Dagens Industri 26.1.2012

För dryga 20 år sedan var det fest. Kapitalismen hade krossat socialismen. Fria marknader hyllades över planerade ekonomier, demokrati över autoritära regimer och Hayek över Marx.

Enligt professor Francis Fukuyama var historien slut, alla världens 200 nationalstater skulle snart bli liberala demokratier med en social marknadsekonomi.

Vi festade tyvärr för tidigt. Konkurrensen mellan olika ideologier och samhällsystem fortsätter. Ungefär hälften av världens länder kan definieras som kapitalistiska demokratier.

Betyder detta att kapitalismen fungerar perfekt? Absolut inte! Det har den aldrig gjort och kommer aldrig att göra, men tillsvidare har vi inte hittat på ett bättre system.

Kapitalismen är bra på grund av att den gynnar frihet och tillväxt, dessutom går den ofta hand i hand med demokrati. Problemet med kapitalismen under de senaste åren har varit att den drivits av en överkomplicerad finansmarknad som har lätt till orealistiska förväntningar och för störa inkomstklyftor. Som tur har kapitalismen en tendens att korrigera sig själv eller bli korrigerad genom marknadsreglering. Denna process pågår som bäst.

Den pågående finanskrisen anses – rätt eller fel – som den västliga världens ekonomiska och politiska kris. Själv tycker jag inte att demokratin och marknadsekonomin är i en katastrofal kris.

Situationen är överdriven inte minst på grund av att politiker, bankirer och journalister sätter mera eld på lågorna. Dessutom har vi en tendens att överdriva vikten av tidevarvet vi själv lever i. Realekonomin, arbetsgivare och arbetstagare lider av den tidvis surrealistiska debatten.

Problemet är att ekonomin är global, men politiken lokal. Ingen vill eller vågar ta ansvar. Om en fabrik stängs så skyller politiker genast på globaliseringen. Billigt, tycker jag.

Den nordiska modellen är en kombination av marknadsekonomi och välfärdssamhälle. Egentligen är vår offentliga sektor inte så kolossal som det påstås. Till skillnaden från många länder är den nordiska offentliga sektorn relativt effektiv och dessutom sköter vi om våra offentliga finanser.

Vi i Finland snackar som kapitalister, men agerar som socialister. I Sverige gör man tvärtom. Kanske det är dags att vi lär oss av varandra. Den nordiska modellen fungerar. Kanske borde vi börja exportera den nordiska kapitalismen.

Comment

required