Pitkästä aikaa taas kotimaassa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, tuttavallisemmin utvassa, päätettiin aamulla Suomen joukkojen lisäämisestä Afganistaniin. Laitan alle näytille päätöksestä lähteneen lehdistötiedotteen.

Aamupäivän kokousrumban jälkeen kävin Matkamessuilla ulkoministeriön ständillä. Juttua riitti muun muassa matkavakuutuksen tärkeydestä.

Nyt viikonlopun viettoon!

 

Ulkoministeriön osastolla.

 

Suomen tuki Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen sekä Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa 22. tammikuuta käsiteltiin Suomen tukea Afganistanin vakauttamiseen ja jälleenrakentamiseen. Suomi vahvistaa tukeaan Afganistanille kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan sekä sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin. Afganistanin tukeminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa Afganistanin johdon ja hallinnon valmius ottaa vastuuta maan kehityksestä ja turvallisuustilanteesta korostuu. Suomi pyrkii suuntaamaan pohjoisiin maakuntiin aiempaa suuremman osuuden kehitysyhteistyörahoituksestaan. Suomen osallistumista EU:n poliisioperaatioon lisätään ja näitä resursseja pyritään osaltaan kohdentamaan Pohjois-Afganistaniin.

Sekä haastava turvallisuustilanne että tuki Afganistanin armeijan ja poliisin kehittämiseksi mm. koulutuksella ja yhteistoiminnalla edellyttävät Suomen sotilaallisen kriisinhallintaosallistumisen vahvistamista jonkin verran. Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan henkilöstön vahvuus nousee väliaikaisesti runsaalla 50 sotilaalla siten, että kokonaisvahvuus vuoden 2011 alussa tulee olemaan enintään 195 sotilasta. Tarkoitus on, että Suomen kriisinhallintaosallistumista tarkastellaan vuoden 2011 loppupuolella huomioiden edistys vastuunsiirrossa afgaaneille ja kansainvälistä sotilaallista kriisinhallintaosallistumista koskeva kehitys.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen osallistumista suunniteltuun EU:n operaatioon Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseksi. Suomi valmistautuu osallistumaan EU-operaatioon lähettämällä yksittäisiä sotilaskouluttajia koulutustehtäviin. EU:n koulutus on tarkoitus toteuttaa Somalian ulkopuolella Ugandassa, jossa jo parhaillaan koulutetaan Somalian turvallisuusjoukkoja. EU:n koulutusoperaatio olisi osa kansainvälisen yhteisön laajamittaisia toimia Somalian tilanteen vakauttamiseksi. EU:n on tarkoitus päättää operaation perustamisesta helmikuun puoliväliin mennessä. Tavoitteena on kouluttaa vuoden aikana 2000 somalialaista sotilasta.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin Haitin tilanteesta ja Suomen toiminnasta maanjäristyksen jälkihoidossa.

Comment

required