Suomessa tehtiin loppuviikosta isoja päätöksiä. Hallitus päätti rakenteellisista uudistuksista ja työmarkkinajärjestöt tulevien vuosien palkkaratkaisusta. Päätökset olivat välttämättömiä, jotta Suomi on jatkossakin hyvä maa elää, yrittää ja tehdä töitä. Listasin syitä, miksi uudistukset piti tehdä ja mistä uudistuksista hallitus torstaina päätti.
1. Bruttokansantuotteemme on yhä alhaisempi kuin huippuvuonna 2008.
2. Teollisuustuotantomme on vajonnut vuosituhanteen vaihteen tasolle.
3. Vientimme on jäänyt selvästi kilpailijamaistamme, esimerkiksi Ruotsista ja Saksasta.
4. Työttömyys on kasvanut.
5. Ostovoima heikentynyt.
6. Kotitaloudet ovat velkaantuneet.
7. Työvoimakustannukset ovat selvästi korkeammat kuin kilpailijamaissamme.
8. Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on kasvanut.
9. Nykymenolla julkinen talous ei olisi tasapainossa lähivuosien aikana.
10. Tiivistettynä: elimme yli varojemme.
Hallituksen torstaina tekemät päätökset
– Kuntien talous kuntoon: kuntauudistus ja kuntaliitokset, kuntien tehtävien vähentäminen.
– Tehokkaamat julkiset palvelut sote-uudistuksen kautta.
– Suomalaiset pidempään töissä: nopeammat opinnot, lyhyemmät perhe- ja vuorotteluvapaat, eläkkeelle myöhemmin.
– Työllisyyden lisääminen: työtön saa tehdä suojaosuuden verran töitä ilman, että menettää tukiaan, ja karsitaan byrokratiaa.
Valtiovarainministeriön laskelman mukaan näillä päätöksillä ja työmarkkinajärjestöjen tekemällä palkkaratkaisulla saadaan kurottua umpeen kestävyysvaje, eli tulojen ja menojen epätasapaino. Uudistusten aikataulu määritellään marraskuun loppuun mennessä. Jos näyttää siltä, että toimet eivät pure, teemme lisää päätöksiä.
Euroopan kriisimaissa on tehty rakenteellisia uudistuksia viime vuosina. Niiden myötä muun muassa Irlanti, Espanja, Kreikka ja Portugali ovat saaneet taloutensa orastavaan nousuun. Nyt Suomi näytti, että me osaamme tehdä uudistukset ilman kriisiä ja troikan ohjausta ja elämme niin kuin olemme muille neuvoneet. Nyt meillä on hyvä positiivisen tekemisen meininki. Annetaan sen vallita.

Comment

required