Päätösten tekeminen EU:ssa ei ole mystinen mörkö, vaan ylikansallisten päätösten hyödyt pitää tunnistaa. Eurovaaleissa tulee ottaa käyttöön koko unionin laajuiset ehdokaslistat. EU-vero rahoittaa unionin laajuista yhteiskuntatakuuta. EU vähentää päästöjään 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Suomi on aktiivinen ja ärhäkkä toimija EU:ssa, EU taas maailmalla. Tässä muutamia nostoja nuorten tekemästä EU-raportista, joka luovutettiin minulle tänään.

Pyysin ryhmää ensitapaamisessamme tekemään rohkeita ja villejä avauksia, ja niitä sain. Raportin pääsanomaksi nousee se, että tälle sukupolvelle Eurooppa ja eurooppalaisuus on luonnollinen osa elämää. Yksi ryhmän puheenjohtajista tiivisti tämän raportin alkusanoissa: ”Me olemme E-sukupolvea. Elämme eurooppalaisesta kulttuurista, matkustamme, opiskelemme, työskentelemme ja rakastumme Euroopassa. Me osallistumme eurooppalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan. Se, että Suomi kuuluu Eurooppaan on itsestäänselvyys”.

Keskustelut ryhmän kanssa EU:n tulevaisuudesta kevään aikana olivat virkistäviä. Ehdimme tavata kolme kertaa. Itse raportti valmistui verkossa työskennellen – tämä on nykyaikaa. Ryhmä myös tiivisti muistion kymmenen lukua twiiteiksi. Ehkä myös hallituksen raportit voisi jatkossa myös ?twiivistää?.

Nuoret näkevät Euroopan unionissa kehitettävää, mutta samalla unioni koetaan ratkaisuksi moniin ongelmiin. Monet politiikanalat nähdään visiossa eurooppalaisessa kontekstissa. Suomella uskotaan olevan paljon annettavaa eurooppalaiselle yhteistyölle. Ympäristöasioissa Euroopan unionista toivotaan edelläkävijää, joka kantaa globaalin vastuunsa myös muilla aloilla. Raportti kannattaa lukea jo siksi, että se on samalla kurkistus tulevaisuuden Eurooppaan. Tästä sukupolvesta tulevat seuraavat päättäjämme.

Asiantuntevan ryhmän kokoamisesta kiitokset nuorisoyhteisö Allianssille. Raporttia on tarkoitus hyödyntää myös hallituksen parhaillaan valmisteltavassa EU-selonteossa, joka luovutetaan vielä kevään aikana eduskunnalle. Muistion voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Käy myös katsomassa nuorten tekemät tulevaisuuden Eurooppa-uutiset.

Kiitos suuresta työstä kaikille ryhmäläisille. Tämä oli hieno projekti. #mikäEUstaisona #grownupEU #detvuxnaEU

Comment

required