Hallitus on antanut eilen eduskunnalle verotusmenettelyjen uudistamista koskevan hallituksen esityksen.

Esitys on osa laajaa valtiovarainministeriön toimeenpanemaa Verohallinnon Valmis-uudistusta. Kyse ei ole pienestä paketista, vaan osana Valmis-hanketta Verohallinto saa uuden tietojärjestelmän ja nykyiset yli 70 erilaista verojärjestelmää korvataan yhdellä selkeämmällä ja modernimmalla kokonaisuudella.

Samalla kun Verohallinnon verotusjärjestelmät uudistuvat, meillä on tilaisuus vähentää ja yhdenmukaistaa verotuksen normeja ja säädöksiä. Nyt eduskunnalle annettu lakipaketti sisältää uuden menettelylain oma-aloitteisille veroille. Niille kaikille tulee tämän esityksen myötä yhteiset menettelysäännökset sekä seuraamussäännökset. Lisäksi Verohallinnon keräämien verojen osalta esimerkiksi verotuksen oikaisun ja muutoksenhaun määräajat ja valitusohjeet ovat jatkossa kaikissa verolajeissa yhdenmukaiset. Kokonaisuudessaan nyt eduskunnalle annettava paketti sisältää neljä uutta lakia ja lisäksi toteutetaan muutoksia lähes 40 verolakiin.

Miksi teemme näin suurta uudistusta? Keskeisenä tavoitteena on norminpurku, eli sääntelyn yhtenäistäminen, sen läpinäkyvyyden lisääminen ja päällekkäisen sääntelyn purkaminen. Samalla verovelvollisten oikeusturvaa ja verotuksen ennakoitavuutta pystytään parantamaan ja Verohallinnon toimintaa tehostamaan. Uudistuksen tavoitteena on, että Verohallinnosta säästyy tehostumisen myötä noin 100 htv:n työpanos.

Millaisia konkreettisia muutoksia iso uudistus tuo tullessaan?

Esitys sisältää esimerkiksi toimia, joilla pienyrittäjien hallinnollista taakkaa kevennetään. Yhä useampi yritys voisi jatkossa antaa kausiveroilmoituksen neljännesvuosittain tai jopa kerran vuodessa kuukausittaisen veroilmoitusrumban sijasta. Tämä hyvä ja monelle yrittäjälle tärkeä muutos toteutetaan suurentamalla pidennettyjen verokausien soveltamisalaan pääsevien yritysten kokorajoja. Konkreettisesti muutos tuo noin 73 000 uutta suomalaisyritystä pidennettyjen verokausien piiriin. Myös verokauden muuttaminen mahdollistetaan yrityksille jatkossa vähemmällä byrokratialla.

Merkittävä yksittäinen uudistus on myös se, että viranomaisen oikaisuaikaa verotuksessa lyhennetään nykyisestä viidestä vuodesta pääsääntöisesti kolmeen vuoteen. Tämä lisää verovelvollisten oikeusturvaa ja parantaa verotuksen ennakoitavuutta. Oikaisuajan lyhentäminen tarkoittaa sitä, että verotuksen lopputulos valmistuu nykyistä huomattavasti aikaisemmin. Tällä on vaikutusta yrityksiin ja muihin verovelvollisiin laajasti.

Kuten todettu, kaikissa verolajeissa olisi jatkossa yhtenäinen muutoksenhakujärjestelmä. Se selkeyttää verovelvollisten sääntelyä. Myös arvonlisäverotuksessa ja varainsiirtoverotuksessa otettaisiin käyttöön oikaisuvaatimusmenettely, jossa muutosta haettaisiin ensi vaiheessa verotuksen oikaisulautakunnalta. Samoin ennakkopäätösvalitus tulisi mahdolliseksi kaikkiin veroihin.

Verotilin myöhästymismaksun osalta on tarkoitus toteuttaa odotettu uudistus, jolla seuraamuksen tasoa ja rakennetta tarkistetaan. Tavoitteena on, että järjestelmä ei rankaisisi virheistä kohtuuttomasti, vaan pikemminkin kannustaisi antamaan verotiedot oikein ja ajallaan. Merkittävä uudistus on, että virheiden korjaaminen ilman myöhästymismaksua on jatkossa mahdollista nykyistä laajemmin. Tämä alentaisi verovelvollisen kustannuksia, mutta samalla ilmoitusten oikeellisuus paranisi.

Myös oma-aloitteisesti verojen veronkorotuksia koskevat säännökset yhtenäistetään. Sääntelyn uudistamisella rajataan veronkorotukseen liittyvää viranomaisharkintaa, mikä mahdollistaa yhtenäisemmän soveltamiskäytännön Verohallinnossa ja tuomioistuimessa. Tämänkin uudistuksen tavoitteena on lisätä päätösten ennakoitavuutta verovelvollisen suuntaan ja lisätä verotuksen oikeusvarmuutta.

Tämän laajan paketin sisältämät uudistukset on tarkoitus saattaa eduskuntakäsittelyn jälkeen voimaan vuoden 2017 alusta. Valmis-hanke on monivaiheinen, ja jatkoa siis seuraa. Menettelyuudistuksia jatketaan myös tämän ja ensi vuoden aikana. Kohteena seuraavissa vaiheissa ovat erityisesti verotuksen reaaliaikaisuuden parantaminen, sähköisen ilmoittamisen edistäminen ja veronkorotussääntelyn uudistaminen tuloverotuksessa.

Koko Valmis-hanke siis etenee ja nyt on saavutettu ensimmäinen etappi. Tavoitteena on, että saamme aikaan kokonaisuudessaan nykyistä laadukkaamman, tehokkaamman ja varmemmin toteutetun, sekä verovelvollisen kannalta ennustettavamman, kannustavamman ja johdonmukaisemman verotuksen.

4 Comments
 1. Tero
  19.03.2016 13.28

  Minä taas uskon ettei poliitikkojen pitäisi päättää näistäkään asioista. Tarvittaisiin asiantuntijoita päättämään isänmaan asioista. Mitä verotukseen tulee on perintövero sairain vero. Ihmiset menettävät kotipaikkojaan perintöveron takia. Ensin menetetään joku rakas läheinen ja valtio haluaa vielä hyötyä tästä menetyksestä vaikka kuollut olisi ikänsä veroja maksanut. Tämä maa on sairas.

  Reply
 2. Tero
  24.03.2016 19.38

  ” En haluaisi vetää suoria yhtäläisyyksiä uskontoon ja tähän tilanteeseen,”

  Kommentoitte näin Brysselin iskuista. Jos vaivautuisitte edes hieman hankkimaan tietoa islamista ja sen historiasta sekä opetuksista niin tietäisitte että sota vääräuskoisia vastaan kuuluu islamin opetuksiin. Profeetta Mohammed kävi isomman osan elämäänsä aseellista jihadismia vääräuskoisia vastaan. Ainoastaan poliittisen korrektiuden takia islamin todellisista opetuksista ja luonteesta ei saisi puhua. Islamiin on koko sen olemassaolon aikana kuulunut aseellinen jihadismi. On maltillisia muslimeita mutta ei maltillista islamia.

  Reply
 3. Vilho Partanen
  27.03.2016 14.30

  Tämäkin on tärkeä uudistus, mutta yhteiskuntasopimus ja sote ovat vielä tärkeämpiä.

  Viekää ne ensin kunnolla toteutukseen saakka, ja jos vaalikautta jää jäljelle, tehkää tuokin.

  Reply
 4. Vilho Partanen
  03.04.2016 13.38

  Jotenkin ulkopuolelta tuntuu, että se TV-viihdeohjelmissa runsaasti hyödynnetty tukikirje olisi jotenkin epäalexmainen ja ideoitu alkamaan jossakin perinteisessä puoluekoneistossa loppuun harkitsematta vaikkakin hyvässä tarkoituksessa.

  Yhteiskuntasopimuksen nimellä kulkevasta projektista ei asian vakavuuden vuoksi tulisi irtautua, vaan pitää saada aikaan sisäinen devalvaatio kilpailukyvyn palauttamiseksi. On sitten makukysymys, millä nimellä projektia kutsutaan.

  Reply

Comment

required