Pieni (tai ei niin pieni) jälkikirjoitus liittyen vastavuoroiseen tunnustamiseen ja tuoteturvallisuuteen sekä kuluttajan suojaan. Aihe kirvoitti keskustelua – ja ihan syystä. Jos vastavuoroisen tunnustamisen asetus toimisi tyhjiössä, päädyttäisiin pienimmän (tai heikoimman) yhteisen tekijän tilanteeseen suoraan. Näin ei kuitenkaan ole.

Uusi asetus ei tule kumoamaan olemassa olevaa eurooppalaista tuoteturvallisuuslainsäädäntöä. Lisäksi jäsenmaat saavat tietyissä tapauksissa hakea poikkeusta vastavuoroiseen tunnustamiseen.

1) Sallitut poikkeukset vastavuoroisesta tunnustamisesta

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on seuraava: yhdessä jäsenmaassa laillisesti markkinoilla oleva tuote pitää hyväksyä toisen jäsenmaan markkinoille vaikka tuote ei täyttäisi kyseisen jäsenmaan kaikkia teknisiä määräyksiä.

Poikkeuksen vastavuoroisesta tunnustamisesta voi tehdä jos jäsenmaa pystyy osoittamaan, että oman teknisen säännöksen soveltaminen on perusteltua (kyseisen tuotteen kohdalla) ”julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen tai kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Nämä kiellot ja rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen” (lainaus EU perustamissopimuksen artiklasta 30)

Lisäksi poikkeuksen voi tehdä jos jäsenmaan pystyy sen perustelemaan yleistä etua koskevaan pakottavaan syyhyn vedoten.

Uuden asetuksen myötä jäsenmaan on kuitenkin esitettävä teknistä tai tieteellistä näyttöä siitä, että poikkeus on oikeasti perusteltu kyseisen tuotteen tapauksessa.

2) Vaaralliset kuluttajatuotteet

Kaikissa jäsenmaissa on voimassa yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi. Se velvoittaa jäsenmaiden markkinavalvontaviranomaisten poistamaan markkinoilta kaikki vaaralliset tuotteet. Vastavuoroinen tunnustaminen ei koske näitä tapauksia. Jos yritys tuo markkinoille tuotteen, joka on markkinoilla toisessa jäsenmaassa ja tästä huolimatta tuote todetaan vaaralliseksi, jäsenmaan viranomaiset voivat poistaa tuotteen markkinoilta välittömästi. Yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi antaa erittäin laajat valtuudet jäsenmaiden markkinavalvontaviranomaisille ja määrittelee käsitteen ?vaarallinen? erittäin laajasti.

3) Vaaralliset teolliset tuotteet

Vastavuoroisen tunnustamisen asetus määrää, että jos tuote, joka aiheuttaa vakavan riskin sen käyttäjälle ? oli tuote sitten tarkoitettu kuluttajille tai teolliseen käyttöön ? saadaan vetää markkinoilta välittömästi.

Eli näiden kolmen kohdan avulla varmistetaan, että Euroopassa säilyy korkea kuluttajan suojan taso. Tämä periaate on toiminut punaisena lankana koko prosessin ajan. Kun aloittelimme hommaa vuosi sitten, peruslukupakettiini kuului komission ehdotuksen lisäksi komission tekemä uuden asetuksen vaikutustenarvio sekä sen suomenkielinen tiivistelmä.

Se on erittäin perusteellinen dokumentti, jossa kuluttajansuojakysymykset on myös arvioitu. Jos kiinnostusta ja istumalihaksia riittää, niin voin suositella! Se antaa myös hyvän kuvan analyysistä, jota komissiossa tehdään minkä tahansa uuden lainsäädäntöhankkeen yhteydessä.

Comment

required