Lounastapaaminen Saksan eurooppaministeri Werner Hoyerin kanssa oli enemmän kuin ajankohtainen. Agenda oli tosin varsin erilainen kuin ensikohtaamisessamme 90-luvun puolessavälissä, jolloin itse toimin ministeri Melinin avustajana ja Hoyer oli Saksan edustajana Amsterdamin sopimusta valmistelleessa reflektioryhmässä. Nyt keskiössä oli luonnollisesti talouskriisi ja yhteinen huoli siitä, miten tästä mennään yhdessä eteenpäin mahdollisimman vähäisin vaurioin.

Oli mielenkiintoista käydä keskustelua kokeneen kollegan kanssa jolla oli selvästikin näkemystä kokonaiskriisin ratkaisemiseksi, mutta myös tiettyä ymmärtämystäkin Suomen vaikeaa tilannetta kohtaan. Hoyerin viesti oli selkeä; mikään ei ole vahingollisempaa Euroopalle, sen kasvulle ja kilpailukyvylle, kuin ratkaisematon kriisi joka murentaa uskoa euroon yhteisenä valuuttana ja Eurooppaan globaalina toimijana. Tämä näkemys minun on helppo jakaa.

Yhteisiä luovia ratkaisuja on siis etsittävä ja löydettävä. Yksityiskohdissa näkemyserot usein korostuvat, mutta niihin ei tule takertua. Nyt ei ole oleellista miettiä ”kuka venettä keikutti” vaan miten kurssi vakautetaan ja myös pidetään vakaana. Vakauden ylläpidossa Suomella ja Saksalla on kyllä opetettavaa muillekin.

Tapasin myös vanhan tuttuni, Ukrainan ulkoministeri Kostiantyn Hryshtshenkon. Puhuimme kahdenvälisistä kysymyksistä ja EU-asioista. Kerroin suomalaisyritysten kiinnostuksesta Ukrainaa kohtaan mutta toin esiin myös kohdattuja ongelmia. Ukrainan-kauppamme on toipumassa vuoden 2009 romahduksesta, ja kasvupotentiaalia on erityisesti vesisektorilla, jätehuollossa ja energiahankkeissa.

Suomi kuuluu EU:n piirissä Ukrainan ystäviin. Tuemme neuvotteluja EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksesta ja toivomme, että se valmistuu joulukuuhun  mennessä. Ukrainan pääsy EU:n 500 miljoonan kuluttajan markkinoille on valtava mahdollisuus. Tuin samalla Ukrainan demokratiakehityksen vahvistamista. Ystävät voivat puhua toisilleen suoraan.

Ukraina on suuri maa aivan Suomen lähinaapurustossa. Kiova on lähempänä kuin Bryssel. Vierailuvaihtomme on aktiivista ja käytännönläheistä, ja löydämme tapaamisissa helposti yhteisiä ratkaisuja. Ukrainan eurooppalainen suuntaus ansaitsee täyden tukemme.

Comment

required