Tämän päivän blogi on vähän erilainen. Se on lyhyt videopätkä siitä miten matkamme sujuu Brysselistä tänne Strasbourgiin.

Vaikka tämä rekkaralli on mälsää, niin ainakin matkat ovat hauskoja hyvässä seurassa. Vai mitä olet mieltä?

%video%

Terveisiä Vaasan lentoasemalta. Laskeuduin tänne yhden aikaan aamuyöllä ja nyt olen taas matkalla takaisin kohti ”pimeyden ydintä”, niin kuin ystäväni Timo Soini asian ilmaisee.

Yhteinen avustajamme Mek Cowell oli jälleen kasannut erinomaisen ohjelman yhdessä Markku Rautosen ja Susanna Kosken kanssa. Myös vanhat tutut Reetta Marttinen ja Salla Rundgren olivat mukana kuvioissa. Oli kiva nähdä kavereita.

Päivän kuvio noudatti samaa kaavaa kuin viime viikon Oulun kierros. Aamu alkoi Vasa Gymnasiumissa ja Vaasan Lyseon lukiossa. Hyvä meininki, jota seurasi muun muassa Pohjlainen, Ilkka ja Vaasan Yleisradio.

Vaasan Lyseon Lukio

Lukioiden jälkeen menimme Vaasan yliopistoon, jossa pidettiin kahvitilaisuus. Kysymyksiä ja vastauksia. Mukavaa porukkaa. Lopuksi kävin vielä paikallisen Kokoomuksen järjestämässä ”politiikan tuuletustilaisuudessa” Rewell Centerissä. Kaikinpuolin hyvä paketti.

Vasa Gymnasium

Pitää kuitenkin myöntää, että pieni väsy on päällä. Yöunet jäivät vähiin. Ei auttanut vaikka sain yöllä kyydin kentältä kaupunkiin kiekkolegenda Juhani Tammiselta. Tami on vanha perhetuttu ja kaikinpuolin loistotyyppi.

Noin kuuden tunnin päästä pitäisi olla kotiovella. Aika siirtyä viikonlopun puolelle.

I kväll visar FST5 ett dokumentärprogram som bandades i augusti. Programmet går av stapeln klockan 21.30 och sen i repris söndagen 9.3. klockan 16.05.

Programmet är tredje delen i Greger Gronqvist’s Karelen-serie. Det två första handlade om Viborg och Sortavala. I kväll bli det Kexholm.

Varför tre Stubbar i Kexholm – alltså Pappa Göran, farbror Holger och undertecknad? Därför att Pappa och Holger föddes i Kexholm.

Vi hade en helt fantastisk resa. Man kan väl säga att Stubbarna fann sina rötter.

Det var fint att se huset där pappa föddes. Det var lika fint, eller kanske lite sorgligt, att se Kiiskilä-gård där farmor Marita Stubb (född Breitenstein) spenderade sina somrar. Fint för att jag har foton på Kiiskilä från början av 1900-talet och därmed en vision om hur fint det har varit. Sorgligt för att gården håller på att rasa ner. Något måste göras!

Vore tacksam om du kunde berätta vad du tyckte om programmet.

ps. Om du tycker att jag går lite styvt beror det på att jag dagen innan sprungit Helsinki city maraton. Som känt inte mitt bästa lopp…

Had the chance to give a ”State of the Union” address to some 600-700 stagiers today. It is always such a pleasure, one of the hihglights of the year.

I do not know whether I was in form today, but I thought that the questions were great. I just wish that we would have had more time to discuss. Oh well, perhaps some of the stagiers will send me some questins through the blog? Spread the word!

EU experts at the Flagey Centre.

The week has been full of two things: the Commission’s discharge and my lobbyreport. Both have required a lot of footwork, i.e. lobbying. It has been great to work with Ingeborg Grässle, a colleague of mine who is basically our group spokesman on budgetary control. She is a true pro, and knows what she is doing.

I have also seen a lot of people on my lobbyreport. I feel that we are getting there. The job of a raporteur is to strike a balance, find a compromise. It’s been a lot of fun to do the rounds. I have gotten a lot of new ideas in the process. I will post my amendments on the blog soon.

I am off to Finland tomorrow evening. I will be flying via Helsinki to Vasa, on the coast about 400 kilometres north-west of Helsinki. Looking forward to it.

 

Eläinkuljetukset puhuttivat paljon Suomessa sen jälkeen kun MTV 3 näytti järkyttävän dokumentin siitä, miten pitkät, jopa yli tuhannen kilometrin pituiset kuljetukset ovat suoranaista rääkkäystä kuljetettaville eläimille.

Minulle tuli paljon viestejä aiheesta. Kiitos kaikista niistä. Tämän perusteella teimme yhdessä Satu Hassin kanssa aiheesta kirjallisen kysymyksen komissiolle. Kysyimme, millä tavalla komissio valvoo nykyistä olemassaolevaa lainsäädäntöä ja että onko nykyisessä lainsäädännössä puutteita.

Saimme eilen komissaari Kyprianoun vastauksen. Sekä kysymys että vastaus löytyvät alta. Komissiolla on toimenpiteitä valmisteilla, Komissio tekee tarkastuksia eri jäsenmaissa ja Komissio tulee uudistamaan eläinkuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2009.

Lainsäädäntö itsessään on pääpiirteissään kohdallaan ja paranee ensi vuoden päivityksen myötä. Dokumentin esittämät tapaukset ovat selkeitä rikkomuksia jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Vastuu rikkomuksista on ennen kaikkea jäsenmailla. Komissio on loppupeleissä pieni peluri tässä asiassa. Komissio pystyy toki valvomaan pistokokein kuljetuksia, mutta tämä ei vähennä millään tavalla jäsenmaiden vastuuta asiassa.

Monissa vastauksissa, mitä olen palautteisiin antanut, olenkin kannustanut ihmisiä ottamaan rohkeasti yhteyttä vaikuttajiin juuri niissä jäsenmaissa, joissa rikkeitä tapahtuu. Sekä näiden maiden MEPpeihin että kansallisten parlamentien jäseniin. Tällä tavalla he huomaavat, että asioita seurataan aktiivisesti ja tällä tavalla palaute menee kohdistetusti niille henkilöille, joilla on mahdollisuus asiaan konkreettisesti tarttua.

Miten sinun mielestäsi olisi parasta valvoa eläinkuljetuksia? Pitäisikö se tehdä kansallisesti vai EU-viranomaisten toimesta?

————————————–

KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Alexander Stubb (PPE-DE) komissiolle

Aihe:Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta 

Suomalaisen MTV 3 -televisiokanavan 45 minuuttia -dokumentissa kuvattiin hevosten kuljetusta teurastettavaksi Puolasta Italiaan ilman ruokaa ja juomaa. Kuljetuksessa oli mukana niin tiineenä olevia hevosia kuin raajarikkojakin. Hevoset joutuivat kokemaan täysin turhaa väkivaltaa, ja koko 1 300 kilometrin ja kolme vuorokautta kestäneen matkan aikana eläimet eivät päässeet kertaakaan jaloittelemaan.

Ohjelmassa kuvatut kuljetukset ovat selkeästi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana tehdyn asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaisia. Onko komissiolla käsitystä rikkomusten yleisyydestä? Mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen asetuksen valvontaa ja rajoilla tapahtuvia tarkastuksia? Miten komissio suhtautuu ajatukseen tiukentaa nykyistä lainsäädäntöä niin, että esimerkiksi enimmäiskuljetusmatkaa rajoitettaisiin kahdeksaan tuntiin tai asetuksen rikkomisesta aiheutuvia rangaistuksia tiukennettaisiin?

—————————————-

Markos Kyprianoun

komission puolesta antama vastaus

(27.2.2008)

Komissio on tietoinen siitä, että elävien eläinten kuljettamista koskevaa lainsäädäntöä rikotaan joiltakin osin. Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen [1] säännösten täytäntöönpano on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Lisäksi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komission pääosaston tarkastuslaitos (Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO), Grange, Irlanti) tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin todetakseen, ovatko toimivaltaiset viranomaiset toteuttaneet EU-lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet.

Vuonna 2007 FVO teki tarkastuskäynnin Italiaan, Romaniaan, Puolaan ja Liettuaan. Tarkastusten avulla arvioitiin eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten täyttymistä teuraaksi kuljetettavien hevosten osalta. Tarkastuskertomukset ovat nähtävillä FVO:n verkkosivuilla [2].

Valvonnan tehostamiseksi komissiossa laaditaan parhaillaan navigointijärjestelmiin perustuvia malleja, joilla voidaan parantaa neuvoston asetuksen 1/2005/EY täytäntöönpanoa. Kyseessä on yksi äskettäin vahvistetun Galileo-avaruusohjelman tärkeimmistä sovelluksista. Koska navigointijärjestelmiin sisältyy laitteet, joilla on mahdollista saada selville ajoajat ja ajoneuvojen sijainti sekä tietoja eläinten kuljetustiloista, esimerkiksi niiden lämpötila, ne ovat sopiva väline eläinten hyvinvoinnin seurantaan kuljetuksen aikana. Myös toimivaltaisten viranomaisten suorittamat tarkastukset tehostuvat, kun ne voidaan kohdistaa niihin ajoneuvoihin, jotka eivät ole EU-sääntöjen määräysten mukaisia.

Jotta voidaan varmistaa, että rikkomistapauksissa sovellettavia rangaistuksia koskevia neuvoston asetuksen säännöksiä noudatetaan, komissio valvoo tarkasti, että jäsenvaltiot ilmoittavat asianmukaisesti vahvistamistaan asiaa koskevista säännöistä.

Komissio aikoo tehdä viimeistään vuonna 2009 neuvostolle ja parlamentille ehdotuksen, jolla tarkistetaan kuljetusasetuksen eri eläinlajien kuljetusaikoja ja tilavaatimuksia koskevat säännöt nykyisen tieteellisen tiedon edellyttämälle tasolle.[1] Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

Ryhmäviikko lähti tänään käyntiin. Meidän byroolla on ollut täysi tohina lobbausraportin ja komission vastuuvapauden kanssa. Avustajani Henrik Ruso on tehnyt kerrassaan loistavaa työtä.

Tuossa parisen viikkoa sitten jätin Kosovo-kommentoinnin aivan liian vähälle, tai oikeastaan siirsin vastuun teille arvon blogikommentaattorit. Seuraavassa muutama huomio, josta kuulisin mielelläni kommenttejanne.

Kosovon tunnustamisprosessi oli monella tavalla opettavainen prosessi. Se toi esille sekä EU:n että Suomen päätöksentekoon liittyviä heikkouksia.

EU:ssa kävi jälleen kerran ilmi, mihin yksimielisyysvaatimus ulko- ja turvallisuuspolitiikassa johtaa: Edetään jarruttajien ehdolla. Kosovo-tapaukseen liittyy vielä se ikävä erityispiirre, että jarruttajien motiivit eivät olleet erityisen kunniakkaita. Ne liittyivät tunnetusti eräiden jäsenvaltioiden omiin vähemmistöongelmiin.

Vaikka EU siis onnistui lopulta muotoilemaan Kosovo-aiheisen tekstin, se tuli samalla tunnustaneeksi, että kansojen itsemääräämisoikeus on EU:llekin suhteellinen käsite. EU pystyy tukemaan sitä vain siinä määrin kuin on poliittisesti tarkoituksenmukaista. Tässä tapauksessa EU muistutti ikävällä tavalla YK:ta, jossa koko Kosovo-asia on ollut jumissa jo lähes kymmenen vuotta juuri tästä syystä.

EU:n kunniaksi on kuitenkin laskettava se, että Kosovon tunnustamisongelma ei pysäyttänyt päätöstä EU:n historian suurimmasta kriisinhallintaoperaatiosta, joka on tarkoitus toteuttaa Kosovossa. Operaation pystyttäminen osoittaa, että Kosovon itsenäisyyttä vastustavat jäsenvaltiotkin tunsivat vastuuta kosovolaisten turvallisuudesta. EU ei siis jumiudu poliittisiin erimielisyyksiin samalla tavalla kuin useimmat muut kansainväliset toimijat.

Suomessa Kosovon hyväksymisprosessi ajautui omituiseen välitilaan ns. sisäisistä syistä. Tasavallan presidentti ei halunnut, että asia esitellään hänelle valtioneuvoston esittämässä nopeassa aikataulussa.

On surullista, että valtioneuvosto suostui viivyttämään asian esittelyä. Sehän voi tuoda presidentin esittelyyn asioita heti, kun ne on ovat valtioneuvon osalta valmiit. Jos presidentti ei valtioneuvoston esitykseen tyydy, hän voi Suomen perustuslain 58 §:n nojalla palauttaa sen valtioneuvoston valmisteltavaksi.

Tässä asiassa kävi siis niin, että valtioneuvosto suostui vapaaehtoisesti rajoittamaan omaa toimivaltaansa. Jos Suomen perustuslain vaatima yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa tarkoittaa käytännössä tätä, se toimii huonosti. Suomi profiloituu omituisesti, arvaamattomasti ja oudossa seurassa, ja kukaan ei tunnu tietävän, mistä on oikeasti kyse.

Itselleni jäi ainakin huono jälkimaku. Koko tämä meidän tunnustamisprosessi muistutti siitä karseasta virheestä, joka tehtiin kun viivyteltiin Viron tunnustamista.

What a great weekend! There were many reasons to be happy, here are seven of them:

1. I finished Khaled Hosseini’s The Kite Runner. It is one of the of the best novels that I have ever read, definately a top ten. I can but recommend it warmly. Hosseini’s prose is as beatiful as his story telling.

2. I surprised one of my two best friends, Jusa, on his 40th birthday. He threw a party in Stockholm Friday and I popped in on my way back from Oulu to Brussels. His face of surprise was worth the journey. It was great to see friends.

3. Mikael Forssell scored a hat-trick against Tottenham! It was his first in the Premiership. When he was taken off after 14 minutes against Arsenal (tactical change after Birmingham went down to ten men) I sent an sms telling him to score two in the next match instead. Footballers never listen to advice…

4. The Flying Finns athletics programme kicked off its spring season. It is basically a voluntary sports club for kids, run by Pekka Roto and other Finnish parents in Brussels. They meet on Saturday’s at 15.00.A great way for kids to get into sports. Thanks to all involved!

5. I ordered a new bike from the best bike-store in Brussels. The store is called ”km10” and it is located in Boitsfort. It is run by three young guys, all bike enthousiasts. I received great advice from Arnaud. These guys know what service is all about.

6. We visited my new favourite hang out in Brussels, a bookstore/restaurant called Cook&Book. The restaurant is located opposite the Woluve shopping centre. A wonderful concept with two kitchens, five different restaurants and nine different types of bookstores. I could move into that place…A must if you live in Brussels, or visit it.

7. Last but not least: there is nothing better than spending the weekend with those you love.