Tässä oma, tänään ruotsalaisessa Dagens industri -lehden kolumnissa ilmestynyt arvioni Nalle Wahlroosin kirjasta Markkinat ja Demokratia. Suosittelen lämpimästi kirjan lukemista.

Kirjassa on osioita, joista olen Nallen kanssa samaa mieltä, ja osioita, joissa näkemyksemme eroavat. Eroja on muun muassa siinä, miten näemme rahamarkkinoiden kaikkivoipaisuuden ja EU:n tulevaisuuden. Monilla saattaa olla houkutus arvioida kirjaa pelkästään kirjoittajan henkilön perusteella. Kannattaa kuitenkin lukea kirja rauhallisesti ja kylmän analyyttisesti. Uskon, että monia lukijoita odottaa positiivinen yllätys.

Marknader och demokrati i balans

Dagens Industri 19.4.2012

Björn ”Nalle” Wahlroos är inte bara en framgångsrik företagsledare och bankir, utan också en påläst, djup tänkare. Hans nya bok ”Marknader och demokrati” (Atlantis, 2012) har redan fått till stånd en härlig storm i finsk-svenska vatten-glas.

I Finland stämplades boken som ett ideologiskt försvar för en hierarkisk marknadsekonomi. Ja, rent ut sagt som antidemokratisk. I Sverige har den inte väckt lika starka känslor, delvis eftersom de frågor som Björn Wahlroos tar upp ofta hörs i debatten.

För mig bjöd boken på en intellektuell resa genom diplomati, ekonomi och filosofi i Europa, Amerika och Asien. Inkomstvinkeln är västerländsk och följer den anglosaxiska liberala traditionen från Adam Smith till Milton Friedman, från Friedrich von Hayek till Ayn Rand.

Björn Wahlroos hävdar att samhällen kan beskrivas genom en blandning av demokrati, marknader och hierarki. Boken berättar hur viktiga marknader och konkurrens är för våra liv. Därmed ställer den marknader mot de två andra ledningssystemen – alltså demokrati och hierarki.

Han tes är att vi behöver ”så mycket marknadsekonomi som möjligt”. Betyder detta att han vill slopa demokratin? Absolut inte. Demokratin är en förutsättning för marknadsekonomi, och tvärtom. Det är balansen mellan demokrati, marknader och hierarki som Björn Wahlroos analyserar.

Parallellen till dagens debatt är uppenbar. Den europeiska unionen och knappt hälften av världens cirka 200 nationalstater stöder sig på en liberal demokrati och marknadsekonomi. Flera växande länder, till exempel Kina och Singapore, representerar däremot en marknadsekonomi i kombination med en strikt och ofta autoritär hierarki.

Jag delar i mångt och mycket Björn Wahlroos ekonomiska tänkande. Samtidigt är vi ofta oense om hur den europeiska unionen borde utvecklas.

Jag vill också avveckla reglering och skapa en stark och fri marknad, men jag anser att EU har ett demokratiunderskott som endast kan tacklas genom gemensamma federativa regler.

Björn Wahlroos tror mera på en konkurrerande federalism med skatte- och socialkonkurrens som begränsar den offentliga sektorns tillväxt.

Det är lätt att driva en polemisk debatt om Börn Wahlroos teser. I Finland hade Huvudstadsbladet en kritisk, men analytisk recension om boken. Helsingin Sanomat stod där-emot för bottennoteringen, med en ideologiskt präglad recension, där skribenten inte kunde skilja mellan sina fördomar om författaren och innehållet av boken. Recensionen var rent ut sagt patetisk.

Man behöver inte vara av samma åsikt som Björn ”Nalle” Wahlroos, men det lönar sig absolut att läsa vad han har att säga. Inte minst för att boken är ett välskrivet försvar av frihet.

Alexander Stubb är Europa och handelsminister i Finland. Han skriver krönikor i Di var tredje torsdag.

Comment

required