EU-komissio antoi myöhään eilen illalla ehdotuksensa EU:n seuraavaksi rahoituskehykseksi. Rahoituskehyksessä määritellään EU:n vuosien 2014-2020 menojen enimmäismäärät ja sisältö. Jaossa on paljon rahaa, n. 1000 miljardia. Jäsenvaltioiden bruttokansantulosta se on kuitenkin vain 1 %. 
Komission ehdotuksen jälkeen jäsenmaat aloittavat neuvottelut rahoituskehyksestä. Kehysneuvotteluista tulee taatusti vaikeat. Lopullinen päätös tehdään yksimielisesti pääministerien tasolla Eurooppa-neuvostossa. Myös Euroopan parlamentin on tuettava ratkaisua, eli se on täysillä mukana neuvotteluissa.
Pidin tänään aamulla lehdistötilaisuuden Suomen tavoitteista ja alustavista kannoista tuleviin neuvotteluihin. Komission ehdotus löytyy täältä, tiedotustilaisuuden tallenne taas täältä.
Suomen kantoja täsmennetään tulevina viikkoina ja kuukausina. Keskeisimmät tavoitteemme ovat nähdäkseni:
  1. maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen Suomessa ja Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman säilyminen alue- ja rakennepolitiikassa 
  2. budjetin talouskasvua ja työllisyyttä tukevien osien vahvistaminen
  3. Huolehtiminen siitä, ettei budjetti kasva merkittävästi.
Suomi on yhä selvemmin nettomaksaja EU:n budjettiin. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että olemme vauras jäsenmaa. Samalla meidän on pidettävä huoli siitä, että valtiontalouksien vaikea tilanne otetaan huomioon myös EU-budjetissa. Komission ehdotus näyttäisi kasvattavan unionin menoja.
Komission ehdotus siirtää EU-rahankäytön painopistettä jonkin verran kohti kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Komission tiedotustilaisuudessa Barroso korosti kehysehdotuksen lisäävän koulutukseen käytettäviä varoja 68 %:lla 15,2 mrd euroon sekä tutkimus- ja innovaatioiden edistämiseen käytettäviä varoja 46 %:lla 80 mrd euroon. 
Komission ehdotus jäädyttäisi maatalous- ja maaseudun kehittämismenojen tason (371,7 mrd ?). Maatalousmenojen osuus EU:n kokonaismenoista laskisi vuoteen 2020 mennessä nykyisestä yli 40 %:sta noin 33 %:iin. Suomelle tärkeä maaseudun kehittämisrahoitus pysyisi myös nykytasolla (koko kaudella 89,9 mrd ?). Komission ehdotus sisältää myös periaatteen maatalouden harjoittamisesta kaikkialla EU:ssa.
Komissio ehdottaa koheesiopolitiikkaan yhteensä 336 mrd. euron rahoitusta. Koheesiovarat näyttäisivät laskevan hieman, jos huomioon ei oteta komission ehdottamaa uutta 40 mrd:n infrastruktuurirahastoa. Alustavien arvioiden mukaan Suomi hyötyisi uudistetusta rakennepolitiikasta aiempaa vähemmän. Toisaalta on hyvä, että koheesiovaroihin ollaan rakentamassa vahvaa ehdollisuutta: kansallinen omavastuuosuus on yksi lisätae rahoitettavien projektien vastuullisesta toteuttamisesta.
EU:n budjetti rahoitetaan nykyisin pääasiassa jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvilla ”maksuosuuksilla”. Komissio esitti eilen, että tämä järjestelmä korvattaisiin finanssisektorin verolla, jonka keräisivät jäsenmaat. Ehdotus on herättänyt voimakasta vastustusta mm. Lontoossa ja Tukholmassa. Suomen hallitusohjelmassa todetaan, että olemme valmiita tarkastelemaan tällaisia komission esityksiä.

Tiedät varmaan tunteen. Ensimmäiset päivät uudessa työpaikassa. Kaikki on vähän uutta. Silti pitäisi ryhtyä heti hommiin. Intoa ja uuden oppimista. 

Juhannus oli relaa ja pohdiskelua. Jäi hyvä fiilis. Syntyi uusia ajatuksia.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerillä on käytännössä kaksi, tai oikeastaan kolme salkkua kolmessa ministeriössä. Kolmas salkku on pohjoismainen yhteistyö. Ministeriöitä on myös kolme: ulkoasiainministeriö (kauppapolitiikka, pohjoismainen yhteistyö), valtioneuvoston kanslia (EU-asiat) ja valtiovarainministeriö (EU-budjetti).
Eurooppa-puolella kovin työnsarka liittyy EU:n rahoituskehyksiin (tulot ja menot seuraavalle seitsemälle vuodelle). Komissio julkaisee asiasta ehdotuksensa tänään tai viimeistään huomenna. 
Kauppapolitiikan puolella aion keskittyä erityisesti viennin edistämiseen.  Noin 50 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta tulee viennistä. Työnsarkaa riittää.
Käytännössä ajattelin jakaa seuraavat yhdeksän viikkoa kutakuinkin kolmeen jaksoon.
1. Kolme viikkoa opiskelua.
2. Kolme viikkoa lomaa.
3. Kolme viikkoa suunnittelua.
Syyskuun alusta lähtee sitten isompi pyörä pyörimään. Ennen lomia on toki jo matkoja tiedossa. Ensi maanantaina olen Ruotsissa. Osallistun myös heinäkuun yleistenasioiden neuvostoon Brysselissä. 
Huomisesta tulee tiukka päivä. Kaikki lähtee liikkeelle Ylen aamutelkkarista kello 7.18. Sen jälkeen radion Ykkösaamun haastattelu ja EU-ministerivaliokunta. Kreikka tietenkin puhuttaa, mutta ei pidä unohtaa rahoituskehyksiä. Niistä tulee aina aikamoinen metakka. 
Iltapäivällä osallistun European Business Leaders paneliin Kalastajatorpalla. Väliin mahtuu tukkua palavereja ja äänestyksiä Eduskunnassa. Tästä se lähtee.
Tänään oli viimeinen päiväni ulkoministerinä.  Tunteikas päivä. Viime vuosiin on kuulunut uskomattoman hienoja kokemuksia ja ihmisiä. Pidimme myös erityisavustajani Jori Arvosen läksiäiset. Jori on ollut kahden kokoomuslaisen ulkoministerin erityisavustaja ja tukipilari – hyvinä ja huonoina päivinä. Jorilla on ollut aivan keskeinen merkitys siinä, miten olemme ulkopolitiikkaa uudistaneet viimeisen neljän vuoden aikana. Kaiken lisäksi hän on hieno ihminen; aina iloinen, ystävällinen ja kohtelias. Oikea herrasmies.
Yhden luvun sulkeutuessa toinen avautuu. Kävin pikaisesti tutustumassa uuteen työhuoneeseeni ulkoministeriön kolmannessa kerroksessa. Huomenna alkavat työt Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä. Uudet haasteet odottavat.
Viimeinen päiväni ulkoministerinä sai hienon huipennuksen New Yorkissa. Suomen ja Turkin aloitteesta valmisteltu päätöslauselma rauhanvälityksestä hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa yksimielisesti.  
Lopputulosta voi hyvällä syyllä pitää virstanpylväänä. YK:n rauhanvälitystyölle on nyt luotu vahva pohja, jolle rakentaa.
Tämä oli toinen kerta 2000-luvulla, kun Suomi esitti päätöslauselmaa YK:n yleiskokoukselle. Työ alkoi rauhanvälityksen ystäväryhmässä. Perustin sen Turkin ulkoministerin Ahmet Davutoglun kanssa viime syyskuussa YK-ministeriviikolla. Ystäväryhmään kuuluu välitystyössä aktiivisia maita ja järjestöjä eri mantereilta.   
Neuvotteluprosessi oli pitkä ja vaikeakin. Ystäväryhmän kunnianhimo kuitenkin kasvoi matkan varrella.  Erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa oli haastetta. Kansainväliset kriisit, kuten Libyan tilanne, vaikuttivat neuvotteluihin. YK-edustustomme, ja siellä erityisesti Johanna Karangon, sitkeys ja kärsivällisyys lukemattomissa kokouksissa ja neuvotteluissa ansaitsee suuret kiitokset.  
Päätöslauselman hyväksyminen esityksemme pohjalta vahvistaa Suomen roolia kansainvälisen rauhanvälityksen tukijana. Rauhanvälityksestä on uuden hallituksen ohjelmassa vahvat kirjaukset. Tätä työtä on hyvä jatkaa.

Palasin juuri viimeiseltä ulkoministerimatkalta. Vuorossa oli EUn ulkoasiainneuvoston kokous Luxemburgissa. Ulkoministerikierto on sen verran vilkas, että laskin olevani virkaiältäni kahdeksanneksi vanhin EU-ulkoministeri. 

Pidin lounaalla pienen kiitospuheenvuoron. Jäi hyvä fiilis. Käyn tulevaisuudessakin kerran kuussa EU-kokouksessa Brysselissä tai Luxemburgissa. Samat kollegat, vähän eri aiheet.
Viimeiset kahdeksan viikkoa ovat olleet poikkeuksellista aikaa. Kärsivällisyyttä on vaadittu itse kultakin. Hieno tunne kun hallitus lopulta syntyi.
Olen äärettömän iloinen uudesta salkustani: Eurooppa ja ulkomaankauppa. Suurkiitos kaikista onnitteluista!
Ollaan jo porukalla mietitty alustavasti miten sitä lähetään rakentamaan. Ajattelin kirjoittaa aiheesta tarkemmin virallisen nimityksen jälkeen. Sitä ennen kuulisin mielelläni sinun mielipiteitä.
Mitä 1. Eurooppa- ja 2. ulkomaankauppaministerin pitäisi sinun mielestä tehdä?

Wienissä ETYJ:n pysyvässä neuvostossa käytiin tänään tärkeä keskustelu Valko-Venäjän ihmisoikeusloukkauksista, perustana viime joulukuun vaalien jälkeiset tapahtumat ja sitä seuranneet oikeudenkäynnit. Käsittelyssä oli selvitys, jota Suomi yhdessä 13 muun maan kanssa oli pyytänyt. 

Valitettavasti Valko-Venäjä oli kieltäytynyt yhteistyöstä selvityksen teossa.  Se ei nimittänyt työhön omaa edustajaansa eikä suostunut keskustelemaan tehtävään valitun ranskalaisen professori Decaux´n kanssa.

Decaux´n raportti on korutonta kertomaa Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta. Presidentinvaalien jälkeen maassa tapahtui vakavia ja systemaattisia ihmisoikeusloukkauksia. Valko-Venäjä ei ole noudattanut ETYJ-sitoumuksiaan.

Loppukeskustelu tänään oli värikäs. Ei mikään yllätys tilanteessa, jossa ”isäntävaltio” suhtautuu kielteisesti selvitystyöhön.

Valko-Venäjältä toivottiin puolueetonta tutkimusta joulukuun tapahtumista.  Toivottiin, että raportit pidätettyjen huonosta kohtelusta tutkitaan asiallisesti, oikeuskäsittelyt käydään kunnolla läpi ja syytetyille turvataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Valko-Venäjää kehotettiin myös toimiin, joilla turvataan kokoontumis- ja mielipiteenilmaisuvapaus.

ETYJin mahdollisuudet yhteistyöhön Valko-Venäjän kanssa heikkenivät aiemmin tänä vuonna, kun Valko-Venäjä kieltäytyi jatkamasta ETYJ-mission toimintaa Minskissä. ETYJ-missioiden tarkoituksena on tukea ja avustaa maata, jotta yhteisesti sovittuja sitoumuksia ja käytännön yhteistyöhankkeita voidaan panna täytäntöön.

Nyt on tärkeää luoda katse eteenpäin. Valko-Venäjä on osa Eurooppaa ja olisi tärkeää, että se tekisi yhteistyötä myös ETYJin parissa, yhteisten arvojen ja sitoumusten mukaisesti. Pallo on pitkälti Valko-Venäjällä itsellään: haluaako se yhteistyötä vai pyrkiikö se kulkemaan eristyneisyyden tietä?

Hallitusneuvottelut jatkuvat huomenna, ja ne on tarkoitus saada valmiiksi perjantaihin mennessä. Jatkan ulko-, turvallisuus-, puolustus- ja EU-poliittisen työryhmän puheenjohtajana. Työmme on hyvällä mallilla.
Turkissa pidettiin eilen parlamenttivaalit, joissa pääministeri Erdoğanin AK-puolue sai odotetusti vaalivoiton. Kannatus oli lähes 50 prosenttia, ja puolue muodostaa hallituksen yksinään. Vaaleissa äänesti melkein 87 % äänioikeutetuista. Vaalikampanja oli ajoittain räväkkää, mutta Erdoğan piti vaalitulosten selvittyä kuitenkin maltillisen ja yhteistyöhakuisen puheen.
AKP on johtanut Turkkia vuodesta 2002. Sen johdolla tehdyt uudistukset ovat vieneet maan demokratiakehitystä ja myös EU-jäsenyyshaaveita eteenpäin. Myös maan talous on ollut voimakkaassa kasvusuunnassa. Erdoğanin tavoitteena on kokonaan uuden perustuslain laatiminen. Sen hyväksymiseen AKP tulee tarvitsemaan opposition tukea. Odotuksia kohdistuu myös kurdien aseman parantamiseen tähtäävään ohjelmaan .
Turkin naapurista Syyriasta saapuu yhä huolestuttavampia uutisia. Syyrian kaaos voi vaikuttaa koko sen lähialueeseen. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Turkkiin on paennut jo yli 5 000 syyrialaista. Monet tulijoista ovat tarvinneet lääkintäapua. Rajan tuntumassa Syyrian puolella on moninkertainen määrä lisää ihmisiä. Turkki ei aio sulkea rajaansa, vaan on varautunut suuriin ihmisvirtoihin. Asevoimat, siviiliviranomaiset ja Punainen puolikuu ovat avanneet jo kolme telttaleiriä.
On valitettavaa, ettei kansainvälinen yhteisö ole pystynyt tekemään päätöksiä Syyrian kohdalla. YK:n turvallisuusneuvoston EU-jäsenet ovat luonnostelleet Syyrian toimet tuomitsevan päätöslauselman. Se olisi tärkeä saada hyväksyttyä. Kansainvälisellä paineella voi olla vaikutusta vain, jos se on riittävän laajaa. Siviileihin kohdistuvan väkivallan Syyriassa on loputtava. Myös Arabiliitto on erittäin tärkeää saada mukaan yhteiseen rintamaan. 

Jätin tänään vaalirahailmoituksen. Deadline on 20.6. Hyvä hoitaa tämä alta pois ajoissa. Avoimuuden hengessä pyrin tekemään yksityiskohtaisen ilmoituksen. Kaikki Uudenmaan vaalipiirin vaalirahailmoitukset löytyvät täältä.

Lopullinen kampanjabudjettini oli 101 041 euroa. Summa kasvoi loppuvaiheessa ennakoitua suuremmaksi, kun uusia tukijoita ilmoittautui joukkoon. 

Sain yrityksiltä tukea 62 750 euroa ja yksityishenkilöiltä 34 691 euroa (32 100 + Kokoomuslipas 2591). Pistimme paukkuja vahvasti ulkomainontaan, johon kului kaikkineen 43 681,60 euroa. Sanomalehti-ilmoituksiin meni 22 751,49 euroa. Eka Ruola Hasan & Partnersilta vastasi kampanjan markkinointiviestinnän suunnittelusta.

Kampanjabudjetti oli iso, mutta isot olivat tavoitteetkin. Uudenmaan vaalipiiri on Suomen suurin vaalipiiri – ennen vaaleja puhuttiin ”supervaalipiiristä”. Halusin paitsi päästä kansanedustajaksi, myös auttaa omalta osaltani kokoomusta nousemaan Suomen suurimmaksi puolueeksi.

Tulokseen täytyy olla tyytyväinen: itselleni 41 768 ääntä, kokoomukselle 11 paikkaa Uudeltamaalta ja nousu ensimmäistä kertaa Suomen suurimmaksi puolueeksi. Uudenmaan viimeinen paikka ratkesi meidän eduksemme reilun sadan äänen erolla Vasemmistoliittoon.

Olen valtavan kiitollinen kaikille, jotka auttoivat kampanjassani. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista! Korvaamattomia olivat niin jalkatyötä tehneet uudet kaverit, strategioita miettineet vanhat kaverit kuin kaikki rahallista tukea antaneetkin. 

Kun hallituskuviot ovat selvillä, pidämme vielä tiimin superaktiivien kanssa kiitosbileet.

Tapasin tänään YK:n pakolaispäävaltuutettu Antonio Guterresin. Edellisen kerran tavatessamme Guterres oli yhä Portugalin pääministeri. Itse olin ulkoministeriön virkamies EU-edustustossamme. Käynnissä oli Portugalin EU-puheenjohtajuus, jota Guterres johti taitavasti silloisten karikoiden ohi.

Guterresin nykyinen tehtävä ei kuulu maailman helpoimpiin. YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston eli UNHCR:n tehtävinä on avustaa ja suojella maailman pakolaisia. Heitä maailmassa tällä hetkellä on noin 42 miljoonaa, joista yli puolet on maiden sisäisiä pakolaisia.

UNHCR yrittää ratkaista pakolaisuutta kolmella tavalla. Ensimmäinen keino on pakolaisten vapaaehtoinen paluumuutto takaisin kotimaihinsa. Toinen vaihtoehto on, että pakolaiset asettuvat ja integroituvat uudelle kotiseudulleen. Kolmas ratkaisu on sijoittaa pakolaiset uudelleen kolmansiin maihin.

Ajankohtainen UNHCR:n haaste on luonnonkatastrofit ja niiden seurauksena syntyvä pakolaisuus. Järjestön tavoitteena on myös vahvistaa suojeluregiimiä.

Vuonna 1950 perustettu järjestö viettää parhaillaan juhlavuotta. UNHCR:llä on keskeinen tehtävä YK-järjestelmässä. Sen toiminta on ollut tuloksellista. Suomi onkin järjestön pitkäaikainen tukija. Lukeudumme UNHCR:n suurimpiin rahoittajiin ja vastaanotamme vuosittain 750 kiintiöpakolaista.

Myös EU-komission varapuheenjohtaja Siim Kallas poikkesi käymään. Päivitimme kuulumisia. Virolainen Kallas ja hänen kabinettipäällikkönsä Henrik Hololei ovat niinikään tuttuja jo vuosien takaa.

Päivä huipentui tietoon, että Viestintäammattilaisten ProCom ry palkitsi tänään maabrändiraportin vuoden viestintätekona. Mahtava juttu! Palkintoa olivat vastaanottamassa ulkoministeriö, Matkailun edistämiskeskus ja joukko raportin tekijöitä.

Jorma Ollilan johdolla toiminut ryhmä teki töitä pari vuotta etsien Suomelle vahvuustekijöitä maabrändin rakentamiseksi. Joukkoon kuului yritys- ja akateemisen maailman, kulttuurin, hallinnon ja urheilun asiantuntijoita. Raportti valmistui marraskuussa 2010. 

Työryhmä löysi 57 konkreettista tehtävää suomalaisten toteutettavaksi. Vahvuudeksi nostettiin mm. ratkaisukeskeisyytemme, jolla on kysyntää nyt hallitusneuvotteluissakin. Raportin teesit ovat i) Finland – It Works, ii) Drink Finland ja iii) Finland Gives You A Lesson.

Raportti on saanut aikaan jo toimenpiteitä yrityksissä ja julkisellakin sektorilla. Lisäksi se on herättänyt keskustelua siitä, mitä suomalaisuus on ja millainen Suomen brändin tulisi olla. Paljon on työtä vielä edessäkin!
 
P.S. Pahoittelut Hanna Laurénille, etten ehtinyt vastata kysymykseesi, mistä brändiraportti löytyy. Onneksi kommentaattorit jeesaavat toisiaan.

YK:n pääsihteeri, korealainen Ban Ki-moon, on ilmoittanut olevansa käytettävissä toiselle virkakaudelle. Suomi tukee hänen uudelleenvalintaansa. 
Mielestäni YK:n pääsihteerillä on – EU:n korkea edustaja Cathy Ashtonin ohella – maailman vaikein tehtävä. Ban johtaa maailmanjärjestöä, jossa yhteinen sävel täytyy löytää 192 jäsenmaan kesken. Käsissä olevat haasteet ovat valtavia. Kriisejä ja konflikteja. Äärimmäistä köyhyyttä. Ilmastonmuutosta. Ihmisoikeusloukkauksia.
Pääsihteerin katsotaan olevan myös kansainvälisen yhteisön arvojohtaja. Häneltä odotetaan poliittista ja moraalista johtajuutta. YK:n pääsihteeri on maailman arvovaltaisin rauhanvälittäjä. Hän on myös suuren hallintokoneiston esimies: YK:n pääsihteerin alaisena työskentelee noin 44 000 YK:n virkamiestä New Yorkissa, Genevessä, muissa toimipisteissä ja kentällä. Samalla pääsihteeri on koko ajan jäsenmaiden palveluksessa. Ei siis ihme että välillä mietitään, onko pääsihteeri eli Secretary General enemmän sihteeri vaiko kenraali.
Pääsihteeri Ban Ki-moon  ei ole paistatellut julkisuudessa korkealla profiililla. Hän on joutunut olemaan realisti. Turvallisuusneuvoston pysyvät viisi jäsenmaata eivät yleensä halua nähdä liian itsenäistä pääsihteeriä. Juuri ne viime kädessä päättävät pääsihteerin valinnasta. Muodollisesti valinnan tekee yleiskokous turvallisuusneuvoston esityksestä. Nyt tiedetään, että Ban Ki-moonilla on pysyvien jäsenten tuki.
Ban on osoittanut viime kuukausien aikana uudenlaista johtajuutta. Hän on ottanut rohkeasti kantaa Libyan ja Norsunluurannikon tilanteisiin. Hän on sitoutunut voimakkaasti suojeluvastuun periaatteen edistämiseen. Se on hienoa. Ban on edistänyt myös naisten etenemistä korkeisiin YK-tehtäviin. 
Yleensä pääsihteerit muistetaan juuri toisesta virkakaudestaan. Silloin he voivat toimia itsenäisesti, vailla huolta uudelleenvalinnasta. Pääsihteeri voi silloin entistäkin enemmän olla joukkojaan edestä johtava ”kenraali”.