Veckans nyhet, Panamaläckan, har lanserats som århundradets informationsläcka. Miljontals sidor med detaljerad information om skatteparadis. Tiotusentals människor och företag involverade.

Politiska karriärer, företag, trovärdighet, skatteintäkter, pengar, konkurser, rättegångar, lagstiftning, internationellt samarbete och informationsförmedling står på spel. Stora grejer, minsann. Läckan kommer att ändra på mångt och mycket.

Som finansminister hör jag till kategorin av människor som tycker om skatter. Utan skatteintäkter och ett fungerade och rättvist skattesystem har vi ingen välfärd.

När jag ser skattefusk så ser jag rött. Det är orättvist att ärliga företag och individer lider av en högre beskattning på grund av andras skattefusk.

Gemene finansministerium strävar efter att bekämpa skatteflykt. Varje förlorat skatteöre försvagar statsfinanserna.

Polisen sköter om finansiell kriminalitet. Finansbevakningen bevakar bankerna. Regeringen har ansvar för att stifta lagar som strävar till att undvika skatteflykt.

Det räcker dock inte enbart med nationella åtgärder. När kapital rör sig fritt bör den internationella bevakningen skärpas. Därför samarbetar den största delen av världens skattemyndigheter på olika sätt. Finland är ett praktexempel.

För det första samarbetar vi med internationella skattefrågor inom OECD. Över hundra länder samarbetar och förmedlar skatteinformation med 15 så kallade BEPS-åtgärder (Base Erosion and Profit Shifting, erosion av skattebaser och vinstförflyttning). Länderna strävar till att samarbeta för att beskatta vinsten i det landet där det sker.

För det andra samarbetar vi inom EU. I början på året trädde direktivet om automatisk informationsförmedling i kraft.

Ett större paket behandlas som bäst mellan EU-länderna. Läckan kommer att ge fart åt mer EU-lagstiftning.

För det tredje finns det bilaterala skatteavtal länder emellan. Finland har cirka 75 bilaterala avtal med länder runt omkring i världen. Härtill hör till exempel Panama.

Det är också fråga om företagsmoral. Allt som är lagligt känns inte alltid rätt.

Det just nu många företag vars rykte står på spel. Ett misstycke har alltid en alternativkostnad. Ett fiffigt företag inser att det lönar sig att spela med regler som tål dagsljus. Ju mer öppenhet, desto bättre.

Nu gäller det att hålla huvudet kallt. Vi bör alla analysera situationen. Jobba enligt rättsstatens principer. Därefter bör vi dra slutsatser på hur vi vidare kan bekämpa skattefusk.

Det kommer att bli mer internationellt samarbete. Det bör Panamaläckan tackas för.

 

Comment

required