Venäjän viisumivapauskysymys puhuttaa. Niin sen pitääkin. Meille rajamaana se on erityisen tärkeä asia. Ajattelin, että olisi paikallaan nostaa esille muutamia lisäpointteja.

Viisumivapaus tulee olemaan EU:n ja Venäjän välisen suhteen tulevaisuutta. Se määriteltiin jo viisi vuotta sitten yhteiseksi pitkän aikavälin tavoitteeksi. Toteutusta koskeva vuoropuhelu on käynnissä.

Näen viisumivapauden Venäjän kanssa mahdollisuutena. Se auttaisi lähentämään Venäjää muuhun Eurooppaan. Liikkumisen helpottaminen, jos mikä, on ennenkin integroinut eurooppalaisia myönteisellä tavalla. Viisumivapaus lisäisi myös matkailua ja helpottaisi taloudellista kanssakäymistä. Suomi hyötyisi.

Jarrumiehen roolille ei löydy perusteita. Venäjä on vakautunut ja vaurastunut. Pakolaislaumojen pelko ei ole tätä päivää. Suomi myöntää jo nyt satoja tuhansia viisumeita. Viisumi evätään vain alle prosentilta.

On hyvä muistaa, ettei viisumivapaus merkitse rajatarkastusten poistumista. Tämä koskee vain Schengen-maita. Kontrolli itärajalla säilyy viisumivapaudesta huolimatta. Ainoa ero on se, ettei tarkistettavassa passissa tarvitse olla etukäteen hankittua viisumia.

Viisumivapaus ei suinkaan olisi yksipuolinen lahja Venäjälle. Omista eduista on pidettävä kiinni. Vastavuoroisuus on homman ydin. Venäjän pitää avautua yhtä lailla.

Viisumivelvollisuus poistuu myös meiltä. Lisäksi EU:n on pidettävä tarkasti huolta siitä, etteivät Venäjän hankalat rekisteröintivelvoitteet tai muu lisäbyrokratia käytännössä vesitä sovittua. Näihin ongelmiin pitäisi saada helpotusta jo ennen viisumivapauden toteutumista.

On selvää, että viisumivapauteen liittyy myös ratkaistavia ongelmia. Turvallisuusnäkökohdat täytyy huomioida. Esimerkiksi Venäjän passijärjestelmien tulee olla kunnossa. On myös todennäköistä, että rajanylityspaikkamme tarvitsevat lisää infrastruktuuria ja henkilöstöä.

Viisumit tuottavat ulkoministeriölle tuloja. Rahanteko ei kuitenkaan voi olla järjestelmän peruste. Lisäksi viisuminannon lisääntyminen on pakottanut meidät jatkuvaan kilpajuoksuun riittävien resurssien takaamiseksi. Kustannukset Venäjällä kasvavat nopeasti, mutta viisumin hinta on sopimuksessa sidottu 35 euroon.

Tutustuin kuukauden takaisella Moskovan reissulla suurlähetystömme viisumiosastoon. Paine on kova ja ylitöitä tehdään jatkuvasti. ”Viisumitehtaan” virkailijat osaavat venäjän kieltä sekä tuntevat maan ja sen tavat. He hallitsevat tehtävänsä upealla tavalla. Virkailijoiden aseman parantaminen edellyttää sekin lisäpanostuksia.

Millaisia fiilisiksiä viisumivapaus herättää meidän blogikeskustelijoissa. Hyvä juttu? Huono juttu? Miten pitäisi edetä? Mitä tulisi ottaa huomioon?

Eiliset treffit Alcee Hastingsin kanssa. Hän on Etyj:n parlamenttiporukan vaalitarkkailija.

 

Comment

required