Siis, tämähän oli paavin ja palveludirektiivin viikko… Valkoista savua nousee joka tuutista. Katsoimme perheen kanssa äsken livenä uuden paavin, eli Benedictus XVI nimitystä. Tehtävään valittiin 78-vuotias saksalainen kardinaali Joseph Ratzinger. Hän on järjestyksessään 265. roomalaiskatolisen kirkon paavi.

Kardinaalit pääsivät asiasta yhteisymmärrykseen kolmannella äänestyskierroksella, mikä on nopein paavinvalinta koko paaviuden historian aikana. Pietarin aukealla oli kova metakka ennen uuden paavin julkistamista. Nimen julkistamishetkellä vaikutti siltä, että tunnelma lässähti. Ehkä se oli vain TV:n antama vaikutelma. Mene ja tiedä.

Ratzinger on valitettavasti konservatiivi. Hänet tunnetaan naisten pappisvihkimyksen, pappien avioliiton sekä homoliittojen ja feminismin vastustajana. Hän on vastustanut myös tiukasti aborttia ja esimerkiksi Turkin jäsenyyttä Euroopan unionissa. Ei siis välttämättä mikään sillanrakentaja.

Isoista asioista pienempiin. Paavinkin pitää tietää, mitä hän suuhunsa pistää. Oletan, että häntä ei briiffata Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunnan kannoista terveysväittämä- ja vitamiinidirektiiviesityksiin… Ne hyväksyttiin tänään äänin 20 puolesta ja 15 vastaan.

Sain hoidettua enemmistön kahden tärkeimmän muutosesityksen taakse (muutosesityksiä oli yhteensä noin 200). Tärkeimmät muutokset olivat, että terveysväittämien 4. ja 11. artiklat poistettiin. Miksi?

Komission ehdotuksessa pyritään rajaamaan ravitsemus- ja terveysväittämät elintarvikkeisiin, jotka ”ovat hyväksi ihmiselle”. Mielestäni julkisen vallan tehtäviin ei ? paikallisella, kansallisella eikä unionin tasolla ? pitäisi kuulua päättäminen siitä, mitkä elintarvikkeet ovat hyväksi kuluttajille.

Meidän pitäisi hylätä valheellinen kaksijakoisuus, jolla pyritään jakamaan elintarvikkeet ”hyviin” ja ”huonoihin”. Yksittäisen elintarvikkeen ravintokoostumus ei ole niin tärkeä kuin syötyjen elintarvikkeiden määrä ja yhdistelmä.

Päätöksentekijöiden pitäisi kannustaa tasapainoiseen ja vaihtelevaan ruokavalioon, jolla on hyvinvoinnin kannalta olennainen merkitys. Tämä pitäisi kuitenkin tehdä valistuksen eikä sääntelyn kautta. Lopussa sosialistit äänestivät lausuntojani vastaan. Nyt molemmat lausunnot siirtyvät ympäristövaliokunnan käsittelyyn.

Parlamentissa on tapana onnitella kollegoita, kun lausunto tai mietintö on mennyt läpi. Ihan mukava tapa sinänsä, mutta kyllä se kiitos pitäisi kohdistaa virkamiehille, jotka lausunnon valmistelivat. Näin tein tänään valiokunnassa.

Paavista ja terveysväittämistä huolimatta Euroopan parlamentin pääaihe tänään oli palveludirektiivi. Olemme avustajieni kanssa tutkineet Evelyn Gebhardtin tuoretta mietintöluonnosta. Ongelmia löytyi sen verran paljon, että lista niistä paisui nopeasti 7 sivuiseksi muistioksi. Kaikkein keskeisimmistä ongelmista voin tässä heittää seuraavat huomiot:

Gebhardt ehdottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden, audiovisuaalisten palveluiden, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä hyvinvointivaltion palveluiden (mitä ikinä se sitten käsittääkään…) rajaamista kokonaan direktiivin ulkopuolelle. Me suomalaiset olisimme suurimpien kärsijöiden joukossa. Meillä olisi näillä aloilla selvästi vientipotentiaalia.

Lisäksi nationalistis-protektionistinen jäsenvaltio saisi käytännössä rajattomat mahdollisuudet rajata minkä tahansa palvelun soveltamisalan ulkopuolelle viittaamalla ns. yleisen edun kriteereihin, jotka kattavat ehdotuksessa melkein mitä vaan ja vielä vähän enemmän. Tuloksena olisi paluu lähtöruutuun: EY-tuomioistuin loisi oikeuskäytännön tapaus tapaukselta, kun yrittäjät riitauttaisivat jäsenvaltioiden protektionistisia toimia. Ulkomaille laajentavan palveluyrittäjän olisi mahdotonta tietää, milloin jäsenvaltio voi rajata hänet direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ja milloin ei.

Gebhardt korvaisi alkuperämaaperiaatteen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella. Emme jää nimestä kiistelemään, kunhan uuden käsitteen vaikutus on asiallisesti sama kuin alkuperämaaperiaatteella.

Todellinen ongelma on se, että Gebhardt rajaisi merkittävän osan palveluista uuden periaatteensa ulkopuolelle ja jälleen kerran tosi tulkinnanvaraisesti. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovellettaisiin erityisten listojen 1A ja 1B pääasiassa business to business palveluihin, mutta ei kuluttajille tarjottaviin listan 1C palveluihin, joihin pätisivät kohdemaan säännöt. Tämä on todella vaarallinen muutos, joka pahimmillaan veisi kehitystä nykykäytännöstä taaksepäin. Gebhardtin mustalle listalle kuuluvat mm. ravintolat, hotellit ja muut matkailupalvelut, joihin sovelletaan jo nyt, EY-tuomioistuimen suoraan neljästä vapaudesta johtaman tapausoikeuden nojalla, pitkälti alkuperämaaperiaatetta. Esimerkiksi Espanjassa suomalaisille ryhmille työskentelevän suomalaisen oppaan ei nykyään tarvitse hankkia espanjalaista lisenssiä ja hoitaa espanjalaista byrokratiaa. Jatkossa olisi toisin, jos Gebhardt saisi päättää…

Oma ongelmansa on Gebhardtin listojen käyttökelpoisuus. Ne perustuvat 15 vuotta vanhoihin YK:n luokituksiin eri palvelualoista. Niitä eivät käytä EU, Tilastokeskus eikä Elinkeinoelämän keskusliitto. Ne ovat jo valmiiksi vanhentuneita. Koko ajatus kattavasta luokituksesta on todellisuudelle vieras ja tuottaisi suuria ongelmia direktiivin soveltamisessa. Tulevaisuudessa lokeroiminen vain vaikeutuu. OECD arvioi, että vuoden 2050 palveluista puolet on vielä keksimättä. Miksi me haluaisimme kahlita innovaatioita keinotekoisilla raja-aidoilla?

Sain tänään kunnian pitää ryhmämme ”kakkospuheenvuoron” heti koordinaattorimme Malcolm Harbourin jälkeen. Nostin esille kolme pointtia ja kolme kysymystä. Ensiksi ilmoitin tyytymättömyyteni Gebhardtin luonnokseen. Se pilaa alkuperämaaperiaatteen ja kaventaa direktiivin soveltamisalaa liikaa. Toiseksi pidin uusien maiden puolta. Ensin niiltä evättiin työntekijöiden vapaa liikkuminen ja nyt halutaan evätä palveluiden myyminenkin. Poliittinen signaali on väärä ja uusien maiden kohtelu moraaliton. Kolmanneksi korostin, että komission esittämä alkuperämaaperiaate on huomattavasti selkeämpi kuin Gebhardtin esittämä ”vastavuoroinen tunnustaminen”.

Kyseessä oli ensimmäinen keskustelu, joka perustui kirjalliseen ehdotukseen. Onneksi Gebhardtin ehdotus sai viileän vastaanoton. Nyt neuvottelut vasta alkavat.

Comment

required