Vaihdoimme eilen ajatuksia EU:n tulevaisuutta pohtivan nuorten ryhmän kanssa. Helmikuussa koolle kutsumani ryhmä on sekoitus intoa, visioita ja asiantuntemusta. Porukkaan kuuluu 26 nuorta, joista nuorin on 14-vuotias ja vanhin 29. Kiitos Allianssille osaavan ja edustavan ryhmän kokoamisesta.

Porukka on jakautunut kolmeen työryhmään. Yksi niistä pohtii eurooppalaista identiteettiä ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia, toinen Suomen roolia EU:ssa ja kolmas EU:n globaalia roolia sekä unionin rakenteita. Mahtavaa, miten intohimoisesti ryhmäläiset suhtautuvat saamaansa tehtävään.

Olen halunnut antaa nuorille vapaat kädet. Ainoa toiveeni on, että he ovat rohkeita ehdotuksissaan. Kuten myös kahden aikaisemman nuorten ryhmän kohdalla (ulko- ja turvallisuuspoliittinen sekä pohjoismainen), pyrin edistämään ryhmän ajatuksia parhaani mukaan ja nostamaan heitä esille myös virallisissa yhteyksissä. Se on samalla tapa tuoda uusia ääniä poliittiseen keskusteluun ja nostaa nuorten ajatuksia pohdittavaksi laajemmin. Ryhmän työ valmistuu niin, että sitä voidaan hyödyntää hallituksen EU-selonteon valmistelussa. Selonteko luovutetaan eduskunnalle kevään aikana.

Tarve työryhmälle kumpuaa halusta ottaa nuoret vahvemmin mukaan keskusteluun Suomen roolista muuttuvassa EU:ssa. Tämä sukupolvi on mukana globalisoituvassa maailmassa ihan eri intensiteetillä kuin me vanhemmat. Heille Eurooppa on itsestäänselvyys, sillä he ovat matkustaneet vapaassa Euroopassa lapsesta asti, monet heistä ovat olleet mukana vaihto-ohjelmissa tai vähintäänkin netti on avannut heille ovet maailmaan. Heidän käsityksensä Euroopasta on siksi ihan erilainen kuin mitä me voimme kuvitellakaan.

Eilinen oli toinen tapaamiseni ryhmän kanssa. Ajatukset ovat jo jalostuneet eteenpäin. Ilmoille heitettiin mielenkiintoisia ehdotuksia: EU:lla olisi vain yksi tuoli YK:n turvallisuusneuvostossa, politiikkapäätökset arvioitaisiin Euroopassa aina myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja Euroopan Oscar-gaala yhdistäisi kulttuurejamme. Yksi ajatus jäi erityisesti mieleeni ? tavoitteenamme pitäisi olla eurooppalainen yhteisvastuu ihmisistä. Rohkeita ja ennakkoluulottomia ajatuksia. Odotankin jo nyt ryhmän raportin julkaisua 19.4.

Comment

required