Blue Wings 11-2014 Why Common sense doesn’t always make sense

In my heart of hearts I am an academic. I am curious, I want to understand the world and learn new things every day. Yet the more I learn, the more I understand that I will never know even a fraction of it all.

My late grandfather, Kai Setälä, was a professor of medicine. His science was always more natural than mine. Mine was always more social than his. He was a scientist, I am a political scientist.

I remember the talks we used to have about the methodology of science. His theories had to be clear, precise and quantified. My social science was always a bit more flimsy. He had clear answers; I was trying to find clarity with my questions.

Against this background I enjoyed reading Duncan J. Watts’ book Everything Is Obvious *Once You Know the Answer: How Common Sense Fails Us. He argues that “the outcomes we observe in life – explanations that seem obvious once we know the answer – are less useful than they seem.”

Watts, a principal researcher at Microsoft, makes the simple observation that we should not try to apply the same rules to social and natural sciences. Rocket science is difficult, but we are actually better at planning the flight path of a rocket than we are at managing the economy.

Arguing against common sense is not easy, because in our day-to-day lives it is indeed a good thing. The problem arises, Watts argues, when we start trying to apply common sense to more complex issues.

The application of common sense to business, markets, politics or international relations rarely works. This is relevant because a lot of big decisions are made on the basis of assumed common sense.

Politicians think they know how to deal with poverty – and prepare policies accordingly. Advertising agencies base their marketing plans on assumptions about what the consumer wants.

Some things seem obvious in hindsight. Watts is correct in arguing that “the paradox of common sense…is that even as it helps to make sense of the world, it can actively undermine our ability to understand it.”

This is the problem. We look at something retrospectively and believe that we have an answer for the future, that we know how it is all going to work the next time around. This is where I think we go wrong. The world is complex. Every problem is different, thus solutions must vary.

I think my grandfather and Watts are right. In our daily lives it is absolutely fine to try to find common sense answers to simple questions. But when it comes to more complex questions, common sense is often an impediment to a solution.

Questioning your own beliefs is not easy, but it is a good start to finding an answer. The worst type of politician is the one who thinks that he knows it all. And then when something goes wrong he says that it came as no surprise. Well, Watts’ book surprised me – it made sense.

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Sen torjumisessa on kyse omasta ja lastemme tulevaisuudesta.

Jokainen meistä voi tehdä oman osansa päästöjen vähentämiseksi. Suomen, EU:n tai rikkaiden teollisuusmaiden omat toimet eivät kuitenkaan riitä siihen, että ilmasto lämpenisi vähemmän kuin kaksi astetta, jota pidetään kriittisenä rajana. Eurooppa tuottaa vain 10 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Tarvitsemme laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jossa Kiinan kaltaiset nousevat taloudet ovat mukana.

Toivottavasti ensi vuonna Pariisin ilmastokokouksessa syntyy sitovampi kansainvälinen sopimus. EU on valmistellut omaa panostaan jo pitkään. Ratkaisujen aika on torstaina Brysselissä kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa, jossa on tarkoitus päättää unionin ilmasto- ja energiatavoitteista vuosille 2020–2030.

EU:n on oltava ilmastopolitiikan edelläkävijä maailmassa, mutta päästöttömyyden tavoittelu ei saa tarpeettomasti vaarantaa teollisuuttamme ja työpaikkojamme. Meidän on tavoiteltava kustannustehokkaita, järkivihreitä ratkaisuja.

Nyt käsittelyyn tuleva EU:n ilmasto- ja energiapaketti on päälinjoiltaan hyvä kokonaisuus. Päästöjä vähennetään pitkän aikavälin suunnitelman mukaisesti, päästökauppaa tehostetaan ja teollisuuden kilpailukyky huomioidaan.

EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vuodelle 2030 sitovaksi tavoitteeksi ollaan nyt asettamassa 40 prosenttia. Suomi on valmis hyväksymään tämän.

Sen sijaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteet eivät ole vastedes jäsenmaita sitovia. Tämä on tärkeää, sillä nämä sinänsä hyvää tarkoittavat tavoitteet ovat sotkeneet päästökaupan toiminnan ja tulleet eurooppalaisille kalliiksi. Tulevaisuudessa luotamme enemmän päästökauppaan ja markkinatalouteen, vähemmän poliittiseen näpertelyyn ja valtion tukiaisiin.

Suomelle on tärkeää, että päästövähennykset niin sanotulla ei-päästökauppasektorilla – johon kuuluvat esimerkiksi liikenteen, maatalouden ja kotitalouksien päästöt – jaettaisiin jäsenmaiden välillä kustannustehokkaasti. On halvinta vähentää päästöjä maissa, joissa ilmastotalkoita ei ole vielä aloitettukaan. Tästä näyttää tulevan yksi loppuviikon vaikeimmista kysymyksistä.

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet Suomen kehittämiseen hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Muutos maksaa. Uusista EU-tavoitteista ollaan päättämässä, kun talouskasvu on hyvin vaatimatonta.

Emme kuitenkaan ole tekemässä valintaa aineellisen hyvinvoinnin ja maapallon pelastamisen välillä. Hallitsemattoman ilmastonmuutoksen kustannukset olisivat moninkertaisesti ilmastotalkoiden kuluja suuremmat.

Voimme sekä vähentää päästöjä että menestyä. Cleantech ja biotalous ovat Suomelle valtavia mahdollisuuksia, kunhan teemme fiksua politiikkaa ja luomme puhtaalle teknologialle kansainväliset markkinat. Uusiutuva energia, energiatehokkuus ja vesiteknologia ovat esimerkkejä Suomen vahvuuksista. Jos EU päättää panostaa liikenteen päästöjen vähentämiseen, voi suomalaisille biopolttoaineita valmistaville yrityksille avautua uusia markkinoita. Niille on mentävä päättäväisesti.

Eurooppalainen ilmastopolitiikka ei saa johtaa teollisuuden siirtymiseen löysemmän sääntelyn maihin. Hiilivuodon välttämiseksi on jaettava energiaintensiiviselle teollisuudelle ilmaisia päästöoikeuksia, jos kilpailijamaamme eivät sitoudu vastaaviin ilmastopäätöksiin kuin EU.

Suomen energiajärjestelmän vahvuus on monipuolisuus. Energiantuotannon päästöjen vähentäminen nojaa uusiutuvan energian ja ydinvoiman varaan. Hallituksen päätös Fennovoiman ydinvoimaluvan täydentämisestä on osa tätä strategiaa.

Energiaturvallisuuden parantamiseksi EU-maiden on vähennettävä riippuvuutta unionin ulkopuolelta tuotavista fossiilisista polttoaineista. Energiantuotannon monipuolisuuden ja energiatehokkuuden lisäksi pitää panostaa energian sisämarkkinoiden toteuttamiseen.

Yhtenäisempi markkina vähentäisi myös ilmastopolitiikan aiheuttamaa painetta nostaa energian hintaa. Uuden EU-komission kärkihankkeisiin kuuluva ”energiaunioni” ansaitsee Suomen täyden tuen.

Alexander Stubb
Kirjoittaja on pääministeri (kok).

MTV kolumni
Alexander Stubb

***

Toiveiden kaivosta punnittuihin valintoihin

Suomen talous alisuoriutuu. Inhottavaa, mutta totta. Maamme rakenteellinen kilpailukyky on kuitenkin huippuluokkaa. Monet mittaukset ovat osoittaneet sen. Meillä esimerkiksi yhteiskunnalliset instituutiot, infrastruktuuri sekä väestön terveys ja osaaminen ovat maailman kärkeä. Newsweek-lehden mukaan Suomi on maailman paras maa.

Emme ole toipuneet vuoden 2009 lamasta. Viimeiset kaksi vuotta olemme olleet taantumassa. Tänäkin vuonna pääsemme hädin tuskin nollakasvuun.

Kyse ei ole vain suhdanteesta. Elinkeinorakenteemme on murroksessa, väestömme ikääntyy, julkinen talous velkaantuu ja vientimme kilpailukyky on heikentynyt. Maailmantalouden virkistyminen – kun se tapahtuu – ei korjaa näitä heikkouksia.

Jakopolitiikan kultaiset aikakaudet voidaan unohtaa hyväksi hetkeksi. En kuitenkaan usko synkistelyyn. Vaikeuksien edessä pitää kääriä hihat.

**

Tällä viikolla hallitus on tehnyt suuria energiapäätöksiä. Viemme eduskunnan hyväksyttäväksi Fennovoiman ydinvoimahankkeen periaateluvan. Turpeen ja metsähakkeen kilpailukykyä parannetaan suhteessa kivihiileen. Olen ilahtunut, että molemmat esitykset ovat saaneet tuen sekä Perussuomalaisten Timo Soinilta että Keskustan Juha Sipilältä.

Ensi viikolla puolueet kokoontuvat yhteiseen neuvonpitoon paremmasta sääntelystä. Käymme yhdessä läpi ehdotuksia esimerkiksi luvituksen vauhdittamisesta.

Hallituksen työ on kesken. Loput säästölait annetaan syksyn aikana eduskunnalle. Sote-uudistuksen lainsäädäntö viimeistellään ja tuodaan eduskuntaan. Eduskunnalle annetaan ennen vaaleja täydentävä budjettiesitys ja kaksi lisäbudjettia. Rakenteellisia uudistuksia koskevat lakiehdotukset annetaan eduskunnalle. EU:ssa osallistumme ilmasto- ja energiapaketista päättämiseen ja komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen vastuulla olevan kasvupaketin rakentamiseen.

Joten eiköhän unohdeta helpot heitot siitä, että hallituspuolueet valmistautuvat vain vaaleihin. Kyllä tässä työtä loppukaudella vielä riittää.

**

Silti on viisautta katsoa jo kohti tulevaa. Suomen saaminen uuteen nousuun edellyttää rohkeutta uudistua. Osana laajempaa uudistustyötä olen ehdottanut seuraavaa seitsemää kohtaa talouden uudistustyöhön:

1) Kestävä hyvinvointi ei voi perustua ylivelkaantumiseen.
2) Tarvitsemme investointeja koulutukseen ja osaamiseen.
3) Digitalisaation mahdollisuuksiin on tartuttava yrityksissä ja julkisella sektorilla.
4) Verotuksen rakennetta on uudistettava työtä ja investointeja suosivaan suuntaan.
5) Työn määrää on lisättävä työuria pidentämällä.
6) Vapauksia sopia työehdoista ja palkkauksesta yritystasolla on lisättävä.
7) Kasvua kuristavaa sääntelyä on purettava.

Näistä kohdista tarvitsee tietysti hakea yhteisymmärrystä myös muiden puolueiden kanssa.

Toistaiseksi julkisen velan taittamisen teema on kerännyt kauniita sanoja vain juhlapuheissa. Esimerkiksi Keskusta moittii hallitusta valtion velkaantumisesta, mutta samaan aikaan vaatii miljardiluokan infrayhtiötä, miljardiluokan yritystukirahastoa, lisää tukea energiantuotantoon, lisää rahaa kuntien valtionosuuksiin, lisää rahaa maataloustukiin, lisää rahaa virastojen toimintamenoihin, lisää rahaa maakuntien kehittämiseen ja lisää rahaa lapsilisiin.

Arvostan Keskustan Juha Sipilää analyyttisena talousmiehenä ja erittäin asiallisena keskustelijana. Sipilä on ollut samoilla linjoilla myös hallituksen ja hallitusohjelman keskittymisestä strategisiin prioriteetteihin. Haluaisin kovasti kuulla, miten hän aikoo priorisoida ennen kevään eduskuntavaaleja tämän kauniin, mutta kattavuudeltaan hiukan epärealistisen listauksen. Koska siitähän tässä on kyse – valinnoista, ikävistäkin sellaisista. Strategia tarkoittaa aina jostakin luopumista ja johonkin keskittymistä.

Kannustavamman verotuksen osalta olen ilolla laittanut merkille, että SDP:n Antti Rinne on kertonut kannattavansa palkkaveron keventämistä. Myös Keskustan Sipilä on aiemmin pitänyt tätä mahdollisena. Hyvä, jos tästä kohdasta on yksituumaisuutta.

Miksi työn verotuksen keventäminen on järkevää? Siksi, että se kannustaa työntekoon ja lisää pysyvällä tavalla työllisyyttä. Olen esittänyt, että työn verotusta kevennettäisiin kautta linjan. Ansaitusta lisäeurosta pitäisi jäädä työtä tekevälle käteen vähintään puolet. Hetemäen verotuksen kehittämistyöryhmä esitti ennen edellisiä eduskuntavaaleja kahden miljardin euron veronkevennystä kautta linjan. Tämä tarkoittaisi karkeasti 850 euron lisäystä keskituloisen palkansaajan tilipussiin vuodessa.

Voimme parantaa Suomen viennin kilpailukykyä, jos maltilliset palkankorotukset ja työn verotuksen kevennykset paiskaavat kättä. Palkkamaltilla kannattavampia yrityksiä, veronkevennyksillä palkansaajille ostovoimaa.

**

Suomi tarvitsee lisää investointeja – sekä yksityisiä että julkisia. Julkisia investointeja tarvitaan erityisesti koulutukseen ja tutkimukseen sekä infrastruktuuriin. Samaan aikaan on pidettävä kiinni velkaantumisen taittamisesta.

Tilinpitokikkailuun ei ole varaa. Esimerkiksi Keskusta on esittänyt, että julkista velkaa työnnettäisiin erilliseen infrayhtiöön. Teiden tai koulujen korjaamiseen otetut lainat ovat veronmaksajien piikissä, vaikka ne siirrettäisiin valtionyhtiön taseeseen.

Yksityisten investointien lisäämisestä on käyty liian vähän keskustelua. Tarvitsemme lisää yrittäjyyttä ja kotimaista omistajuutta. Tällä vaalikaudella esimerkiksi yhteisöveroa on leikattu 26 prosentista 20 prosenttiin. Veromuutos lisää investointeja.

Tässä asiassa en ymmärrä yrittäjyydestä puhuvan Keskustan linjaa. Juha Sipilä vastusti yhteisöveron alentamista 20 prosenttiin tämän vuoden alusta ja esitti kevennyksen tekemistä asteittain. Kauppalehdessä Sipilä esitti, että ”yksinkertaisinta olisi vain tehdä yhteisöverokevennystä vastaava kiristys osinkoverotuksen puolelle”.

Tämä esitys olisi tarkoittanut yrittäjien osinkoverotukseen tuplakorotusta verrattuna hallituksen toteuttamaan. Yksinkertainen voi olla kaunista, mutta Sipilän ehdotus olisi kurittanut yrittäjiä. Se ei tässä taloustilanteessa kuulosta järkevältä.

Talouskasvu voi syntyä kestävällä tavalla vain yksityisten yritysten ja toimivien markkinoiden kautta. Työllistäminen uusia valtionyhtiöitä perustamalla ei ole kestävä tie. Se on valtion rajallisten rahojen lykkäämistä oman osaamisalueen ulkopuolelle. En myöskään usko siihen, että Keskustan esittämän miljardiluokan yritystukirahaston luominen on kestävä tie. Suomalaiset yritykset eivät tarvitse valtion kainalosauvoja vaan nykyistä kilpailukykyisemmän toimintaympäristön.

Valtiovetoinen yritysten tukeminen ja valikoiminen on väistämättä byrokraattista ja hidasta. Yrityksissä, lähellä kuluttajia ja ostajia, syntyvät uudet menestystuotteet ja palvelut, jos ovat syntyäkseen.

Suomi saadaan nousuun, siitä olen varma. Eväitä ja ehdotuksia riittää. Toiveiden kaivoa emme pysty kuitenkin täyttämään. Nyt tarvitaan kaivattua strategisuutta. Tarvitaan valintoja.

Finland’s Prime Minister Alexander Stubb
Speech at Centre for European Reform (hosted by Shell)
8.10.2014

A SMART CLIMATE AND ENERGY POLICY

***

Mr Chairman,
Ladies and Gentlemen,

It is a pleasure to be speaking at an event organised by the Centre for European Reform. I have always considered the CER to be a key think tank concentrating on EU affairs and reforming the Union. And I consider Director Charles Grant not only a colleague, but also a friend.

When speaking in London nowadays, a Finnish Prime Minister can choose from a multitude of topics: The financial, debt and growth crisis of the past few years, the Ukraine crisis and Russia or the UK’s relations with the continent, to name a few. In all of these areas, we politicians certainly have our work cut out for us. A great deal of negotiating, fixing and solving needs to be done in the coming months and years.

However, climate change is perhaps the most pressing topic for any politician, company or think tank. Climate change affects us all, even if it only makes onto the front pages every now and again. It will affect our way of life, our security and our very futures. And our children’s futures. It is one of the biggest security challenges for mankind. Indeed, other potential topics seem almost mundane in comparison.

In my speech today, ”A smart climate and energy policy”, I will consider three aspects. 1. the EU’s forthcoming climate and energy package for 2030. 2. the European debate on energy security and 3. the business opportunities that we in Finland believe are emerging.

I am grateful to Shell for hosting us. Shell happens to have a Finnish chairman of the board, Jorma Ollila. Shell’s involvement in LNG, biofuels, carbon capture and storage and energy efficiency is a case in point: if we are to meet the challenge posed by climate change, we all need to play our part. States, companies and individuals alike. Big Oil and Small Solar alike.

**

Global warming is accelerating, and the time available for its mitigation is running short. The latest report by the Intergovernmental Panel on Climate Change demonstrates the inadequacy of the actions we have taken so far. In Europe, emissions have fallen during the economic crisis, but demand for renewable sources faces difficulties, and state subsidies are distorting the internal energy market.

It is essential that we reach a global, binding climate agreement on climate change. Every effort should be made to achieve a deal in Paris next year. In one way or another, carbon needs to carry a price tag. Although Europe now accounts for only around 10 % of global emissions, much still depends on our leadership.

The European Union is set to decide on its 2030 climate and energy policy framework at the next meeting of the European Council, to be held in two weeks’ time. This will represent Europe’s contribution to the global negotiations on the issue. We need to find a model that is both ambitious and cost-effective. It should contribute to restoring Europe’s competitiveness and foster economic growth.

I welcome and fully support the Commission’s proposal to cut our emissions by 40 % compared to the year 1990. We must also increase the share of energy based on renewable sources and improve our energy efficiency.

However, only the first target should be legally binding on Member States. Since our goal is to decrease emissions, we need to leave room for both the market – via emissions trading – and Member States to find the most effective ways of achieving this decrease.

The EU’s Emissions Trading System has had mixed success. Emission allowances are priced around 5.70 Euros per tonne, which is still lower than anticipated. This is at least partly due to overlapping targets and lavish state subsidies for renewable energy.

Structural changes to the ETS will make it stronger, directing investment towards the most optimal and cost-efficient low carbon solutions. The Market Stability reserve proposed by the Commission is also necessary in order to balance the demand and supply of emission allowances during economic downturns and upturns.

Sectors outside the ETS, such as transport and housing, will play an increasing role in achieving the 2030 targets. We should develop a strategy for the decarbonisation of transport, in which I believe that 2nd and 3rd generation renewable fuels will play a key role.

Also in the non-ETS sector, we need to find the smartest, technologically neutral and most cost-efficient ways of reducing emissions. In practice, this means setting national targets in accordance with the estimated costs of emissions reductions. Those Member States who have already done a lot to reduce emissions will find it more expensive to improve still than others.

**

As we try to reduce our emissions, energy security is becoming a more and more topical issue. Dependence on a single external supplier – namely Russia – is raising concern in many European capitals.

Russia has maintained its position as Europe’s main supplier of crude oil and natural gas and emerged as our leading supplier of solid fuels also. Kreml has made a strategic choice of basing both Russia’s economy and foreign policy on this strength. But the depence goes both ways. Whereas we in Europe import around 30 % of our energy from Russia, for Russia the exports to Europe account for even 80 % of the total energy exports – and provide for around 50 % of the Federation’s budget.

In the European debate, driving an ambitious climate and energy policy and improving energy security are sometimes presented as mutually exclusive choices. This is a false dichotomy, for the same practical measures can bring us closer to achieving both policy goals.

The best way to reduce dependence on fossil fuels from a third country would be first, to increase the diversity of our national energy mixes; second, to improve energy efficiency and third, to put the finishing touches to the Internal Energy Market.

Diversity is cost-efficient. Diverse energy mixes are more secure and competitive. We should not rule out any carbon-free options when developing our national energy mixes. Both nuclear power and domestic renewable energy sources – mainly biomass – are crucial as we aim to reduce both our emissions and our dependence on imported oil and coal. Gas, imported from Russia, equals around 10 % of our total energy consumption. And we are building several LNG terminals to diversify also our gas supply.

Energy efficiency will need to be improved at all stages of the energy chain: during generation, transformation, distribution and final consumption. Since EU Member States have very different starting levels in terms of energy efficiency, the EU level goal should not be binding on the country level.

Within Europe, discussion of energy self-sufficiency is coming more popular. While this is understandable, we should avoid getting carried away. For many Member States, national self-sufficiency in energy is not an economically relevant option. On the other hand, a functioning Internal Energy Market would benefit all of us and lead to lower energy prices in the long run. Although the internal market is making progress with respect to electricity, not all national electricity markets are yet working in line with EU laws. What is more, insufficient progress has been made with respect to gas.

An Internal Energy Market needs infrastructure in addition to legislation. Interconnectors are required in many corners of Europe, including Finland. Here, some public funding will obviously be needed.

Internal Energy Market is the most important element of the Energy Union mentioned in the next European Commission’s priorities. This is a project that deserves all our support.

**

And finally,

We can maintain our prosperity at the same time as we control climate change. Environmental challenges and resource scarcity need not be only an extra cost for our industry. They can also be drivers for innovation. There are lucrative business opportunities opening if we set our policies right.

Europe has lost substantial manufacturing capacity to emerging economies. Most of this work is not about to return. We need something new instead. We should aim to perform the most value-adding tasks in global value chains and networks. Many such tasks are related to the innovations that will reduce or eliminate pollution and to make efficient use of our resources. This is about Green Growth, Cleantech and Bioeconomy.

As many of you well know, Cleantech is not a small niche anymore. In 2012 the global Cleantech market was estimated at € 2 000 billion and has been growing annually around 11,7 % since 2007. In Finland, cleantech business currently employs around 50,000 people. 40,000 new jobs are expected to be created by 2020.

The impetus for Green Growth is partly market-led, and is partly being created by policy and regulatory changes. This is an area in which Europe still has a head start, because we have taken climate change seriously. But what are we going to do with our lead? Can we adjust our climate and energy policy to more cost-effective and flexible direction?

Creative destruction is never an easy process. It is hard for companies, for politicians and clearly for those whose jobs are disappearing or moving overseas. Some industries have simply been wiped out, without any creation. As we engage in an ambitious climate policy, we must do what we can to avoid carbon leakage – industry moving to third countries with laxer constraints on emissions. However, halting the continuous change of global economy is not an option. In the long run, the early movers will profit most.

To support Green Growth, politicians must ensure that we get the framework right for successful Cleantech innovations. We need to use the available EU policy tools and create a fully functioning Single Market for products and services related to issues such as energy technology, energy efficiency, renewable energy, 2nd and 3rd generation biofuels, CCS and smart transportation. It will benefit us little if only one or two European countries get it right – national markets are often simply too small.

We also need to look beyond the EU. Not only to the other advanced economies but also towards the developing countries which need more and more low-energy and resource-saving solutions. Cost-efficient European policies will lead to globally competitive solutions. We need market access for these solutions. Therefore the next European Commission should play an active role in liberalising global trade in Cleantech products.

**

Dear friends,

European integration began with the Coal and Steel Community and Euratom. Energy has been at the core of the European project from the outset.

But while we have focused on other issues – the internal market, foreign and security policy, the Euro – we have not made as much progress on energy as we might. These past failings are now returning to haunt us.

Climate change, Russia’s new foreign policy doctrine and Europe’s need for industrial resurgence all mean that we need to make climate and energy policy one of our priorities over the coming years. We need to realise an Energy Union.

I hope that, today, I have given you fuel for thought on three aspects of this work.

First, our climate and energy policy framework needs to focus on reducing emissions and be both ambitious and cost-effective.

Second, our energy security should not only be viewed nationally, but also at European level. Diversity, energy efficiency and Internal Energy Market are key issues in this respect.

And third, we have major opportunities for Green Growth if we set the policy framework correctly at European and global level. We can both reduce emissions and thrive economically.

For those of you who know me it may not come as big surprise when I summarise all of this by saying that, in the area of energy policy too:

We need both more Europe and more market and less nationalism and less political micromanagement.

Thank you for your attention.

Finland’s Prime Minister Alexander Stubb
Speech at Le Mouvement des entreprises de France (Medef)
1.10.2014

Tiivistelmä suomeksi: http://vnk.fi/ajankohtaista

***

HOW TO RELAUNCH GROWTH IN EUROPE

Mr Chairman,
Ladies and Gentlemen,
It is a great pleasure and an immense privilege to speak at Medef today. I remember well my previous visit to your esteemed organization in 2012 – then as Minister for European Affairs and Foreign Trade. It is good to be with you again. But unfortunately the challenges we discussed during my earlier visit have not yet abated. Europe is still undergoing a grave economic crisis.

My subject today is how to relaunch growth in Europe. We have a three-faceted economic crisis in our hands. It all started as a global banking crisis and was then soon transformed into a debt-crisis in the Euro area. Today we are facing a European crisis of growth.

Only strong growth will put Europe on a sustainable economic path. Without growth, unemployment will remain at intolerable levels and balancing public finances will be an increasingly difficult task. Europe will be trapped by its ageing demographics.

No one is immune to the crisis – not France, nor Finland. We have all been hard hit. We can speak of a lost decade in terms of European growth. For example, Finland will probably regain the 2008 pre-crisis level of production only by 2018.

Growth is the crucial European issue – economic, political and social. We all want growth, we all need growth – this is self-evident. There is no disagreement – north or south, right or left – on this issue. But there are different views on how to achieve growth. What is feasible, what needs to be done.

My aim today is to present my vision on how to relaunch economic growth in Europe. What constitutes a sustainable and viable European growth policy. What are the building blocks of a Europe of growth.

Being in France, we are subject to high standards of logic and structure. So let me analyze European growth in three stages: first, what is our understanding of the foundations for growth in the modern economy, second, what are the areas where
Europe can generate new growth, and third, what are the policies that need to be deployed for realizing growth.

**

Dear friends,

A key element in building a policy for European growth is understanding the foundations of growth. How does the modern economy function, and what makes it grow.

Europe has been a great economic success, a global leader. All major economic innovations have strong European origins – commerce, banking, manufacturing, the industrial revolution. And you can also add integration to the list, since it is a European solution to the demands of a transnational economy.

But history has also shown that success depends on perpetual change, economic evolution. The only constant is change. The eminent economist Joseph Schumpeter talked about creative destruction – allowing economic structures to change with development.

I am not arguing that Europe hasn’t made mistakes as well. Some industries have simply been destroyed, without any creation. One unfortunate example is how Europe lost its leadership in information technology. Europe was the global leader in the telecoms sector during the 1990s, because we had a strong European market, leading technology and above all, common European standards. But our environment changed. The internet became the main stage. Online content surpassed the handset as the center piece. Europe lost its edge and the United States became the dominant force in the digital economy. You can all Google this information on your iPhone and then share it to your followers on Twitter.

The reasons for this European downfall are clear – there was no internal market, no common European standard for the digital economy. National boundaries were high, when there should have been none. This is a cautionary tale – we must pay constant attention to economic evolution. Success today is no guarantee of success tomorrow.

Globalization means intense competition. And it also means that the economy and our companies are no longer confined to the national or even European framework. Even mundane products are the result of global value chains, where one part is made here, the other part there, assembled elsewhere, but the greatest value is created in the creative reaches of the process. Ipads are made in China, but designed in California, as the label says. And the ‘made in’ covers only some 2% of their value.

Therefore modern countries cannot hide between duties and non-tariff barriers. Economic fortresses have been made obsolete by the cannons of globalization. Our companies and economies need to thrive in the open. Seek high value in the global division of labor.

We have to understand a brutal fact. The modern economy is like a powerful stream, forever moving ahead, never stopping. Stopping this current is not an option, neither is reversing it, nor does it make sense to swim against it. Europe has lost substantial manufacturing capacity to emerging economies. Most of this work is not about to return to Europe – no matter how much we improve our industrial policy. The only viable option is to look ahead for new opportunities.

Some people fear that reforms aimed at making our economies more dynamic will undermine the welfare society we have built over the post-war decades. I don’t agree.

I see economic competitiveness as the sole way of preserving and further improving our European model. In an open economy competitiveness and welfare go hand in hand. The two are friends, not enemies.

**

Where can Europe look for new opportunities? Predicting the future is always risky, but allow me to make an enlightened estimation on some of the forces at work.

First, automation is changing manufacturing and makes it less dependent on labor. This means that the advantage that emerging countries have had with cheap labor is eroding. The balance is tipping in favor of high-skills and innovation, where Europe still has a lead. But any European industrial regeneration has to build on new horizons, not sunsets.

Second, dealing with climate change compels us to make major improvements to energy provision and resource use. We need to use energy more efficiently, produce it with less emissions, and increase the use of renewable energy. Europe has a head start with energy technology, because we have taken climate change seriously. France, host of the next year’s United Nations Climate Change Conference, is a case in point. It is possible to maintain prosperity and control climate change, but this spells an end to fossil fuels and careless resource use. European expertise in clean technology will be in great demand globally.

Third, digital technology will transform modern societies. The next level is the ‘internet of things’ where machines, processes will all be connected, opening the door for countless new applications and smart solutions. The provision of public services will be transformed by e-solutions. Productivity gains, if done right, will be considerable. I am convinced that Europe with its advanced societies, skilled people and stable institutions will thrive in this new environment.

These developments may sound abstract, but we can witness them in practice. Finnish paper companies have been doing badly, because digital media has had such an impact on the demand for paper. The number of paper machines – once the measure of success – has halved in Finland. But paper companies are transforming, reinventing themselves into new companies that use the old raw material – wood – to make new products, like biofuels and advanced materials. And this may also be the story of Finnish paper companies in France. While paper mills have unfortunately closed, we hope to transform these factories into biofuel refineries.

**
So, new opportunities are emerging, but we need policies that permit European companies – bid, medium and small – to seize them.

It is only our companies that can make the European economy grow again. Not states. And not the European Union. Public authority has an important role in ensuring a good business environment, but it is not in business itself.

The European Central Bank has done its very best. It was largely the ECB and Mr Draghi that got us out of the worst phases of the debt crisis. Now, in order to support growth, they are keeping interest rates down and have announced further measures. But monetary policy can only take us so far.

As I said from the outset, we are all seeking growth. There is a unity of purpose, but the debate on the means distracts us. We all agree that investing better and more is the one key step that can provide a solid exit from slow growth. But what are the essential elements for relaunching investment and growth?

The central element is the fact that this investment needs to be mostly private, not public. Our mission is to make private capital – investors and companies – believe in Europe again.

Public investment – national and European – can help. But it cannot change the picture. As average public debt in the Euro zone is already at 93% of GDP, most member states have no room to increase public spending. Public expenditure is already high – 57% in France and 58% in Finland. Our economies will choke if they are burdened by higher taxes – the inevitable consequence of more public expenditure. I know that jokes have been made about having a Cuba without sun. Then imagine what a Cuba with snow would be.

On the contrary, we should preserve the financial stability we have achieved at great cost. The Euro area no longer faces imminent risk, but we cannot be care free. Any flexibility to our economic policies has to be within the boundaries of the Stability and Growth Pact.
I would argue that the European agenda for growth has a clear cut outline, that can be divided into i) national, ii) European and iii) global tasks. Let us look at the agenda for action.

First, the essential element for growth at the national level is structural reform. There is no EU member state that would not benefit from structural reform – including my own. It is not up to me to comment French economic policy, but in Finland we need 1. responsible fiscal policy, 2. public investment in education, training and innovation, 3. productivity gains from ICT and digitalisation, 4. more efficient taxation by cutting taxes on labour and also capital, 5. higher supply of labour and higher participation rates, 6. more flexible labour markets and 7. more competition, less regulation and cutting red tape. Quite a program for the coming years!

Second, European policies need to boost our economic fundamentals. Make Europe a good place to do business, that is. The best European policy for growth is the internal market – its shortcomings need to be overcome. In essence this means taking the Single European Market to new territories. We need to make sure that there is a genuine digital single market, a well-developed market in services and capital markets and the realization of a European energy market. We need to remove barriers where none should exist.

And third, on the global level, we need market access. We should stop seeing Europe as exceptionally vulnerable to trade, since in fact we have always prospered from it. We only hurt our own successful enterprises if Europe does not have a wide and deep enough network of free trade and investment agreements.

The European Union has made good progress in opening up trade relations, but nothing can shadow the potential of transatlantic free trade. This momentum needs to be seized. I am not saying this will be easy – opening public procurement in the United States is no small feat – but the potential rewards are great. This might well be the last chance for Europe and the United States to build a common market place and set the rules of global trade.

In the political guidelines for the next European Commission, the President-elect Jean-Claude Juncker covers well all these items: focus on jobs, growth and investment, the digital single market, an energy union and climate change policy, a deeper internal market, a deeper economic and monetary union and free trade with the United States. This European program deserves our strong support. I am personally happy that both the Finnish and French members of the Commission will have key roles in delivering this agenda.

I do not talk of the European Union in the third person – it is not them, it is us. If Europe fails, it is of our own doing. We need to deliver the promise of European competitiveness in action, not just words – in the concrete, not the abstract. We have been too fond of talking about competitiveness, but not bold enough in delivering the tangible measures – the legislation, the policies – that our economy needs. This has to change for good.

**
Dear friends,
Times are hard, but I have great faith in Europe. Its people, its companies, its institutions. We have all the means in our possession to reverse decline and make Europe prosper again. There is nothing inevitable in weak growth.

A Europe of growth is within our reach. But only if we have a clear understanding of what needs to be done – within the national state, at European level, and in global economic governance.

European states must pursue reform, transform their structures to help economies grow and companies realize their potential.

The European Union must extend the internal market further, deeper – ensure that we are the united economy we should be. Europe is still about removing barriers.

The world needs to be open for European exports and we should seek strength from cooperation. Transatlantic free trade would be the deal of a generation.

Dear friends,
Perhaps a fitting quote to lift our spirits comes from Antoine de Saint Exupéry:
– ‘the preparation of the future is just building the present’. (Préparer l’avenir ce n’est que fonder le present. Citadelle, 1948).

Let us build a strong Europe in the present, so that it will prosper in the future.

Thank you for your attention. I highly appreciate being here with you today.