Äänestys REACHista (kemikaaliasetuksesta) päättyi viisi minuuttia sitten. Äänestys kesti ennätykselliset kaksi tuntia ja 25 minuuttia. Lopputulos: 398 puolesta, 148 vastaan ja 36 tyhjää.

Käsiteltävänä oli 1038 muutosesitystä, ja lisäksi yksi edellisyönä jätetty oman ryhmämme esitys – jota lopulta ei otettukaan käsittelyyn.

REACH on valtavan iso edistysaskel niin ympäristön kuin ihmisten terveydenkin kannalta. Monien mukaan kyseessä on tämän parlamentin tärkein yksittäinen päätös. Itse asetan ehkä sittenkin palveludirektiivin kemikaaliasetuksen edelle.

Satojen äänestysten keskellä saa olla tarkkana.

REACH-asetus korvaa 40 nykyistä direktiiviä, ja luo täysin yhtenäisen kemikaalipolitiikan EU:hun. Sen tarkoitus on ennen muuta suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä, samalla ylläpitäen kemianteollisuuden kilpailukykyä.

Sivutavoitteina toteutuvat mm. avoimuuden lisääminen, sisämarkkinoiden yhtenäisyyden edistäminen ja muihin kuin eläinkokeisiin perustuvan testauksen edistäminen.

REACHin ”vesittämisestä” on kirjoiteltu paljon viime päivinä. Enimmäkseen kyseessä on aikamoinen liioittelu. Lakipaketti on
niin monimutkainen, että siitä ei moni meppikään saa selkoa. Silloin on helppo vedota tuollaisiin yksinkertaistuksiin.

Parlamentin äänestystulos on pitkään hierottu kompromissi, joka on hyvin lähellä myös jäsenmaiden enemmistön kantaa. Täydellinen se ei ole, mistään näkökulmasta.

Paras todistus siitä, että päätöksemme on oikeasti kompromissi, on se, että niin kemianteollisuus kuin ympäristöjärjestöt ovat
tyytymättömiä. Kumpikin osapuoli on lobannut ahkerasti – itse olen saanut ympäristöpuolelta selvästi eniten yhteydenottoja. Hyvä niin.

REACH tuo kaksi keskeistä muutosta.

Ensimmäinen on ”vanhojen”, eli ennen vuotta 1981 markkinoille tulleiden, aineiden saattaminen rekisteröintijärjestelmän piiriin.
Se parantaa ihmisten ja ympäristön terveyttä huomattavasti.

Samalla päästään eroon nykytilanteesta, jossa on paljon kannattavampaa käyttää vanhoja kemikaaleja kuin tutkia uusia.

Toinen suuri muutos on, että REACHissa teollisuus asetetaan vastuuseen kemikaalien turvallisuudesta, tietojen keräämisestä ja
niiden antamisesta kemikaalien jatkokäyttäjille. Yritykset tai yrityspoolit siis testaavat itse tuotteensa ja toimittavat tulokset julkiseen rekisteriin. Kaikkiaan rekisteriin tulevat noin 30 000 aineen perustiedot.

Hetki rauhaa ennen äänestyshässäkkää. Vasemmalta Tero Luoma, Lauri Tierala, Toomas Ilves, Ari Vatanen, meikäläinen, Hannu Takkula ja Tuomas Tierala. Kuvaajana brittimeppi John Bowis, yksi REACHin pääpelureista.

REACH tulee sanoista ”Registration, evaluation and authorisation of chemicals”. Rekisteröinti on siis ensimmäinen ja suurinta osuutta kemikaaleista koskeva menettely, ja siinä parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä tasapainoisen kompromissiratkaisun. Komissiostakin viestitettiin tyytyväisyyttä tähän päätökseen, joka vastaa myös jäsenmaiden kantoja. Vihreät äänestivät vastaan.

Vaarallisia aineita koskee ns. autorisointi. Niiden käyttöönotolle voidaan siis myöntää erityislupa, jos sen turvallinen
käyttö on osoitettu. Tässä olin hankalassa välikädessä, sillä oman ryhmämme kanta oli minusta liian teollisuuslähtöinen, mutta sosialistien johtaman liittouman pakettiin sisältyi pari hankalaa yksityiskohtaa. Äänestin tyhjää (joskin varsinaisen äänestyksen kohdalla painoin väärää nappia, mutta kävin korjaamassa). Sosialistit voittivat.

Suurin muutos REACHiin keksittiin jäsenmaiden käsittelyssä, ja sen nimi on OSOR. Tämä tarkoittaa, että yksi aine tarvitsee rekisteröidä vain kerran, ja yritykset tekevät tämän yhdessä. Ratkaisu säästää REACHin aiheuttamia kustannuksia dramaattisesti. Parlamentti hyväksyi
OSORin selvin luvuin.

Yksittäisistä asioista tuin Eija-Riitta Korholan aloitetta tupakassa käytettävien aineiden saattamisesta REACHin piiriin. Idea
meni läpi. Hieno homma kaiken kaikkiaan, ja loistava veto Eija-Riitalta!

Eläinkokeissa päätimme keskiviikko-illan ryhmäkokouksessa ottaa neuvottelijoidemme esittämää tiukemman kannan. Hyvä näin.
Tarpeettomia eläinkokeita tulee aina välttää.

Parlamentin äänestyksen jälkee pallo on nyt neuvostolla, eli jäsenmailla. Meille paketti tulee toiseen lukemiseen varmaankin noin vuoden sisällä. Sen jälkeen mennään sovitteluun neuvoston kanssa.

Kemikaaliasetus valmistunee kesällä 2007. Sen jälkeen kemikaalivirasto avaa ovensa Helsingissä.

Comment

required