Tänään minulla oli todellinen EU:n laajentumisen teemapäivä. Suomi on ollut laajentumisen johdonmukainen tukija koko jäsenyytensä ajan. Laajentuminen on selkeä unionin menestystarina. Prosessi kohti EU-jäsenyyttä hyödyntää paitsi hakijamaita itseään myös itse unionia. Koska EU-jäseneksi pyrkivien maiden on täytettävä asetetut ehdot, ne toimeenpanevat välttämättömiä, tärkeitä uudistuksia. Siten jo prosessi itsessään on merkittävä.

Viime vuosina asetelma Euroopassa laajentumiseen nähden on hieman muuttunut. Talouskriisi, Romanian ja Bulgarian jäsenyyden ongelmat ja romanikeskustelu vaikuttavat ilmapiiriin. Sanotaan, että EU:ssa on alettu potea laajentumisväsymystä. Meidän linjamme on selvä. Jäseneksi pyrkivien on täytettävä asetetut ehdot, mutta myös unionin on täytettävä antamansa sitoumukset.

Aamuni alkoi tapaamisella Turkki-komission kanssa. Komission puheenjohtajana toimii presidentti Martti Ahtisaari. Eurooppalaisista entisistä tai nykyisistä päättäjistä koostuva ryhmä tutkii Turkin mahdollisen EU-jäsenyyden haasteita ja mahdollisuuksia. Keskustelimme presidentti Ahtisaaren ja Albert Rohanin kanssa lopuksi myös Kosovosta.

EU:n laajentumisesta ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Stephen Füle oli työlounasvieraani. Komissio viimeistelee muutaman viikon päästä julkaistavaa laajentumispakettia, eli laajentumispolitiikan tavoitteet ja näkymät summaavaa strategiapaperia. Samalla komissio mittaa, miten jäsenyysputkessa olevat maat ovat edistyneet asetettujen ehtojen täyttämisessä. Fûle korostaa, että laajentumisnopeus on hakijamaiden itsensä käsissä. Maakohtaisesti keskustelimme erityisesti Turkista, Kyproksen jälleenyhdistymisneuvotteluista sekä Serbiasta.

Seuraavaksi tapasinkin Helsinkiin vieraakseni tulleen Serbian ulkoministeri Vuk Jeremicin. Suomi on vahva Serbian EU-tien tukija. Serbian ja EU:n saavuttama yhteisymmärrys YK:ssa Kosovon ICJ-päätöslauselmasta aiemmin tänä syksynä oli hyvin tärkeää. Maan tulisi nyt keskittyä katsomaan eteenpäin ja alkaa tekninen vuoropuhelu Kosovon kanssa hyvien naapuruussuhteiden takaamiseksi. Serbian jäsenyysprosessi nytkähtää toivottavasti eteenpäin seuraavassa EU-ulkoministerikokouksessa.

EU:n laajentumiskomissaari Stefan Füle (kuva: Eero Kuosmanen)

Serbian ulkoministeri Vuk Jeremic (kuva: Eero Kuosmanen)

Comment

required