Suomi on lähettänyt Meksikon valtiolle nootin, jossa vaadimme ammutun kansalaisaktivistin Jyri Jaakkolan tapauksen perusteellista selvittämistä. Lisäksi tuomitsemme väkivaltaisuudet ja vaadimme, että surmasta vastuussa olevat tuomitaan.

Vielä emme ole saaneet paikallisilta viranomaisilta tietoa, mikä alueella toimivista aseistautuneista ryhmittymistä on vastuussa surmasta.

Kuten eilen totesin, hyvin murheellinen tapaus. Sympatiat ovat erityisesti Jyri Jaakkolan perheen ja läheisten puolella.

Suomalaisen avustustyöntekijän kuolema Meksikossa oli eilisen surullinen uutinen. Virallinen vahvistus tuli yöllä. Ulkoministeriön edustajat Suomen Meksikon suurlähetystöstä ovat matkustaneet paikan päälle selvittämään tilannetta. Suomen ulkoministeriö on myös pyytänyt Meksikon ulkoministeriöltä selvitystä tapahtuneesta.

Kansalaisjärjestö Uuden Tuulen avustustyöntekijä oli Meksikossa ainakin osittain ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston myöntämän hankevalmistelumäärärahan turvin.

Omasta puolestani haluan lähettää osanottoni menehtyneen avustustyöntekijän perheelle ja läheisille.

Avustustyöntekijät toimivat usein konfliktialueilla tai lähellä niitä. Vaikka tämänkin alueen vaarallisuus on ollut tiedossa, tällaista ei koskaan toivoisi tapahtuvan.

Tänäänkin vauhdikas päivä. Pidin aamulla puheen EK:n ympäristöfoorumissa. Liitän sen tähän blogiin, jotta voitte analysoida puhki. Tein neljä konkreettista ehdotusta.

Itävallan ulkoministeri oli tänään lounasvieraana, hyvät keskustelut.

Itävallan ulkoministeri Michael Spindelegger kylässä (kuva: Eero Kuosmanen).

Lisäksi olen seurannut Thaimaan tilannetta. Hetki sitten puhuin meidän lähettiläämme Sirpa Mäenpään kanssa ja tsemppasin lähetystön väkeä. Paiskivat töitä kellon ympäri. Lähetystö muutti toimintansa lähettilään virka-asuntoon. Seitsemän viikkoa jatkunut mielenosoittajien piiritys edustuston tuntumassa muuttui silloin väkivaltaiseksi. Muutto- ja asennustöiden lomassa henkilökunta palvelee kansalaisia ja mediaa. Lisäväkeä lähtee paikkaamaan univuoroja.

Jaksamista ja tsemppiä Bangkokiin!

 

Puhe EK:n ympäristöfoorumissa:

?Beyond Copenhagen ? the era of cleantech competition?

1) Kööpenhamina ei pysäyttänyt ilmastotalkoita. Maailmantalous on jatkamassa syvällistä muutostaan.

Kööpenhaminan ilmastokonferenssi oli pettymys. Sitovaa sopimusta ei syntynyt. Tätä voidaan pitää osoituksena sekä YK-järjestelmän heikkouksista että strategisen yhteistön puutteesta merkittävien toimijoiden välillä.

Toisin kuin julkisessa keskustelussa välillä kuulee, Kööpenhamina ei kuitenkaan pysäyttänyt kehitystä ilmastopolitiikassa: Ensimmäistä kertaa ilmastotalkoiden välttämättömyyden ymmärtävät nyt kaikki. Toimenpiteiden sisällöstä on eriäviä näkemyksiä, mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että toimia tarvitaan.

EU ei siis ole yksin vähentämässä päästöjään. Juridisesti sitova sopimuskaan ei olisi saanut esimerkiksi Yhdysvaltoja ja Kiinaa sitoutumaan merkittävästi kunnianhimoisempiin tavoitteisiin kuin mihin ne joka tapauksessa tulevat pyrkimään.

Tämä myös tarkoittaa, että maailmantalous tulee jatkamaan syvällistä muutostaan kohti vihreämpää, matalahiilistä tuotantoa ja kulutusta. Muutoksella on merkittävä vaikutus yritystoimintaan ja sen sääntelyyn, sekä kansallisella että globaalilla tasolla.

2) Puhdas tuotanto ja päästöjen vähentäminen on Euroopan ja Suomen taloudelle merkittävä mahdollisuus. Se on taloudellisesti järkevää.


Ympäristönsuojelun ja yritystoiminnan tavoitteet leikkaavat toisiaan yhä useammin. Ympäristöstä huolehtiminen on moraalinen ja eettinen velvoite, mutta vihreä on myös hyvää bisnestä.

Esimerkiksi Euroopassa tämän sektorin työpaikkojen on arvioitu vuoden 2000 jälkeen kasvaneen keskimäärin 7% vuosittain. Suomessa taas hyvän esimerkin tarjoavat omat yrityksemme, jotka ovat investoineet menestyksekkäästi puhtaaseen teknologiaan. Tämä koskee myös perinteistä raskasta paperi- ja terästeollisuutta, joka on rakentanut ympäristöystävällisyydestä merkittävän kilpailutekijän. Hieno tuore avaus on Kemiran ja VTT:n perustama vesitutkimuksen keskus.


EU:n riippuvuus hiilestä on jo tällä hetkellä pienin maailman suurista talouksista. Tulevina vuosina tästä on tulossa entistä merkittävämpi etu. Ikääntyvä, korkeiden työvoimakustannusten Eurooppa ei voi retostella monilla kilpailueduilla. Siksi on tärkeää kaikin keinoin tukea innovaatioita puhtaan teknologian kaltaisella, korkeaan osaamiseen perustuvalla alalla.

Tätä taustaa vasten on myös turha harmitella sitä, että EU on joutunut etenemään ilmastopolitiikassa tienraivaajana. Meidän tulee olla pikemminkin tyytyväisiä siitä, että Euroopassa on ollut ainutlaatuiset kannustimet rakentaa kilpailukykyistä yritystoimintaa sektorille, joka väistämättä muodostuu merkittäväksi muuallakin. Uusilla toimialoilla edelläkävijän asemasta on etua.

3) Maailmantalous on jo siirtynyt cleantech-kilpailun aikakauteen. Jos Eurooppa haluaa pysyä mukana, välinpitämättömyyteen ei ole varaa.

Olemme jo siirtyneet cleantech-kilpailun aikakauteen. Uudelle vaiheelle ominaista on, että globaalien resurssien rajallisuutta ei enää pidetä yksinomaan yritystoiminnan rajoitteena, vaan myös taloudellisena mahdollisuutena.

Yhdysvallat tuli melko myöhäisessä vaiheessa mukaan vihreään talouteen ja antoi muille maille jonkin verran etumatkaa. Nykyinen hallinto suhtautuu aiheeseen kuitenkin hyvin vakavasti ja kuten tunnettua, USA:n talous usein vastaa nopeasti ja joustavasti uusiin haasteisiin. Tuoreiden selvitysten mukaan Yhdysvallat on selkeä ykkönen cleantech-sektorin riskirahoituksessa, erityisesti uusiin polttoaineisiin, aurinkoenergiaan, energiatehokkuteen ja älykkäisiin sähköverkkoihin.

Vieläkin nopeampaa on tällä hetkellä kehittyvien markkinoiden kuten Kiinan, Intian ja Brasilian muutos. Kiina on jo tällä hetkellä maailman suurin aurinkopaneelien tuottaja ja vie ulkomaille 95% tuotannostaan. Viime vuoden aikana Kiina investoi uusiutuvaan energiaan lähes kaksi kertaa Yhdysvaltoja enemmän..

EU ei siis voi enää laskea aikaisemman, vahvan asemansa varaan. Sen pitää raivata tiensä cleantech-kilpailussa joka päivä. Jos haluamme pysyä mukana, välinpitämättömyyteen ei ole varaa.

Mitä pitäisi tehdä?

1) Euroopassa tarvitaan rohkeutta johtaa, seuraamisen sijaan. Meidän on käytettävä kaikki mahdolliset keinot talouskasvun ja hiilen käytön lisääntymisen välisen yhteyden katkaisemiseksi. Tämä ei ole ainoastaan ympäristön etu, vaan myös tulevan kilpailukykymme kannalta oleellista.

2) EU:n tulisi pyrkiä EU-tasoiseen hiiliveroon, kansallisten hiiliverojen sijaan. EU:n on myös harkittava tosissaan siirtymistä 30% päästövähennystavoitteeseen. Tämän tavoitteen kustannusten on arvioitu laskeneen samalle tasolle kuin 20% tavoitteen kustannusarvio oli vielä kaksi vuotta sitten. Uskon, että pitkällä tähtäimellä cleantech-sektorille ja koko taloudelle koituva hyöty ylittäisi tiukemmista päästörajoista teollisuudelle aiheutuvat kustannukset.

3) Globaalilla tasolla on helpotettava yritystoimintaa, protektionismin sijaan. Tarvitsemme avointa maailmantaloutta ja selkeitä, ennustettavia sääntöjä. Talousmuutoksen keskellä protektionismin riski on kasvanut hallitusten pyrkiessä tukemaan nousevia, vihreän talouden sektoreita ja vastaavasti suojaamaan perinteisiä toimialoja. Voidaksemme sopia yhteisistä pelisäännöistä, yhteistyötä merkittävien maiden välillä tulee tiivistää ja viedä entistä strategisemmalle tasolle.

4) Riittävän laajan perspektiivin säilyttäminen on tärkeää: Cleantech ei liity pelkkään ilmastonmuutokseen tai fossiilisiin polttoaineisiin. Nämä ovat polittisen keskustelun ytimessä tänään, mutta uusia haasteita on tulossa sitä mukaa, kun kilpailu muista luonnonvaroista kiristyy. Puhdas vesi tästä hyvä esimerkki. Tämä tulee vaikuttamaan entistä useampiin talouden ja yritystoiminnan sektoreihin.

Terveisiä EU-ulkoministerikokouksesta. Luxembourgin vuoro isännöidä meitä. Kyse on puolivuosittaisesta jumbo-kokouksesta, sillä myös puolustusministereillä on oma osuutensa. Ainakin näistä aiheista oli puhetta:

Afganistan
Vaihdoimme näkemyksiä EU:n Afganistan-suunnitelman toimeenpanosta. Se on yhä hyvä kehys toiminnallemme. Keskustelimme myös siitä, miten yhteistyö sujuu Afganistanissa EU:n ja Naton välillä. Siinä on totta puhuen kehittämisen varaa sekä strategisella että operaatiotasolla. Pääsihteeri Fogh Rasmussen oli mukana keskustelussa.

Sudan
Vaalien sujuminen ilman suurempia väkivaltaisuuksia oli mielestämme sinänsä saavutus. Maan pohjois- ja eteläosan välisen tilanteen kärjistyminen on silti yhä riski. Sudan eteneekin kohti ensi talven kansanäänestystä, missä etelä tullee irrottautumaan. Tällä välin EU:n on tärkeätä tukea kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen toimeenpanoa.

Kirgistan
Hyväksyimme maalle avustussuunnitelman. Samalla edellytämme siltä uskottavaa demokratiasuunnitelmaa. EU:n aktiivisuus ja yhteistyö YK:n ja Etyjin kanssa on tärkeätä pitää yllä. Tahdomme myös, että mahdollisille heijastusvaikutuksille alueella ei synny momentumia.

Burma/Myanmar
Sotilasjuntta on edelleen kiristänyt maan vaalilakeja. Poliittisten vankien ja erityisesti ASSK:n tilanne herättää huolta. Pohdimme mahdollisen mission lähettämistä maahan. Tilanne on hankala – kontaktiväylää mahdolliselle dialogille ei uskalla kokonaan katkaista.

Strategiakeskustelu resursseista ja kumppanuuksista
Lounas merkitsi vapaata aivoriihikeskustelua. EU:n on aika kasvaa aikuiseksi ja katsoa ulospäin. Hyvät, suorat suhteet Yhdysvaltoihin, BRIC – (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina) ja muihin avainmaihin on keskeinen prioriteettimme. Vastaavasti unionin tulee kohdentaa käytössään olevia resurssejaan vastaamaan tämän päivän maailman haasteita. Tämä keskustelu jatkuu eikä se ole kaikille helppo.

Ulkosuhdehallinto
Aihe on kokouksemme selkeä pääaihe. Valmistelut ovat edenneet takkuisesti. Meidän on silti tärkeä osoittaa yhteisymmärrystä – päättäväisyys tuo tarvittavaa selkeyttä. Tämä on EU:lle liian tärkeä projekti että kompastuisimme teknisiin kysymyksiin.

Nyt ilmaan ja kotiin!

Tänään avasimme Kokoomuksen ”Hei, me kaikki puhutaan maahanmuutosta”-keskustelusarjan. Osallistuin ensimmäiseen tilaisuuteen Wanhalla yliopppilastalolla.

Oli ehkä yksi urani hienoimmista tilaisuuksista. Tupa oli enemmän kuin täynnä. Kaikki eivät edes mahtuneet sisään.

Monikulttuurisen Suomen puolesta.

Tavoitteena oli käydä avointa ja rehellistä keskustelua maahanmuutosta. Haluamme, että tähän keskusteluun osallistuvat kaikki, niin synytyperäiset suomalaiset kuin maahanmuuttajatkin.

Keskustelemalla syntyy kunnioitus ja ymmärrys, ja ymmärryksestä on enää lyhyt matka ratkaisuihin.

Omat puheenvuoroni seurasivat pitkälti niitä maahanmuuttomyönteisiä näkemyksiä, joita esitin taannoin Helsingin Sanomien haastattelussa. Yritimme parhaamme mukaan johtaa keskustelua yhdessä Kansallisten maahanmuuttajien (Kamu) kanssa. Juttua olisi riittänyt iltamyöhään. Pahoittelen, jos et saanut puheenvuoroa tilaisuudessa.

Olitko sinä mukana tilausuudessa? Mitä mieltä olit keskustelusta? Mitä mieltä olet maahanmuutosta? Mitkä ovat sen hyviä puolia? Entä haasteet?

Juttu jatkui vielä pihalla. Bongaa Ben!

Lensin tänään varhain aamulla ilmavoimien potkurikoneella Nato-kokoukseen Tallinnaan. Hyvin meni, siis lento ja kokous.

Tapasin Afganistanin ulkoministerin. Kävimme läpi Afganistanin tilannetta.

Kokouksen yhteydessä tapasin myös Hillary Clintonin. Keskustelimme mahdollisista tapaamisajankohdista. 

Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton (kuva:Timo Jaakonaho/Lehtikuva)

Varsinainen kokous, johon siis osallistui kaikki ISAF-operaation maat, meni hyvin. Lontoossa tammikuussa hyväksyttyä Afganistan-strategiaa toteutetaan, se on menossa oikeaan suuntaan.

Vastuunsiirto afgaaneille on myös edistymään päin. Ensimmäiset maakunnat siirtyvät afganistanilaisten vastuulle toivon mukaan jo vuoden loppuun mennessä.

Koulutusta pidettiin ensisijaisen tärkeänä. Ilman sotilaiden ja poliisien koulutusta vastuuta ei voi siirtää.

Kokoussalissa Viron ulkoministeri Urmas Paetin kanssa (kuva:Timo Jaakonaho/Lehtikuva)

Afganistanilaisten välinen sovintoprosessi etenee asteittain. Ei ole helppoa.

 

Suomen Viron suurlähettiläs Jaakko Kalela (kuva: Mona-Liisa Louhisola)

Tuhkalento Tallinnaan, kanssamatkustajina Teemu Tanner, Jori Arvonen, kuskit majuri Matti Tonteri ja eversti Ari Jussila sekä Timo Kantola.

Tuhka on arvaamatonta. En muista milloin olisin viimeksi joutunut peruttamaan näin paljon matkoja ja tapaamisia.

Tällä viikolla olisi pitänyt tavata Moldovan ulkoministeri, pääministeri ja virkaahoitava presidentti Chisinaussa, Ukrainan ulkoministeri, pääministeri ja presidentti Kiovassa, Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian ulkoministerit ja Kosovon pääministeri Helsingissä.

No, eipä hätää. Eiköhän nuo matkat ja tapaamiset järjesty myöhemmin. Huomenna aamulla Tallinaan ISAF-kokoukseen. Aiheena Afganistan.

?Tuhkakaaos? on ollut tämänkin päivän tärkein ponnistus ulkoministeriössä. Nämä kysymykset ovat toistuneet monissa ihmisten viesteissä (kiitos muuten niistä!):

1. mikä on suomalaisten tilanne maailmalla?

2. mitä ulkoministeriö on tehnyt?

TILANNE NUMEROINA:

1. Suomalaistiedot

a. Suomalaisia on UM:n arvioiden mukaan jumissa ulkomailla vielä noin 10000. Tilanne kuitenkin muuttuu jatkuvasti. Matkanjärjestäjien liiton arvion mukaan heidän matkoillaan lentoa edelleen odottaa jopa 9000. Näistä tänään 21.4. on tarkoitus kotiuttaa noin 2000. Noin 2000 valmismatkalaista on jo kotiutettu.  Näiden lisäksi edustustot arvioivat suomalaisia olevan reilu tuhat omatoimi- ja työmatkoilla eri puolilla maailmaa. Yhteydenottoja on tullut Suomen edustustoihin noin 50 maassa.

b. Suurin osa kotiinpaluuta odottelevista on Euroopassa; Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, Kyproksella. Turkissa myös paljon.

c. Vaikein tilanne on Kaukomaihin jumiin jääneillä, heidän paluumatkojaan on hankalampi järjestää. Viisumitilanne myös hankala.

d. Eniten suomalaisia (edustustojen arvioihin perustuen):

Italia 2500

Espanja 1700

Turkki 1500

Portugali 1400

Ranska 1000

Kypros 700

Kreikka 650

Useampi sata mm. Yhdysvallat, Egypti, Tunisia, Kiina, Iso-Britannia,

2. Yhteydenotot

a. Yhteydenottoja ulkoministeriöön yhteensä yli 400:

– 0800-04444 neuvontapuhelimeen noin 200 (19.4. klo 13.30 ? 21.4. klo 11.00)

– Viestintäkeskukseen ennen neuvontapuhelimen avaamista yhteensä 250.

b. Yhteydenottoja Suomen edustustoihin useita tuhansia. Erityisesti omatoimimatkailijoiden suosimat kohteet.

MITÄ ULKOMINISTERIÖ ON TEHNYT?

1. Neuvonta

a. Palvelupuhelin 0800-04444 on palvellut jo yli 400 soittajaa;

b. Edustustojen päivystykset ? tuhansia soittoja; UM:öön on saanut yhteyden joka päivä kaikkina vuorokauden aikoina/ 24/7

2. Tehostetut konsulipalvelut edustustoissa 15.4. lähtien

a. UMI:n erityisohje

– korotettu valmius konsuliavustamiseen

– sympatiat & kahvit

b. Ylimääräiset päivystysjärjestelyt niillä alueilla, joissa paljon yhteydenottoja.

c. Tietojen välitystä:

– Lentoliikenteen viimeisin tilanne

– Bussifirmojen yhteystiedot, junaliikenteen mahdollisuudet

– Millaisia kimppakyytejä on tarjolla, onko vapaita paikkoja, milloin bussit kulkevat jne.

– Viranomaisten yhteystiedot (viisumit)

– Kotisivujen tietojen jatkuva päivitys

– Myös sosiaalisen median keinoin, mm. Facebookissa

d. Hädänalaisten avustaminen

– Miten saa rahaa varojen loppuessa; siirtäminen Suomesta

– Mistä saa lääkkeitä;

– Erityistä huomiota kiinnitetty alaikäisten lasten, vanhusten ja sairaiden tilanteisiin, pyritty auttamaan kaikkien mahdollisuuksien mukaan;

– Tarvittaessa myös kieliongelmissa auttaminen

3. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

a. Matkanjärjestäjät & lentoyhtiöt

– Jatkuva yhteistyö edustustoissa koskien matkustusmahdollisuuksia

– Tilanteen koordinoiminen & ohjeistaminen Helsingin päässä

b. Finanssialan keskusliitto (FK)

– Pyydetty harkitsemaan vakuutusten pidentämistä poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen. Matkojen pitkittymisen takia useiden matkailijoiden matkavakuutukset ovat umpeutumassa.

– FK ilmoitti 21.4. päätöksestä pidentää ulkomailla jumissa olevien matkustajien matkavakuutusturvaa siihen saakka, kunnes matkustaja on päässyt kotiin suorinta ja järkevintä reittiä käyttäen. Tämä on hieno ja tärkeä juttu!

4. EU-yhteistyö

a. Jäsenvaltioiden toimien koordinaatio, jatkuva tiedonvaihto:

– Lentoliikenteen ongelmat eivät itsessään ole tiettävästi aiheuttaneet EU-kansalaisille hengen tai terveyden vaaraa;

– Jäsenvaltiot ovat tehostaneet konsulipalveluitaan;

– Kotiuttamisten maksaminen ei yhteisen tulkinnan mukaan kuulu valtiolle;

– Poikkeuksena Iso-Britannia, joka on kotiuttanut joitain satoja turisteja sota-aluksella palanneiden sotilaiden mukana.

b. Ulkomailla olevien suomalaisturistien viisumien voimassaoloaikojen pidentäminen, käsittelyn helpottaminen poikkeuksellisessa tilanteessa

– Yhteistyössä EU-maiden kanssa on vaikutettu esim. Kiinassa, Intiassa, Thaimaassa ja Venäjällä.

 

Jälkihuomiona vielä se tosiasia, että lentoliikenteen rajoitusten pitkittyessä suomalaisten matkaajien tilanne saattaa muuttua huonommaksi. Jos on hätä, ottakaa yhteyttä meidän edustustoihin.

Tällä viikolla olen saanut paljon palautetta mitä hurjimmista matkakokemuksista. Mielestäni olisi hienoa jos voisimme saada niitä myös tänne blogiin.

Eli millaisia matkajärjestelyjä tuhkapilvi on aiheuttanut sinulle? Missä päin maailmaa olet tällä hetkellä? Mitä tarvitset kaikista eniten? Miten voimme auttaa?

 

Islannin Eujafjöll-tulivuoren purkautuminen ja siitä seurannut tuhkapilvi on aiheuttanut melkoisen ongelman.

Omasta puolestani terveiset ja symppausta kaikille suomalaisille maailmalla. Ymmärrän, että tilanne on hankala, jopa vaikea. Monilla on varmasti pinnakin kireällä. Itselläni ainakin olisi. Hätätilanteissa kääntykää edustustojemme puoleen avun saamiseksi. Sieltä saatte myös neuvoja. Toivotaan, että tilanne ratkeaa pian parhain päin. Nyt tarvitaan ainakin reilu annos kärsivällisyyttä.

Tässä hieman tilannetietoa UM:n näkökulmasta:

– Lentoliikenteen keskeytyminen aiheuttaa merkittävää haittaa suomalaismatkustajille. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että lentoliikenteen keskeytymisen vuoksi suomalaiset olisivat joutuneet suoranaiseen vaaraan. Yksittäistapauksissa lääkkeiden tai varojen loppuminen voi aiheuttaa huomattavia vaikeuksia.

– Edustustot ovat valmiina avustamaan suomalaisia. Varojen välityksessä ovat käytettävissä myös kaupalliset toimijat, joiden yhteystietoja saa edustustoilta.

– UM:n päivystyksiin on tullut kymmeniä tiedusteluita. Eräissä eurooppalaisissa edustustoissa on käynnistetty myös paikallinen päivystys.

– UM on avustanut useiden suomalaisten kotiuttamisjärjestelyissä. Suomalaisia ei ole evakuoitu eikä sellaista ole suunnitelmissa ainakaan toistaiseksi. EU-maat eivät ole koordinoimassa kotiinkuljetuksia.

– Suomalaisia kehotetaan olemaan yhteydessä omaisiinsa ja kertomaan heille matkasuunnitelmansa.

– Edustustojen yhteystiedot ovat saatavissa ulkoministeriön nettisivuilta http://www.formin.fi/ ja ne saa myöskin tekstiviestillä numerosta 16358 (yhteys, välilyönti, maan nimi).

– Seuramatkalaisia kehotetaan pitämään yhteyttä matkaoppaaseen ja omatoimimatkailijoita lentoyhtiöön. Matkavakuutuksen kattavuus tulee tarkastaa omasta yhtiöstä. Yhteistyö matkanjärjestäjien kanssa on toiminut erinomaisesti ja matkanjärjestäjät ovat toimineet tilanne huomioon ottaen erinomaisesti.

– UM on juuri äsken avannut omaistiedusteluihin käytetyn numeron 0800-04444 tiedusteluita varten.

 

Jatkoa kello 17.30:

Sain juuri soiton, että Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clintonin Suomen-vierailu peruuntuu. Tässä tilanteessa se on täysin ymmärrettävää. Luonnonvoimat eivät nyt olleet tapaamisen puolella.

Uskon kuitenkin, että uusi tapaaminen järjestyy pian tavalla tai toisella.