Näillä sivuilla ollaan käyty aktiivista keskustelua EU-lobbaamisesta. Keskustelu on mielestäni ollut erinomaista.

Ollaan pohdittu lobbareiden roolia, selvitelty väärinkäsityksiä ja käyty läpi esimerkkejä hyvästä ja huonosta lobbaamisesta.

Suomessakin lähti viikonloppuna liikkeelle keskustelu EU-lobbaamisesta. Se jatkui myös Ylen aikaisessa tänään aamulla. Hyvä, että keskustellaan.

Lobbaaminen on erittäin helppo kohde populismille. Jotta pahimmilta ylilyönneiltä ja väärinkäsityksiltä välttyttäisiin, niin on ehkä paikallaan kerrata tämän hetken tilanne.

Kuten monet blogin lukijat tietävät, laadin tällä hetkellä mietintöä lobbaamisesta Euroopan parlamentissa. Tämän raportin pohjalta lähdetään sitten kehittämään parlamentin lobbaussääntöjä.

Julkisessa keskustelussa menee usein sekaisin Euroopan parlamentin ja komission lobbaussäännöt. Viime aikaisessa keskustelussa on myös annettu ymmärtää, että EU:ssa ei olisi sitovia lobbaussäntöjä. Väite ei pidä paikkansa.

Euroopan parlamentilla on tiukat ohjesäännöt kaikille lobbareille. Säännöt löytyvät työjärjestyksen artiklasta numero 9(4).

Jokainen eduvalvoja sitoutuu kunnioittamaan Euroopan parlamentin eettisiä sääntöjä (code of conduct) lobbareille. Tämän lisäksi lobbarit rekisteröityvät allekirjoituksellaan parlamentin lobbarirekisteriin.

Kukin lobbaritaho (yritys, kansalaisjärjestö, konsulttifirmat, think-tankit, etujärjestöt, jne.) saa neljä kulkulupaa Euroopan parlamenttiin (poikkeustapauksissa niitä annetaan enemmän). Nämä kulkuluvat ovat henkilökohtaisia ja ne tulee uusia kerran vuodessa.

Euroopan parlamentin lobbarirekisterissä on tällä hetkellä vajaat 5000 rekisteröitynyttä lobbaria. Vuoden mittaisia kulkulupia on 2915. Niihin vaaditaan viiden sivun hakulomake, jossa hakija antaa yleistä ja yksityiskohtaista tietoa toiminnastaan ja toimikentästään.

Niin sanottuja ”Express”-kulkulupia, joilla pääsee parlamentin käytäville 15 kertaa vuodessa, on noin 2000.

Euroopan parlamentin sääntöjen mukaan lobbarin on kerrottava ketä ja mitä hän edustaa.

Laadin lobbausmietinnön perustuslakivaliokunnassa. Viisi muuta valiokuntaa laativat lausunnon mietintööni (lakivaliokunta, talousvaliokunta, budjetinvalvontavaliokunta, kansalaisoikeusvaliokunta, kansalaisvetoomusvaliokunta). Olen järjestänyt tapaamisia lausunnonlaatijoiden kanssa.

Tällä hetkellä kerään mahdollisimman paljon informaatiota lobbaamisesta. Lähetin kaikille mepeille kyselyn, jossa tiedustelin kollegojeni kokemuksia lobbaamisesta. Tämän lisäksi olen tavannut keskeisiä meppejä, komissaareja, virkamiehiä ja lobbareita.

Lokakuun 8. päivänä järjestämme avoimen kuulemisen, jonne olemme kutsuneet alan asiantuntijoita ja komissaari Siim Kallaksen, joka vastaa lobbaussäntöjen uudistamisesta komissiossa.

Euroopan parlamentin lobbausraportti laaditaan, koska komissio on tehnyt niin sanotun avoimuusaloitteen. Yhtenä osana tätä aloitetta ehdotetaan tarkempia lobbaussääntöjä myös komissiolle.

Nykyään komissiolla ei ole läheskään yhtä tiukkoja lobbaussääntöjä kuin Euroopan parlamentilla. Nyt tähän siis saadaan korjaus. Komission säännöt ja lobbausrekisteri julkistetaan ensi keväänä.

Oma lähtökohtani tähän koko prosessiin on avoin. Mielestäni kaikista tärkein periaate lobbaamisessa on avoimuus.  

Käsittelen kaikkia lobbareita tasavertaisesti. Minulle jokainen lobbari edustaa omaa näkökulmaansa kulloinkin kyseessä olevaan asiaan. Lobbareita ei tarvitse tavata eikä kuunnella jos ei halua.

Taisin todeta tuossa yhdessä kolumnissani, että en ole saanut lobbarilta valheellista tai vääristynyttä infoa. No tällä kertaa Stubb kyllä puhui potaskaa. Taisin painaa lähetä-näppäintä liian aikaisin. Kyllähän tuota värittynyttä infoa saa myös lobbareilta.

Kun esimerkiksi valmistelin lausuntoa terveysväittämistä niin eräs pikaravintola ketju vakuutteli allekirjoittaneelle hampurilaisten terveyshyötyjä. Kiitin, hymyilin ja jätin väitteen omaan arvoonsa.

Peruspointtini on, että lobbaamisessa terveen järjen käyttö on sallittua. Ei pidä uskoa kaikkea mitä kuulee.

Tulevien viikkojen aikana käsittelen lobbaamista usein näillä sivuilla.

Raportin aikataulu on seuraava: valikuntakäsittely loka- ja marraskuussa. Valiokuntaäänestys joulukuussa. Ja toivon mukaan täysistuntoäänestys tammikuussa. Nämä aikataulut pruukavat venyä, mutta tästä lähdetään liikkeelle.

Kuulisin arvon blogikommentaattoreilta mielelläni lisää kommentteja lobbaamisesta. Kysymyksiäkin otan mielelläni vastaan.

PS. Tässä vielä luettelo organisaatioista ja ihmisistä joita olen tämän raportin tiimoilta tavannut: BusinessEurope, European Public Affairs Consultancies? Association, Siim Kallasin kabinetti varakabinettipäällikkö Kristian Schmidt, Roger Brawn (kirjoittaa mietinnöstälausunnon talousarvion valvontavaliokuntaan), ALTER-EU (The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation), joiden edustajina Paul de Clerck (Friends of the Earth Europe) ja Marc Gruber (European Federation of Journalists), yksikönpäällikkö Gérard Legris (komissio), pääjohtaja Walter Deffaa (Komission sisäinen tarkastus), Cefic (European Chemical Industry Council), komissaari Siim Kallas, MEP Soren Bo Søndergaard (kirjoittaa mietinnöstä lausunnon kansalaisvapauksien valiokuntaan), MEP Diana Wallis (lausunto lakivaliokuntaan), SEAP (Society of European Affairs Professionals), Ranskan kauppakamari, CCEB (juristit) ja MEP Philip Bradbourn.

Kaiken tämän lisäksi olen tietenkin työskennellyt paljon perustuslakivaliokunnan virkamiesten kanssa. Tapaamisten luettelo jatkuu…

 

Comment

required