaisunvapaus ja demokratia ovat tärkeitä myös pohjoismaisille nuorille. Keskustelimme myös nuorisotyöttömyydestä, joka on suuri ongelma erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Keskustelu antoi paljon ajateltavaa. Nuorten tarpeet ja toiveet pitäisi voida ottaa työmarkkinoilla paremmin huomioon.
 
Myös pohjoismaiset kauppaministerit kokoontuivat keskustelemaan kaupan haasteista. Vaihdoimme näkemyksiä Maailman kauppajärjestön (WTO) neuvottelukierroksesta, Venäjän WTO-jäsenyydestä, Tanskan EU-puheenjohtajakauden kauppapoliittisista painopisteistä ja pohjoismaisista rajaesteistä. Kävi hyvin ilmi, miten samanmielisiä pohjoismaat ovat kauppa-asioissa. Puolustamme vapaakauppa ja sääntöpohjaista, monenkeskistä kauppajärjestelmää. Sain myös erittäin hyödyllistä taustatietoa WTO:n ministerikokousta silmällä pitäen ja ehdotin, että kokoonnumme kokouksen alla vielä päivittämään tilannetta.
 
Lounastin Tanskan uuden eurooppaministerin kanssa. Keskustelumme painottui luonnollisesti EU-asioihin, joita Tanskan uusi hallitus hoitaa hyvin rakentavalla otteella. Käytyämme ajankohtaiset asiat läpi sain ilokseni kuulla, että Tanskassa harkitaan jälleen uudelleen sen osallistumista puolustusta ja oikeudellisia asioita koskevaan EU-yhteistyöhön. Se olisi omiaan vahvistamaan pohjoismaiden painoarvoa EU:ssa.
 
Iltapäivällä alustin täysistunnossa Suomen puheenjohtajakaudesta pohjoismaisessa ministerineuvostossa, budjetista ja Valko-Venäjä-yhteistyöstä. Olemme panostaneet puheenjohtajakaudellamme muun muassa vihreään Pohjolaan eli ilmastonmuutokseen ja rajaesteiden poistamiseen. Työmme sai tukea.
 
Ohjelmani päättyi yhteistyöministereiden kyselytuntiin, jossa parlamentaarikot voivat vapaasti esittää kysymyksiä kaikkien pohjoismaiden yhteistyöministereille. Panin tyytyväisenä merkille suomalaisten parlamentaarikkojen aktiivisuuden kyselytunnilla.
 
Pohjoismaiselle yhteistyölle on paljon kysyntää ja sitä on helppo tiivistää. Pohjoismaista yhteistyötä tulisi tiivistää erityisesti EU-asioissa, joissa erilaisista lähtökohdista huolimatta pohjoismaat voivat usein löytää toisensa. Pohjoismaiset kollegat ovat läheisimpiä kollegoitani. Useimmiten soitan ensimmäiseksi juuri heille. Yhteinen sävel löytyy hyvin nopeasti.

Myös pohjoismaisen yhteistyön rakenteet ovat sinällään arvokkaita. Ne ovat kestäneet maailman muutosta erittäin hyvin, mistä kertoo muun muassa hyvin laaja ministeriosallistuminen tämän viikon kokouksiin. Päätin käynnistää ulkoministeriössä mietinnän siitä, miten pohjoismaista yhteistyötä voidaan tehostaa entisestään.
 
P.S. Jotkut parlamentaarikkokollegani olivat tulkinneet esiintymiseni pohjoismaisen ministerineuvoston tapaamisessa pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kanssa pohjoismaisen yhteistyön väheksymiseksi. Siitä ei ollut kysymys, sillä pohjoismainen yhteistyö on erittäin tärkeää. En kuuna päivänä vähättelisi sitä. Olen vilpittömästi pahoillani mahdollisesti aiheuttamastani mielipahasta.

Comment

required