Hiihtolomaviikko perheen kanssa on sujunut mukavasti. Sain sähköpostiini kirjeen suomalaismepeiltä koskien Euroopan parlamentin istuntopaikkaa Strasbourgissa. Vastaan siihen myös virallisesti, mutta tässä näkemykseni lyhyesti.


Olen kiitollinen kirjeestä ja mielestäni mepit ovat täysin oikeassa. Otin asiaan kantaa jo meppinä.

Ensimmäiseksi oma mielipiteeni parlamentin istuntopaikasta on selvä; kolme toimipaikkaa (Bryssel, Strasbourg ja Luxembourg) on rahan, ympäristön ja työtehon kannalta huono. 
Toiseksi parlamentin istuntopaikka on määritelty perussopimuksessa, ja valitettavasti asia ei ole juuri nyt ole pöydällä eikä siksi ajankohtainen. Muutos vaatisi yksimielisyyttä jäsenmaiden kesken, mitä ei ole näköpiirissä. Suomessa hallitus ei ole asiaa käsitellyt eikä siihen ole otettu kantaa hallitusohjelmassa. Aion kuitenkin saattaa meppien kirjeen hallituksen tietoon ja kerron kirjeestä Ranskan eurooppaministeri Leonettinelle, kun illastan hänen kanssaan maanantaina Brysselissä, sekä Luxembourgin ulkoministeri Asselbornille kokouksessamme tiistaina.
Kolmanneksi, vaikka Strasbourg-kysymyksellä onkin tärkeä budjettiulottuvuus, olisi sen esiinnostaminen juuri tässä vaiheessa mielestäni melko hyödytöntä, ehkä epäedullistakin. EU:n rahoituskehyksissä eli unionin budjetissa vuosille 2014-2020 on olennaista siirtää painopiste kasvun tukemiseen ja samalla onnistua turvaamaan maatalous sekä Itä- ja Pohjois-Suomen aluetuet. Nämä neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä, eikä niitä pidä vaarantaa nostamalla esiin toista kysymystä, joka ei ole nyt pöydällä.
Niin inhottavaa kuin se välillä onkin, on ministerinä asioita laitettava tärkeysjärjestykseen. Olen toiveikas, että istuntopaikkakysymyksellekin on aikansa. Juuri nyt se ei mielestäni ole. Painetta täytyy pitää yllä ja on hyvä, että meppimme ovat asiassa aktiivisia.

Comment

required