Noin neljäkymmentä prosenttia bruttokansantuotteestamme tulee viennistä. Suomi elää, menestyy tai taantuu riippuen siitä, miten yrityksemme onnistuvat kansainvälistymisponnisteluissaan. Tämän vuoksi teimme talven aikana kyselyn yritysten kansainvälistymiseen liittyvistä tavoitteista ja ongelmista. Kyselyyn vastasi kuusisataa yritystä.

Hyvä uutinen on se, että yhä useampi yritys haluaa lähteä maailmalle ja on kiinnostunut Team Finlandin tarjoamista palveluista. Suomalaisyrityksiä kiinnostavat perinteiset vientimaat Venäjä, Ruotsi, Kiina, Yhdysvallat, Saksa, Norja, Japani, Intia, Iso-Britannia ja Ukraina. Venäjä näkyy painotuksena myös vienninedistämismatkojen kohteiden valinnassa: olen käynyt eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä Venäjällä jo kolme kertaa ja ensi viikolla lähden Jekaterinburgiin lähes kuudenkymmenen yrityksen ja organisaation kanssa.

Yritysten kannattaa katsoa myös maita, jotka eivät nousseet tutkimuksessa esiin. Hyvä esimerkki on koko Afrikka. Vierailin viime viikolla Tansaniassa ja Sambiassa yhdessä kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautalan kanssa. Suomalaisten pitäisi muuttaa koko ajatustapansa Afrikasta: manner on mahdollisuuksien maanosa, jonka kasvupotentiaali on valtava.

Kysyimme selvityksessä yrityksiltä myös sitä, millaisia esteitä ne kohtaavat maailmalla. Valitettavasti kaupan esteitä riittää yhä, ja niiden määrä on jopa hieman kasvanut.

Suurin osa ilmoitetuista esteistä liittyy Venäjän-kauppaan. Esteenä ovat useimmiten tullausmenettelyt, jotka yritykset kokevat monimutkaisiksi ja hankaliksi. Raportoitujen ongelmien tilannetta selittää tietysti se, että maa on meille niin suuri kauppakumppani. Venäjän WTO-jäsenyys on jo ollut askel oikeaan suuntaan, mutta on tärkeää, että Venäjästä tulee WTO:n sääntöihin sitoutunut jäsen.

Toiseksi eniten esteitä raportoitiin EU:n sisämarkkinoilta. Suurin osa pulmista liittyy julkisiin hankintoihin ja EU:n hankintalainsäädäntöön. Huonon uutisen hyvä puoli on se, että yritykset ovat yhä kiinnostuneempia osallistumaan kilpailutuksiin myös Suomen ulkopuolella.

Yksi merkittävä askel kaupan esteiden vähentämiseksi otetaan kesällä, kun Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta aletaan neuvotella. Sopimus tähtää nimenomaan sääntelystä johtuvien kaupanesteiden ja tarpeettomien tullien poistamiseen. Sopimuksella olisi hyviä vaikutuksia Suomen talouteen ja työllisyyteen.

Ulkomaankauppaministerinä teen päivittäin työtä kaupanesteiden purkamiseksi, jotta suomalaiset yrityksemme voisivat menestyä jatkossakin maailmalla. Kaupanestekysely on hyvä väliraportti, joka antaa kokonaiskuvan siitä, missä asian kanssa nyt mennään. Esteetön kauppa, joka toteutuu yhteisten sovittujen pelisääntöjen mukaisesti tarkoittaa rauhaa, vakautta ja vaurautta. Siksi sitä kannattaa edistää jatkossakin.

Comment

required