Komission kirjeessä esitetään huoli Suomen julkisen talouden kehityksestä. Komissio kehottaa Suomea tarttumaan maakohtaisessa suosituksessa Suomelta edellytettyihin toimenpiteisiin. Erityisesti komissiota huolettaa velkaantumisemme taso, budjettivaje sekä riski, että työmarkkinoihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteisiin liittyvät uudistukset eivät etene tarpeeksi ripeästi.

Näissä toimenpiteissä olisi Suomen ripeästi edettävä, mikäli haluamme välttää liiallisen alijäämän prosessiin liittyvien menettelyjen aloittamisen. Suomen tilannetta ja tarvetta mahdollisten menettelyjen käynnistämiselle arvioidaan keväällä Eurostatin vahvistettujen viime vuoden lukujen ja komission kevätennusteen perusteella.

Tämä kirje on ennen kaikkea muistutus meille suomalaisille siitä, että hallitusohjelmassa sovitut julkisen talouden tervehdyttämiseen tähtäävät toimet ja rakenteelliset uudistukset on vietävä maaliin. Suomen julkisen taloudenhoidon hyvä maine perustuu siihen, että sen minkä olemme sopineet, myös teemme.

Toiseksi kirje on komission keskusteluavaus Suomen suuntaan mahdollisista Suomea koskevista riskeistä. Kyse ei ole menettelyn käynnistämisestä tai välttämättä edes askeleesta siihen suuntaan, vaikka komissio kirjeessään toteaakin alijäämä- ja velkaviitearvojen rikkoutuneen viime vuonna.

Edelleen pitää muistaa, että komissio on marraskuussa todennut sekä alijäämä- että velkakriteerin Suomen osalta täyttyvän. Tämä arvio on edelleen paikkansapitävä komission talviennusteen perusteella. Vuoden 2015 osalta luvut todellakin vielä tarkentuvat ja näin ollen komission on toki mahdollista tulla keväällä toisenlaisiin johtopäätöksiin. Tällöin raskauttavana tekijänä pidettäisiin sitä, että Suomi ei ole kuunnellut komission varoituksia tai tarttunut meille esitettyihin suosituksiin. Komission on myös mahdollista syksyllä palauttaa Suomen ensi vuoden budjetti, jos se katsoo Suomen suunnitelmien uhkaavan rikkoa vakaus- ja kasvusopimuksen.

On selvää, että Suomen on noudatettava vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettuja reunaehtoja. Olemme tätä vaatineet myös muilta mailta. Suomen julkisen talouden haasteet ovat meidän kaikkien tiedossa ja hallitusohjelmassa niiden ratkaisemiseksi on sovittu niin julkisen talouden 4 miljardin euron sopeutusurasta kuin kestävyysvajetta pienentävistä pitkän aikavälin rakenteellisista uudistuksista.

Hallituksen seuraava näytön paikka on kevään kehysriihessä, jossa on edettävä sovitulla tiellä. Koko hallituksen ja erityisesti valtiovarainministerin tehtävä on varmistaa, että Suomi tässä isossa haasteessa myös onnistuu.

 

2 Comments
 1. Vilho Partanen
  10.03.2016 21.17

  Asia on selvä.

  Toimenpiteisiin on edettävä tällä vaalikaudella, tämän hallituksen hallitessa. Jos pitkittyy tai siirtyy seuraavalle hallitukselle, jää jäljelle veronkorotukset ja velaksi eläminen ja sehän ei enää kauan kansantaloutta pyöritä.

  Reply
 2. Jouni Pulli
  11.03.2016 17.39

  Hyvä Vilho,

  komppaan sinua: on välttämätöntä, että uudistukset tehdään nyt. Varteenotettavana ajatuksena on, että ellemme me tee tarvittavia muutoksia, ne tekee meidän sijaan EU-komissio ja/tai Eurropan keskuspankki ja/tai IMF. Kysymys kuuluukin, mikä näistä vaihtoehdoista kelpaa työmarkkinajärjestöille ja oppositiolle.

  Reply

Comment

required