Hyvät suomalaiset,

Olemme juuri saaneet tiedon siitä, että luottoluokittaja Fitch on laskenut Suomen luokitusta pykälän, tasolle AA+.

Tätä suuremmissa Pohjoismaissa poikkeuksellista tapahtumaa täydentää Euroopan komissiolta juuri saamani, Suomen valtiovarainministerille osoitettu kirje. Siinä annetaan lempeä, mutta päättäväinen ennakkovaroitus Suomen julkistalouden tilasta. Komission on EU:n artiklojen ja sääntöjen mukaan aloitettava Suomen julkistalouden tarkempi tutkinta, jos vuotta 2015 koskevat ikävät ennakkoarviot toteutuvat.

Tutkinta voi johtaa pitkäaikaisiin kontrolliprosesseihin, joiden päätepisteessä voi pahimillaan olla oman poliittisen päätösvallan rajoittaminen.

Luottoluokituksen aleneminen ei ole mikään ”business as usual” –varoitus, jonka jälkeen kaikki jatkuu kuin ennallaan. Se on merkki siitä, että meitä ulkopuolelta arvioivat ovat alkaneet menettää uskoaan Suomen kykyyn uudistua.

Suomen tähän asti mallikas luottoluokitus ei ole tarkoittanut sitä, että luokittajat pitäisivät Suomen meneillään olevaa kehitysuraa vakaana. Päinvastoin, kaikille on ollut selvää jo pitkään, että Suomen julkinen velka on eurooppalaisittain kohtuullisesta tasostaan huolimatta kestämättömällä uralla. Meidän taloutemme ei ole tasapainossa. Hyvät luottoluokitukset ovatkin tähän mennessä perustuneet siihen, että ulkomaiset tarkkailijat ovat uskoneet ja luottaneet meidän kykenevän uudistuksiin. Niihin on sisäänrakennettu muutoksen pakko.

Luottoluokituksen aleneminen on meille huolestuttava tapahtuma myös pohjoismaisessa perheessä. Kaikilla muilla suuremmilla Pohjoismailla on korkeimman tason luottoluokitus.

Suomi hyötyy siitä, että, se monien sijoittajien ja tarkkailijoiden silmissä on osa pohjoismaista perhettä. Kyllä Pohjoismaat aina hoitavat asiansa hyvin, ajatellaan. Mutta jos luottamus Suomen kykyyn uudistaa talouttaan ja tasapainottaa julkistalouttaan järkkyy, voi kestää hyvin hyvin kauan ennen kuin olemme taas ulkomaailman silmissä osa luotettavaa pohjoismaista perhettä.

En aio olla se valtiovarainministeri, jonka kaudella luottoluokitus alenee ja joudumme EU:n komission tarkkailuun ilman, että nämä viestit aikansaavat todellisen ryhdistäytymisen taloutemme hoidossa.

Meidän on saatava julkistaloutemme tasapainoiselle uralle. Ei siksi, että haluaisimme miellyttää luokittajia, vaan siksi, että haluamme turvata suomalaisten sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä hyvinvoinnin kannalta välttämättömät julkispalvelut. Ikääntymisestä johtuvat julkistalouden ongelmat jatkuvat pitkään. Maailma ja Itämerikin on vaarallinen paikka, jossa on viisautta turvata riittävät resurssit suomalaisten turvallisuudesta huolehtimiseen. Vahva julkistalous on jokaisen suomalaisen paras turva muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Se on pohjoismaisen taloudenpidon tavaramerkki. Pohjoismainen hyvinvointimalli on loistava ja aion puolustaa sitä koko sydämestäni, mutta se tuhoutuu ellei talouden tosiasioita oteta vakavasti.

Miksi tämä on juuri nyt niin tärkeää? Lähiviikkoina käydään hallituksen sisällä ja ministeriöissä huhtikuun julkisen talouden riiheen huipentuvat talouspoliittiset keskustelut. Tulen niissä tiukasti puolustamaan suomalaisten yhteistä julkistaloutta ja tekemään kaikkeni sen puolesta, että Suomessa saadaan aikaan käänne parempaan. Tiedämme kaikki miksi niin on tehtävä.

Hallitusohjelmassa sovitut 4 miljardin säästöt eivät ole vielä maalissa. Uusia säästöjäkin on tehtävä, jotta pysymme yhteisesti sovitussa tavoitteessa. Kun suuria muutoksia ja säästöjä tehdään, myös vastustus on kovaa yhteiskunnan ja hallinnon eri tahoilla. Tätäkin kirjoittaessani mielenosoittajien torvet soivat Senaatintorilla. Vaikka huoli valtion velkaantumisesta on yhteinen, niin jokaista yksittäistä säästötoimea vastustetaan rajusti.

Hallitusohjelmassa sovituista säästöistä merkittävä osa on toistaiseksi epävarmalla pohjalla. Monilla ministeriöillä on silti jo uusia toiveita menojen lisäämisestä ja sovittujen säästöjen perumisesta, uskomatonta kyllä.

Useimmat rakenneuudistuksetkin ovat vasta matkalla eduskuntaan ja niistä käydään kovaa vääntöä yhteiskunnan eri tahojen kesken.

Suuren laivan kääntäminen on hidasta enkä sysää vastuuta kenellekään muulle kuin itselleni ja koko hallitukselle. Meillä ei ole varaa tinkiä kunnianhimon tasossa kummassakaan, rakenneuudistuksissa tai julkistalouden tasapainottamisessa.

Otamme hallituksessa myönteisesti vastaan työmarkkinaosapuolten sopimusehdotukset työajan pidentämisestä ja yritysten työllistämisestä koituvan maksurasituksen pienentämisestä. Yhdessä sopimista Suomi nyt tarvitsee. Toteutuessaan kilpailukykysopimus vahvistaisi julkista taloutta ja antaisi hyvät edellytykset jättää tekemättä hallitusohjelman ehdollisia lisäsäästöjä ja veronkorotuksia. Voidaan puhua jopa veronkevennyksistä.

Samalla haluan tähdentää, että vaikka mielellämme käytämme sopimuksesta mahdollisesti syntyvää liikkumatilaa kaikkien suomalaisten aseman  parantamiseen, hallitus ei voi luovuttaa finanssipolitiikan ja talouspolitiikan päätösvaltaansa kenellekään.

Rakenneuudistukset ovat pitkän ajan menestyksemme kannalta ratkaisevia. Niiden suhteen on hallitusohjelma toteutettava jämäkästi. Työpaikkasopiminen on järjestöille näytön paikka. Jos hallitusta ei haluta tuolle tontille, järjestöjen on näytettävä että tulosta syntyy, ja muutakin kuin korulauseita. Naapurimaassa Ruotsissa palkat nousevat, koska tuottavuus nousee. Siellä sovitaan useimmat asiat työpaikoilla. Miksi pelkäisimme tällaista kehitystä?

Työmarkkinaosapuolten periaatteelliset kannanotot uudesta vientivetoisesta palkkamallista ovat tervetulleita. Ne on nyt konkretisoitava. Muissa Pohjoismaissa palkkamallin uudistaminen merkitsi suuria muutoksia kaikkien toimintatapoihin. Hyvän tahdon julistus on lähtölaukaus, mutta maaliin ja yksimielisyyteen on pitkä matka. Vientiteollisuuden palkkajohtajarooli ei uhkaa kenenkään ansioita tai työpaikkaa, päinvastoin. Se parantaa työllisyyttä ja itse asiassa myös muiden kuin vientialojen tulonmuodostusta. Mutta muutos ei tule itsestään.

Arvoisat suomalaiset,

tässä perusteluni sille, miten aion tänä keväänä ja tällä hallituskaudella toimia valtiovarainministerinä.

 

71 Comments
 1. Esa
  11.03.2016 23.54

  On ilahduttavaa huomata, että olet innokas tasapainottamaan julkistaloutta ja huomioimaan Suomen heikon tilanteen viiteryhmässään. Tämä tarkoittanee, että pikimmiten pyrit parantamaan jo paheksuttua sosiaaliturvaamme, torjumaan verovälttelyä ja verottamaan pääomatuloja muiden tulojen tavoin.

  Reply
 2. Marko Suutari
  11.03.2016 23.54

  Suomen suurin virhe on ollut nojata ulkomaan viennissä vain muutaman firman varaan. Nuoria ei päästetä töihin, opintoja vaikeutetaan, eläkkeelle ei päästetä. Olemme tulleet momentumiin missä suuret ikäluokat pääsi eläkkeelle, sen jälkeen syntyneet on väliinputoajia, nuoret aikuset ei edes pääse töihin. Elintasokuilu on kestämätön, samaan aikaan kun johto nostaa kuukaudessa 30 000€, tavan kansalainen saa 900€. Palkkojen pienentäminen vähentää ostovoimaa, ostovoiman pienentäminen lisää työttömyyttä. Suomi Oy Ab kaatuu omaan mahdottomuuteen ja pienen eliitin hyvinvointiin.

  Reply
 3. Tarya Korhonen
  12.03.2016 00.38

  Olen ollut ihmeissäni asiasta missä vain kansalle tarpeellisia toimia julkitaloudessa huononnetaan. Kuten sairaanhoitajien työaika, palkat ja henkilöstömäärä. Eikö olisi ollut parempi puuttua ministeriöiden henkilöstöön – tarvitaanko siellä sitä määrää mik virkamiehiä on. Tarvitaanko 2200 asukasta sisältävässä kunnassa, lautakuntia (jotka etupäässä koostuvat johtohenkilöiden naapureista, sukulaisista ja muista läheisistä). Onko oikein, että mies on pienen kunnan kunnanjohtaja ja lähisukulainen istuu AVIssa joka päättää tämän paikkakunnan asioista. Asuin hetken tällaisessa kunnassa ja minua todella hirvitti ”köyhien kyykytys” heidän taholta joilla oli valtaa päättää asioista. Onko tämä oikein, minusta ei ole 🙁

  Reply
 4. Rauno Maaninka
  12.03.2016 00.38

  Arvon ministeri,

  Nyt vain tehtävänä kirkkaana mielessä lupauksenne mukaisesti ja juuri näin; hallitus ei voi luovuttaa finanssipolitiikan ja talouspolitiikan päätösvaltaansa kenellekään.

  Reply
 5. Vilho Partanen
  12.03.2016 01.00

  Julkistaloutta on pyöritetty velkarahalla vaalikaudesta toiseen ajatuksella, että perässä tulee suuri ja mahtava nousukausi, joka kaiken kuittaa pois.

  Sitähän voi edelleen odotella ja odotellessa päivitellä ja sirotella tuhkaa sekä vääntelehtiä, että onhan se niin väärin, että rahanlainaajat kyykyttävät ja korottavat maksuja.

  Tai sitten voi asialle oikeasti tehdä jotakin. Olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten.

  Reply
 6. Veikko Vallin
  12.03.2016 01.01

  Alex. Kaikella kunnioituksella. Eurosta ulos ja äkkiä. Viron veromalli ja äkkiä. Noin 5% valtion virkamiehistä ulos ja äkkiä. Ay-liikkeen lakko-oikeus pariksi vuodeksi pois ja äkkiä. Venäjänkauppa käyntiin ja äkkiä. Rajat kiinni pakolaisilta ja äkkiä. Kyllä se siitä alkaa helpottaa 10 vuodessa, ei äkkiä. Koska on viivytelty Vanhasen ajoista saakka.

  Reply
 7. Juha Ojala
  12.03.2016 01.03

  Muilla Pohjoismailla on oma valuutta. Täältä Pohjolan perukoilta on hankala viedä tuotteita ulkomaille, kun valuutta on liian vahva.

  Reply
 8. Teemu Vehkala
  12.03.2016 01.12

  Miksi Suomi sitten velkaantuu, kun Suomen Pankki luovutti EMU-rahaliiton jälkeen oikeuden luoda ja laskea liikkeelle omaa valuuttaa. Markasta luovuttiin ja siirryttiin euroon. Tämän jälkeen yksityiset sijoituspankit alkoivat painaa euroa tyhjästä ilmasta ja lainaamaan sitä Suomen valtiolle. Tälläkö maan talous paranee, että maailman rikkain pankkisuku (Rothschild) hallitsee ostamalla Suomen valtion velkakirjoja ja pumppaamalla sille lisää lainaa luomalla rahaa tyhjästä ?

  Shokkidoktriini ei paranna taloutta, vaan se heikentää sitä. Siksi nämä nykyisen hallituksen tekemät leikkaukset eivät paranna Suomen taloutta, vaan ne heikentävät sitä, heikentävät myös ostovoimaa ja lisäävät työttömyyttä. Kaikki tämä olisi vältettävissä siirtymällä takaisin markkaan sekä eroamalla EU:sta. Sillä muuten Suomen itsenäinen raha ja talouspolitiikka ei ole mahdollinen. Mutta tähän kurssinmuutokseen nykyiset vallanpitäjät eivät suostu, koska haluamme miellyttää Yhdysvaltoja.

  Reply
 9. Joona Korteniemi
  12.03.2016 01.43

  Viisaus alkaa tosiasioiden tunnustamisesta. Suomalaiset olivat aiemmin tunnettuja realismistaan ja yhteistyökyvystään. Mihin nämä hienot ominaisuudet ovat kadonneet nyt, kun niitä kipeästi tarvittaisiin?

  Onko meiltä kadonnut taju resurssien rajallisuudesta? Lähes päivittäin saa nimittäin kuulla puheenvuoroja, joissa ensin luetellaan, mitä kaikkea hyvää meillä pitää ehdottomasti olla, vasta sen jälkeen pohditaan (jos silloinkaan), minkä verran resursseja on. Oikea järjestys olisi kuitenkin juuri päinvastainen.

  Edessä on katastrofi, jos jatkamme tällä linjalla, että säästää pitää, ”mutta ei multa vaan noilta toisilta”. Nousu alkaa siitä, kun itse kukin ymmärtää, että juuri minun on tingittävä eduistani yhteisen hyvän tähden.

  Reply
 10. Leena-Kaisa
  12.03.2016 03.15

  Niin eripuraista ja lakkoilevaa sakkia, edes avioliitot eivät kestä. Toivottavasti olet motivoitunut jatkamaan ja viemään talouden tervehdyttämisen päätökseen.

  Reply
 11. Jesse Pylväläinen
  12.03.2016 05.08

  Ymmärrän kyllä säästöt, säästämisessä sinällään ei ole mitään pahaa itsekin säästän kaiken mikä ylimääräiseksi jää, siis jos jää. Mitä en ymmärrä on se, että sinä ja hallitus jonka pitäisi kaiken järjen mukaan olla ehkä eniten markkinatalouteen nojaava koalitio minkä tässä maassa voi järjestää nykyisillä edustajillaan. Niin miten ihmeessä te ette luota markkinoihin vaan pyritte suunitelma taloudella ratkaisemaan ongelmamme?

  Tässä kohtaan voin kuulla kallossasi jyskyttävän: ”Wait a minute, what?” mutta katsokaapa mitä teette, hallitusohjelmassa 1,6miljardia ”kasvuun” tarkoittaen ilmeisesti julkisia investointeja, mitäpä jos tuokin raha olisi annettu markkinoille ja markkinat olisi ohjannut ne sinne missä niillä on oikeasti tarve? Mitenkö, laske veroja saman verran kun kasvurahasto olisi kooltaan, targettaa koko väestöä eli esimerkiksi alv olisi aika targetti. Tuskin tarvitsee sen kummemmin selittää kuinka tämä sitten loppujen lopuksi johtaisi suurempaan kulutukseen jonka seurauksena tulisi uusia työpaikkoja.

  Miten muka suunitelmataloutta: teidän kilpailukykypakettinne oli kuin suora lainaus marxin ajatuksista jokunen sata vuotta taaksepäin ainoa ero oli keinojen kohderyhmässä.

  Ja loppuun vielä kun puhtia riittää niin täytyy kyllä ihmetellä, että miksi ihmeessä kaikki muut saa keppiä, kaikkien muiden etuja leikataan jne. Mutta yritystukiin jotka btw vääristää kilpailua jo ihan olemassa olollaan niin miksi niistä ei leikata vaikka ne ovat suorastaan räjähtäneet käsiin. Paljon parempi keino investointien houkutteluun on turvattu, riittävä rahoitus ja suotuisa verotus. Sillä jos annat vastikkeetonta tukea niin voit todella olettaa ettei kyseinen henkilö tai yritys tee mitään ilman sitä, mutta jos otat suoran tuen pois ja luot suotuisat puitteet tekemiselle ja annat sille syyn niin silloin ei usein tarvitse kahta kertaa edes kysyä tehdäkkö vai eikö tehdä.

  Reply
 12. Vesa Koivunen
  12.03.2016 06.19

  Toivon hartaasti, etteitämän kustannuksella pilata Suomea pitkässä juoksussa. Toivon päättäjiltä ynnärrystä siihen, että me haluamme Suomen olevan hyvä maa elää myös 10 vuoden päästä ja siitä eteenpäin. On leikkauskohteita, jotka voi suorittaa nopealla aikavälillä, mutta osa niistä aiheuttaa paljon suuremman pommin tulevaisuudessa.

  Toivon, että jatkossakin kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus opiskella ja menestyä, ja että arvostamme tiedettä ja faktoihin pohjautuvaa keskustelua. Ilmapiiri, jossa jokainen mielipide on yhtä arvokas ja kriittistä ajattelua vähätellään on myrkyllinen ja se on ainoastaan kasvamaan päin, mikäli kaikkein heikompien mahdollisuus oppia evätään.

  Ottakaa minulta. Mieluiten odottakaa että saan oman opintolainani pois ettei sitä tarvitse lapsilleni jättää, mutta ottakaa sitten ylimääräinen pois. Älkää tuhotko koulujärjestelmää ja syökö tutkimukselta.

  Reply
 13. Jorma Peltonen
  12.03.2016 06.51

  Hyvä kirjoitus mutta valitettavasti jälleen myöhässä. Tästä saa kuvan että meillä EI olisi usen miljardin julkisten menojen leikkauksia edessä. Leikkauksia jotka tulevat järkyttämään yhteiskuntarauhaa, niin kaukana todellisuudesta tämänhetkinen poliittinen keskustelu on. Jos rivien välissä on sanottu, että ministeriöt eivät vieläkään ymmärä tilanteen vakavuutta ja esittävät menojen lisäämistä, parasta mitä valtionvarainministeri voi tehdä, on kutsua IMF tai troikka jo nyt apuun. Tätä soppaa ei näemmä omin avuin Suomessa kyetä ratkaisemaan.

  Reply
 14. Frank Rusdi
  12.03.2016 07.45

  Hra Ministeri. Kannattaa katsoa Clintonin entisen työmisterin, Richard Reichin, tekemä dokumentti ”Inequality for All”.

  Provosoivasta nimestään huolimatta elokuva on erittäin asiantunteva (Reich on Harvardin taloustieteen profesdori, ja siinä hän pohtii syitä talouslamaan.

  Tämä on tärkeää siksi, että olemme Suomessa matkalla samaan suuntaan ja kehitys voidaan muuttaa.

  Reply
 15. Stefan Rehnström
  12.03.2016 07.57

  Nuo uutisethan olivat vain ajan kysymys. Olen ihmetellyt hallituksen kyvyttömyyttä nähdä asioiden oikea laita lattiatasolta nähtynä. Teillä päättäjillä on todellinen elämä ja sen haasteet täysin hämärtyneet.
  Olen ihmetellyt miksi esim. Seuraaviin toimenpiteisiin ole aiemmin ryhdytty.

  Kaupunkien tonttimaa valtion ohjaukseen ja kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto käyntiin.

  Pienten ja keskisuurten yritysten on voitava sopia täysin avoimesti työehdoista ja niiden on voitava joustaa. Mitä järkeä on siinä, että kun tilauskirjat ammottavat tyhjyyttään ei yritys voi sopia esim. Palkoista. Nyt ainoa keino sopeuttaa on irtisanoa henkilöstöä.

  AY liike elää täysin väärässä ajassa. Se ajaa omia ja työssäkäyvien etuja. Minusta heiltä pitäisi poistaa ay jäsenmaksujen verovähennysoikeus ja tilalle Loimaan kassan kaltainen järjestelmä, jota valtio (kela) esim. Valvoo

  Hallitus puhuu työurien pidentämisestä ja ansiosidonnaisen leikkauksista. Miksi kun työttömyysaste on jo kovin korkea ja mahdollisuus työllistyä on todella pieni. On vain pieni marginaaliryhmä, joka tietoisesti elää tuilla ja ei aiokaan palata työelämään. Miksi valtaosaa halutaan rangaista. He oikeasti hakevat ja haluavat töitä.

  Kansalaispalkka kaikille. Kyllä ja sen avulla myös tukiviidakko pois ja tilalle yksinkertainen malli joka takaa kansalaisille sellaisen toimeentulon jolla voi oikeasti elää.

  Aloittaville yrittäjille mahdollisuus saada ensimmäinen vuosi ansiosidonnaista päivärahaa jolla yrittäjä saa itselleen perustoimeentulon kunnes oma yritys tuottaa. Starttiraha on siihen aivan liian pieni. Kuluja syntyy vaikkei mitään kassaan tulisikaan.

  Keinoja on monia ilman, että ensimmäiseksi mennään pienituloisten lompakolle saatikka työttömien, jotka valtaosin ovat halukkaita palaamaan työelämään.

  Onnea työllenne. Sitä tunnutte tarvitsevan

  Reply
 16. Ekku Raikamo
  12.03.2016 08.13

  Kuten kirjoitat on parempi tehdä vaikeatkin päätökset itse kuin antaa muiden päättää meidän Suomalaisten puolesta. Voimia ja ainakin ripaus onnea koko hallitukselle sekä meille kaikille kansalaisille Suomen kurssin kääntämisessä.

  Reply
 17. Sanna Suomalainen
  12.03.2016 08.28

  Niin kauan kuin valtion tekee hankintansa ulkomailta, on turha jeesustella että suomalaiset eivät ole valmiuta talkoisiin. Kun kaikki mahdolliset hankinnat tehdään kotimaasta niin talkoot ovat ok, mutta tällä hetkellä verorahoja ohjataan mm. ulkomaisille ruuan- ja palveluntuottajille, jolloin lapset ja vanhukset syövät ruokaa, joka on saatettu tuottaa Suomen lakien vastaisesti ja kotimaisuuden edelle menee hinta.

  Reply
 18. Seppo Makinen
  12.03.2016 08.30

  Eipä tuo luottoluokituksen alentaminen mikään yllätys pitänyt olla. Kun katsotaan mitä edellinen hallitus on saanut aikaan ja muistellaan kaikkia varoituksia, mitä olemme maailmalta saaneet tämä oli hyvinkin odotettua. Suomessa on se valitettava tosiasia, että julkisia menoja on vaikea karsia, poliitikot petaavat toisilleen virkoja jos vaikka seuraavissa vaaleissa ei tulisikaan riittävästi ääniä. Itse sain tarpeekseni tästä sekä myös kokoomuksen toiminnasta varakkaiden etujen vähentämiseksi ja muutin ulkomaille ja olen samaa suositellut myös lapsilleni nyt kun kokoomus puuttuu jo ulkomaiden eläkeverotukseenkin paljon innokkaammin kuin esimerkiksi demarit.
  Onneksi täällä ulkomaillakin voi auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään, itse asiassa paremmin kuin Suomessa.

  Reply
 19. Erkki Laine
  12.03.2016 08.31

  Onko yhdenkään yrityksen pitkät leikkaus- ja säästötoimet parantaneet yrityksen kilpailukykyä? Nyt varsinkin kun investoinnit ja koulutus näivettyvät, niin pitkän tähtäimen kilpailukyky tulee entisestään heikkenemään. Leikkauksille ja säästöille on varmasti paikkansa, mutta nyt niitä tehdään täysin holtittomasti ilman, että mietitään niiden kauaskantoisia vaikutuksia.

  Tämän hetken hallitus ei vaan valitettavasti katso tulevaan, vaan koittaa kiriä nopeita voittoja oman kautensa aikana. Kuten tulee ilmi tästäkin kirjoituksesta; ”Minä en aio olla se valtiovarainministeri, jonka kauden aikana…”. Missään ministereiden puheissa ei ole puitu ongelmien ratkaisua kestävästi, vaan koko ajan touhotetaan jonkin näennäisen pikakorjauksen, kuten tuottavuusloikan, läpiajamisen puolesta. Syynä on todennäköisesti oman egon ja uran nostamisen lisäksi myös oikeiden kompetenssien puute. Hallituksessa ei ole näkemystä tai kykyä suunnitella tällaisia asioita.

  Yllä mainituilla teeseillä tätä maata ei kestävästi saada nousuun ja koska tämänhetkiset päättäjät tuskin ristiiretkeltään kääntyvät, niin ainoat asiat jotka voivat muutosta tuoda ovat joko hallituksen hajoaminen tai vaalikauden päätös entistäkin syvässä lamassa.

  Reply
 20. Harri Karvinen
  12.03.2016 08.32

  Miksi pidät hallitusta vastuussa talouden kehityksestä? Työmarkkinajärjestöthän tätä maata tosi asiassa johtavat.

  Reply
 21. Jukka Rajala
  12.03.2016 08.47

  Nyt valtion, ministeriöiden ja päättäjien tulisi ottaa itseään ”niskasta kiinni” ja ryhtyä toimiin. Yksityisen sektorin kilpailukyky on ehkä pieni osa ratkaisua, mutta todellinen ongelma on valtavaksi kasvanut, pöhöttynyt, julkistalous ja tätä ongelmaa ei näemmä kyetä ratkaisemaan koska ongelma itse istuu ratkaisijan paikalla.
  Veronmaksajain keskusliiton mukaan Suomen on EU:n piikkipaikalla julkistalouden suhteessa bkt:n (http://www.veronmaksajat.fi/luvut/tilastot/julkiset-menot/julkisten-menojen-kansainvalinen-vertailu/).
  On täysin kestämätöntä, että valtiotalous yrittää korjata omia virheitään yksityissektorin kustannuksella. Yhtä lailla on älytön ajatus, että pienipalkkaista hoitajaa rankaisemalla voidaan tämä ongelma ratkaista. Todellinen ongelma istuu massiiviseksi paisuneessa virkamieskoneistossa joka työllistää itse itseään, eikä kykene arvioimaan oman työnsä todellista tarkoitusta. Kukaan ei halua irtisanoa itseään, joten luonnollisesti tällaisia ehdotuksia ei arvioida.
  Puhuttiin normienpurusta ja hallinnon pienentämisestä, samalla jokainen joka joutuu toimimaan Suomen erilaisten virastojen suuntaan tietää että sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä tulee vain lisää ja lisää.
  Toivon todella että maamme hallintokoneisto kykenisi hoitamaan tämän asian. Ikävä kyllä samalla tiedän, että ei se kykene. Koneiston huipulla istuvat ovat eläneet ja nähneet kasvun ajan, maailma on muuttunut mutta ratkaisuja tekevät eivät ole kyenneet muuttumaan. Koko lysti kaatuu nyt Y ja Z-sukupolvien niskaan joka on juuri aloittanut työuransa, tästä ei toki yksikään virkamies menetä yöuniaan.

  Reply
 22. Anu
  12.03.2016 09.17

  Surulliseksi vetää seurata, miten hallitus toisensa jälkeen antaa valtansa valua AY-liikkeille.
  Tällä kertaa Suomi nousee vain pk-yritysten kautta. TES:ien yleissitovuuden poistaminen on ainut riittävän vahva teko AY-käsijarrun ottamiseksi pois päältä. Prosentin kymmenysten siirtely sinne tänne ei työllistämistä käynnistä.

  Leikkaukset koetaan varmaan epäoikeudenmukaisiksi sen takia, että ne kohdistuvat vain kansalaisiin ja palveluihin. Lisäksi ja vastapainoksi tarvittaisiin konkreettisia toimenpiteitä byroslavian purkamiseksi ja esim. kuntatyöntekijöiden 5-vuotisten irtisanomisketjutusten purkua.
  Poliittinen ja virkamieshallintokin näyttää olevan halukas leikkaamiseen vain ”niiltä muilta”.

  Reply
 23. Paavo Toropainen
  12.03.2016 09.19

  Ihan ok. Mut laittakaa nyt vielä nuo veroja kiertävät firmat ja rikkaat kuriin, ni saadaan kaikki talkoisiin mukaan.

  Reply
 24. Villehart Q
  12.03.2016 09.23

  Tuntuu kyllä uskomattomalta että työajan pidentämisellä saataisiin muuta aikaan, kun väsyneitä ihmisiä, työhyvinvoinnin heikentymistä ja huonolaatuista työtä.

  Eikö kannattaisi mielummin sijoittaa varoja työelämätaitojen kehittämiseen(esim. opetussuunnitelma/verovähennyksiä yrityksille jotka järjestää tällaista koulutusta työntekijöilleen) ja näin lähteä lisäämään kannattavuutta?

  Reply
 25. Arto Kota-aho
  12.03.2016 09.23

  Teillä on siellä hallituksessa ollut vuosikausia aikaa laittaa talous kuntoon. Olette saaneet aikaan lisää byrokratiaa, vaikeuttaneet ajokortin saamista, tehneet ajoneuvon kuljettamisesta niin vaikeaa ettei sinne enää löydy työntekijöitä muualta kuin ulkomailta jonne olette nyt ulkoistamassa koko touhun.
  Te käytte kauppaa eri puolueiden kanssa asioista, vatuloitte keskenänne kahvikupposten kanssa ja elätte itse luodussa kuplassanne ymmärtämättä mitä ulkopuolella tapahtuu.
  Olette lannistaneet sen duunarikansan joka haluaisi yrittää mutta kun yrittämisestä hyötyy muut eniten, ei se jaksa kiinnostaa.
  En ymmärrä miten vuodesta toiseen Suomeen löytyy hallitus joka kurittaa omaa kansaa eniten vaikka puhuu julkisesti olevansa kansan asialla. Olemme masokistinen kansa joilla kipuraja tulee kohta täyteen. Kuullessanne turvasanan kannattaa reagoida nopeasti…siis jos enää muistatte sitä turvasanaa?
  Meillä on liian korkea sosiaaliturva ulkomaalaisille. Jos joku laki estää antamasta vähemmän, muutetaan sitä lakia. Energiaverotus liian korkea, tulonsiirrot kansalta vuokratukena asunto-osakkeenomistajille järjettömät, maatalouden tukiviidakko järjetön jne. Lista on pitkä mitkä asiat vaativat pikaisia toimenpiteitä…
  Liikenneministeriöön voisi muuten vaihtaa koko virkamiespataljoonan sellaiseksi joka ajattelisi suomalaisten etua eikä kateellisena laittaisi kapuloita rattaisiin.
  Suomi Oy:n luottoluokitus tipahtaa, teidän luottoluokituksenne ei ole enää minkään arvoinen.

  Reply
 26. Petteri H
  12.03.2016 09.25

  Hei,

  Mielenkiintoinen artikkeli, mutta ehkäpä tässä olisi hyvä tuoda myös muutama “pieni” asia esille lisäämään näkökulmaa, ehkä jopa pientä kritiikkiä.

  LUOTTOLUOKITUS
  Maailmantaloudessa voitaisiin karrikoiden puhua luottoluokittajien oligopolista, josta löytyy Standard & Poor, Moody´s ja Fitch. Nämä kolme suurta määrittävät pelin ja ajavat kenen intressejä ei kilpailulla luottoluokitusmarkkinoilla? Jos ajatellaan, että valtion heikentynyt luottoluokitus vaikuttaa markkinoilla valtionlainojen korkoon ja lopulta tietenkin valtion rahoitus/lainakustannuksiin.

  Surkea juttu valtion lainakustannusten osalta, mutta toivottavasti yhden pykälän pudotus ei kuitenkaan toimi koko hallituskauden perusteluna. Voisi sanoa, että “lähes” sama onko kyseessä AA+ vai AAA. Lopulta ongelma ei ole imagoriski vaan lainakustannusten mahdollinen nousu.

  POHJOISMAAT
  No, Ruotsi ja Norja ovat aika huonoja vertailukohtia. Niin BKT:n kuin varallisuuden osalta. Saati valuutan. Yhteisvaluutta euroa kun on vaikea devalvoida. Ja nyt valtiolle yritetään tehdä sisäistä devalvaatiota työmarkkinoiden kautta.

  Kaikki Ay-liikkeet voisi laittaa romukoppaan ja yhteiskuntasopimus saisi syntyä. Tosin kun tämä yhdistetään isoon leikkauspolitiikkaan, jossa samalla verotus pysyy korkeana, on vaikea olla optimistinen. Eli yritykset eivät näe Suomea globaalisti kilpailukykyisenä paikkana tehdä bisnestä, ulkomainen pääoma ja investoinnit katoavat. Lisäksi kukaan ei halua rikastua tai yrittää yrittäjänä, koska progressiivinen verotus korjaa potin. Ehkä tasavero olisi tasa-arvoisin. Tienaa niin paljon kuin haluat, mutta nettopalkkasi on aina samassa suhteessa. Euroissahan suuremmat tulot tarkoittavat suurempia veroja vaikka prosentti olisi sama. Nyt rikkaat, jotka Gaussin käyrän oikealta puolelta löytyvät, ovat katoava luonnonvara. Ja hei! Nämä ihmiset ovat maksaneeet veronsa jo monta kertaa. Ei käy kateeksi, enkä (kiitos suomalaisen sielunmaiseman ja verotuksen) halua itse tienata liikaa.

  Ja hei. Tuloerojen kasvu on vain liikaa vasemmalle kasvaneiden ihmisten populismia ja tapa kohdata oma ”tietyn henkinen” kohderyhmänsä. Se on helppo vaalien alla esim. Vihreissä, Vasemmistoliitossa tai SDP:ssä pelleillä köyhät-rikkaat dilemmalla. Rikkaita me tarvitaan. Valtiokin nojasi aiemmin rikkaisiin, eli Nokiaan ja Nokia-miljonääreihin.

  VELKAANTUMINEN JA EU
  Jos velkaantumista tarkastellaan faktojen perusteella ovat lähtökohdat seuraavat. Suomi velkaantuu, mutta Euroopan tasolla valtion bruttovelka suhteutettuna GDP:hen näyttää Suomen status valoisalta http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1

  Jos oikeasti puhutaan EU:n kontrollitoimenpiteistä, olisi listalla varmasti useampi muu maa, jonka talous näyttää velkakellon kannalta dramaattisemmalta. Näitä ovat mm. Iso-Britannia, Slovenia, Portugal, Itävalta, Alankomaat, Unkari, Italia, Kroatia, Ranska, Espanja, Kreikka, irlanti, Saksa ja Belgia.

  LYHYESTI
  Tämä maa ei lähde nousuun sillä, että meillä olisi mailman paras julkinen talous. Suomi lähtee nousuun vahvalla yksityisellä sektorilla, jossa yrittäjille ja yrityksille on rakennettu mahdollisimman toimivat puitteet toimintaympäristöön ihan verotusta koskien. Eli paljon työnantajia ja työpaikkoja.

  Reply
 27. Risto Suvanto
  12.03.2016 09.37

  Niin. Suomi on ainoa pohjoismaa, jonka luottoluokitus on laskenut. Ja Suomi on ainoa pohjoismaa jonka rahayksikkö on euro. Yhteys ?

  Reply
 28. Aino Akinyemi
  12.03.2016 09.46

  Nyt olisi hallituksen korkea aika katsoa peiliin ja lopettaa protestoivien syyttely. Kyllä, näin koen että tapahtuu enkä ole ainoa. Leikkaussuunnitelmianne ei vastusteta vain vastustamisen ilosta. Niitä vastustetaan, koska ne ovat epäreiluja ettekä ole pystyneet osoittamaan mitään takeita siitä, että työpaikat lisääntyvät. Lisäksi tuntuu omituiselta, että osinkoja maksetaan ennätyksellisiä summia samaan aikaan kun työpaikat vain vähenevät. Lisäksi työnantajaosapuolelle on jo edellisellä vaalikaudella annettu kädenojennuksia sillä seurauksella, että on jaettu entistä enemmän osinkoja eikä työpaikkoja ole syntynyt lisää.

  Jos, Hyvä valtionvarainministeri, kerran laittaisit nämä silmälasit päähäsi ja mietit, että nyt halutaan tyrehdyttää pienipalkkaisten (erityisesti naisten) ja opiskelijoiden ostovoima olemattomiin ilman kunnollisia takeita paremmasta, ymmärrät ehkä että strategian muutos hallituksen linjassa saattaisi olla paikallaan.

  Kysyn myös, kuten mediatutkija eilisessä pressiklubissakin ihmetteli, mikä on Suomen visio? Mitä leikkauksilla ja kilpailukykysopimuksella haetaan pidemmällä aikavälillä? Minkälaista yhteiskuntaa halutaan rakentaa?
  Paikallinen sopiminen? Mikä sen funktio on? Minulla ei ole sopimista mitään vastaan, mutta työntekijän sanan kuuluminen siinä sopimuksessa ei voi olla vain työnantajan hyvän tahdon varassa.

  Tässä lieneekin suurin hallituksen epäonnistuminen. Ette kuuntele! Ette kuuntele asiantuntijoita (mikäli he eivät ole jo valmiiksi kanssanne samaa mieltä), ettekä varsinkaan kuuntele kanssanne erimieltä olevia kansalaisia.
  Sen sijaan, että olisitte ottaneet vakavasti kansan keskuudesta tulevan huolen ja vastannut kysymyksiin, olette jauhaneet samaa syyllistävää mantraa uudistamisesta ja kehittämisestä, että kyllä kaikkien (paitsi kaikkein hyvätuloisimpien) pitää nyt vaan osallistua.

  Neuvonkin nyt Teitä: Kuunnelkaa kansalaisianne! Yrittäkää edes. Se on ainoa tapa saada ihmiset mukaan muutokseen. Olemme yhtämieltä siitä, että muutosta tarvitaan. En kuitenkaan henkilökohtaisesti halua yhteiskuntaa, jossa eriarvoisuus lisääntyy ja koulutustaso laskee.

  Sanoit, että hallituksella on täysi vastuu. Ottakaa se vastuu, älkää siirtäkö sitä pienipalkkaisille naisille.

  Kiitos, että jaksoit lukea.

  Ps. Puuttukaa aktiivisesti veronkiertoon ja tehkää jo jotain lailliselle verosuunnittelulle!

  Reply
 29. Tuija Salminen
  12.03.2016 10.08

  Pohjoismaat hoitavat asiansa hyvin, kyllä. Norja on älynnyt jättäytyä kokonaan EU:n ulkopuolelle. Norjan ei tarvitse pelätä, että joutuu EU-komission tarkkailuun, suurimpana uhkana ”oman poliittisen päätösvallan rajoittaminen”… Toivoisin, että valtiovarainministeri ja koko Suomen nykyinen hallitus kykenisivät valamaan uskoa tulevaisuuteemme ainaisten uhkakuvien sijaan. Suomalaisen osaamispääoman leikkaamisella (koulutus, tutkimus, innovaatiot) tulevaisuus ei näytä valoisalta. Mietin, miten asiat sujuisivat, jos vaihtaisitte levyä tai edes soittaisitte levyn toista puolta?

  Reply
 30. Tapio K.
  12.03.2016 10.29

  Onkos tämä nyt sitten yllätys? Kaikille muille paitsi istuvalle hallitukselle on ollut jo useita vuosia selvää että Suomi on rikki. Ja tulee olemaan rikki, koska tänänhetkiset toimet eivät muuta rakenteissa mitään positiiviseen suuntaan. Maakuntahallinnolle ei voisi olla huonompaa aikaa eikä julkisen sektorin lomiin koskettu, sekin olisi tarkoittanut melkoisen isoa tuottavuusloikkaa. Säästöjen synonyymiksi muodostuneet verojen ja maksujen korotukset tappavat viimeisetkin kotimarkkinatå ja virkamiesten paniikissa synnyttämä mielivalta rikkoo suomalaisten oikeustajun ja karkottaa ulkomaiset investoijat. Tästä vastuussa ei toki ole kansa, vaikka hinnan maksavatkin, vaan poliittinen johtomme. Kyky uudistua lähtee hallituksesta ja innovaatio on sitä että tehdään jotain todella eri tavalla. Siitä ei nyt ole oikein näyttöä. Arvoisa hra Stubb: keskity nyt toimnepiteissäsi siihen että joka ikinen valtion virkamies saa tulospalkan luotujen vientityöpaikkojen mukaan. Ota ylimääräiset lomat pois, jotta tuottavuus kasvaa. Leikkaa pois ne julkisen sektorin työntekijät jotka eivät tee asiakkaille(kansalaisille) arvoa tuottavaa työtä. Sitten kun taas menee hyvin , voitte keskittyä drinkkien määrään baarissa ja pelastusveneisiin avannon reunalla. Nyt on aika kammata läpi ely keskusten ja muiden hallintojärjestelmien ongelmat. Koulutukseen ja peruspalveluihin ei tarvitse koskea eikä missään nimessä luoda uutta hallintokerrosta vaalijärjestelmineen ja verotusoikeuksineen. Vähän enemmän jämäkkyyttä hallituksessa hra Stubb, keskusta vie teitä nyt aivan liikaa.

  Reply
  • Tapio K.
   12.03.2016 16.40

   Arvoisat moderaattorit ja hra Stubb. En olisi uskonut että alennutte sensuroimaan aivan asiallista, mutta hallituksen toimia kritisoivaa kirjoitusta. Kiitoksia tästä, kokoomus ei ansaise ääntäni enää ensi vaaleissa. Hyvä suoritus, nyt ymmärrän paljon enemmän kokoomuksen ’avoimmuutta’ .

   Reply
 31. Timo Muurinen
  12.03.2016 10.46

  Suomalaiset ovat ihmisiä, joita oma tekeminen kiinnostaa. Helpottakaa pienyrittämistä hallituksessa ja tulette näkemään miten oikeasti homma lähtee nousuun.

  Reply
 32. Antero Lapveteläinen
  12.03.2016 10.47

  Edelleenkään en ymmärrä kuinka ostovoiman vähentäminen sisämarkkinoilta voi lisätä työpaikkoja ja talouden elpymistä. Jos kotitalouksien nettotuloa leikataan, vähenee kulutus suorassa suhteessa.

  Reply
 33. Veikko Humppanen
  12.03.2016 11.07

  Hallituksen kannattaisi varmaan keksiä parempia uudistumistoimia kuin ”hakataan päätä seinään samalla tavalla kuin ennenkin, mutta 5% kovempaa tai nopeammin kuin ennen”. Erityisesti ketään ei ilahduttane se väistämätön ajatus siitä, että tämän tavoitteena on, että jo muutenkin heikosti pärjäävien pitäisi luopua yhtään mistään jotta ne, joilla jo muutenkin on yltäkylläisesti, saisivat vielä vähän lisää omiin taskuihinsa.

  Reply
 34. Anni Mäki
  12.03.2016 11.09

  Ainakin 2-3 julkistalouden vuotokohtaa, joiden paikkaamiseen pitäisi heti kiinnittää huomiota: 1) Yritystuet, elinkeinotuet, mukaan lukien maataloustuet yrityksille ja henkilöille, jotka pärjäisivät omillaankin. Nämä ovat aivan turhia tulonsiirtoja julkistaloudesta yksityisille toimijoille. Korjauksia pitäisi tehdä myös EU-tason julkiseen varojenjakoon, koska loppujen lopuksi EU:n rahakirstusta huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin kansallisestakin. 2) Verosopimusten vuotokohdat tukittava, selvitettävä mahdolisuuksia verottaa Suomesta kertyneet ja Suomesta maksettavat eläkkeet Suomessa ja tehtävä muutokset verosopimuksiin. Mikrotasolla tulisi tehdä verotarkastuksia sen tutkimiseen, kuinka laajaa ulkomaassa ja kotimaassa oleskelu tosiallisesti on tilanteessa jossa kirjat muutetaan esimerkiksi Portugaliin ja onko muutto tosiasiallinen vai veronkiertoa?. 3) Kaivosteollisuudessa ja kaivoslainsäädännössä tulisi kiinnittää huomiota siihen, ettei maaperässä olevaa kansallisomaisuutta louhita ilman asianmukaista korvausta valtiolle, koska louhittua jo poisvietyä ei saa takaisin sukupolvienkaan kuluessa. Valtio voi ympäristöhaitoista kuitenkin valikoitua lopulta maksumieheksikin. 4) ”Lypsäviä lehmiä” ei pitäisi myydä, eikä mielestäni Suomen infrastruktuurin pitäisi olla kaupan. Caruna-asiasta on noussut jo kohu, mutta hallitus on myynyt myös entisen Tielaitoksen / Tiehallinnon, eli Destian ja tätä edelsi myös päällystysliiketoiminnan myynti Destialta NCC:lle. Nyt joudutaan kuitenkin jo esimerkiksi tieverkkoon investoimaan saman tien, oliko se 600 miljoonaa euroa ja ihmetyttää, eikö valtio olisi kokonaisuutena saanut enemmän hyötyä näistä julkisista investoinneista, jos lypsävä lehmä olisi ollut vielä tallella? Yksityistää voisi infrastruktuurin asemasta yksityistää jotain muuta, kuten Alkon. Alkosta puheen ollen, myös sen monopoliasema olisi purettava ja tehtävä tietä kilpailulle ja uusille veronmaksukelpoisille yrittäjille.

  Reply
 35. Eevamaija Ihme
  12.03.2016 11.45

  ”Suuren laivan kääntäminen on hidasta enkä sysää vastuuta kenellekään muulle kuin itselleni ja koko hallitukselle. Meillä ei ole varaa tinkiä kunnianhimon tasossa kummassakaan, rakenneuudistuksissa tai julkistalouden tasapainottamisessa.”

  ”Kirje suomalaisille” blogikirjoituksessa Alexander Stubb jatkaa em. lainauksen perusteellakin suomalaisten kiristämistä ja leikkaamista.
  Listaan tulee välittömästi lisätä varakkaiden raharikkaiden ja tavallisia suomalaisia korkeampaa tuloa saavat ihmiset. Milloin tätä em. ryhmää Suomen valtio alkaa yhtä kovalla kädellä rokottamaan kuin meitä eläkeläisiä, työttömiä, sairaita, lapsiperheitä, matalapalkkaisia jne.?
  Meneillään oleva työnantajien oikeuksien lisääminen palkan määrittämiseksi alle tes:n tulee viemään kansalta lopullisen uskon Suomen selviytymiseen katastrofista.
  Miksi varakkailta ja rikkailta ei vaadita veronkorotuksia ja ”rokottamista” kuten pienituloisilta.

  Listaan tulee välittömästi lisätä myös viime kesästä alkaneen hallitsemattoman ja laittomankin maahanmuuton rahoitus, mikä on muuttunut valtiovallan hallitsemattomaksi rahan käytöksi. Sen mukana on tullut uusi ilmiö, bisnes, mikä rikastuttaa tiettyjä valikoituja tahoja, keskusten pitäjät, tulkit, lakimiehet ja -naiset jne. Mistä ne rahat on otettu kymmenientuhansien kansainvaelluksen turvin Suomeen elintasoreilaajien elättämiseen, rahoittamiseen ja jatkossa koko elämän kestävään ylläpitoon? Millä rahalla? Jälleen kivasti velkaa ottamallako? Sitähän on jo otettukin näitä muukalaisia varten.

  Valitettavasti A. Stubb, nyt kävi niin, että katastrofisen velka-Suomen tuho tulee viime kesästä Suomeen tulleiden ja heidän jälkeisissä kansainvaelluksissa tulevien länsimaisen hyvinvointivaltion Suomen kassan tyhjentämisessä. Tällaisessa yhteiskunnallisessa katastrofi- ja kriisitilanteessa on kohtuutonta odottaa Suomen kansalta ja varsinkaan kantasuomalaisilta myönteistä suhtautumista. Osaamme laskea ”yksi plus yksi on kaksi” ja tehdä johtopäätöksiä. Rahat eivät riitä valtion kassassa eikä sitä riitä enää suomalaistenkaan kukkaroista.

  Valitettavasti meneillään oleva kansainvaellus ei ollutkaan sitä korkeasti koulutettujen moniosaajien joukkoa, mikä tulee taloudellisesti rikastuttamaan Suomen valtion heikkoa tulevaisuuden näkymää. Valitettavasti sieltä tuli porukkaa, mikä on täysin päinvastaista ja tulee vaatimaan entistä suurempia valtion ja kuntien taloudellisia varoja saada heidät edes alkeistason asukkaiksi. Tässä meni vikaan, tuli katastrofi katastrofin päälle. Valitettavasti, hallituksen kannalta.

  Kaikki mielenosoitukset joita viime aikoina on ollut, ovat todennäköisesti vain alkua suuremmalle muutokselle. 11.3.2016 maanviljelijöiden traktorimarssi oli järkyttävä osoitus maamme tilasta. Edes maanviljelijöille ei valtio ole kyennyt maksamaan palkkoja. Kesä tulossa ja rahattomien viljelijöiden on mahdotonta hankkia siemeniä ym. kasvukauta varten. Tilojen rahat ovat loppu ka on jo nähty sekin, että tuotantotilan sähköt katkaistiin. Hyvinvointivaltio Suomessa, koska valtio ei maksanut tilalle kuuluvaa palkkaa. Opiskelijoiden hätähuuto kuultiin muutamaa päivää aiemmin.

  Suomen kansa on tosissaan ja tulee vakavana sinne ”norsunluutornien” juureen. Suomen valtio on keskittynyt tavoitteisiinsa unohtaen tavallisen suomalaisen kansan. En tarkoita muita kuin Suomen kansaa. Kuuliainen kansa ei ole kovin purnannut vastaan, mutta valtiovalta varmasti myöntää, että kansan mielipiteet ovat tiukentuneet kansainvaelluksen aiheuttamien taloudellisten ja turvallisuuteen liittyvien asioiden vuoksi.

  Millä oikeudella kirjoitan, voisi joillakin tulla mieleen.
  Sillä, että olen todella huolestunut meistä suomalaisista.
  Meidän vuosien ajan vaaleissa valitsemat edustajamme valtiovallassa ovat
  toimineet unohtaen kansalaiset. Pääpaino on ollut EU:n tyytyväisenä pitäminen.
  Eikä se ole Suomen eduksi.

  Reply
 36. Seppo-Juha Pietikäinen
  12.03.2016 11.57

  Suomen julkista taloutta ei ole alkuunkaan sopeutettu sille tasolle, millä se pitäisi kansantalouden kestokyvyn perusteella olla.

  Monissa velkaantuneissa euromaissa on julkista taloutta sopeutettu Suomea paljon suuremmilla menojen leikkauksilla. Paradoksi Suomeen verrattuna on, että näissä maissa myös vasemmisto tekee sopeutustoimia suuremmilla leikkauksilla mihin Suomen perusporvarihallitus näyttää pystyvän oikeasuuntaisista tavoitteista huolimatta.

  Hallituksella ja valtiovarainministerillä on edessä vaikea kehysriihi. Onko enää uskottavaa, että hallitus on enää hallitusohjelmansa (s. 12) kehitysuralla, ellei tehdä lisäpäätöksiä julkisten menojen sopeuttamisesta,

  Reply
 37. Jack Simonoff
  12.03.2016 12.46

  ”Naapurimaassa Ruotsissa palkat nousevat, koska tuottavuus nousee.”
  Eiköhän Suomen ja Ruotsin välillä ole myös se euron mentävä rako? Vaikuttaisikohan sekin edes hieman.

  Miksi lähtökohtana säästöille ei voi olla esimerkiksi Kelan, Trafin ja TE-toimistojen toimintojen järkeistäminen ja kaikkien virastojen toimintojen järkeistäminen? Mites ne norminpurkutalkoot? Vaikea uskoa etteikö turhan byrokratian purkaminen olisi se järkevin lähtökohta säästöille.

  Villi idea:
  Mitä jos korvattaisiin nykyinen sos.turva himmeli kansalaispalkalla ja tämän uudistuksen jälkeen karsittaisiin kaikki turhat Kelan toiminnot pois?

  Reply
 38. Theo Raukomaa
  12.03.2016 12.59

  En aiemmin ole kirjoitellut blogeihin kommentteja, mutta tämän viikkoisen valaistumisen tunteen ja kirjoituksesi puhuttelevuuden vuoksi ajattelin kirjoittaa sinulle Alex.

  Näin jääkiekkomaana asiani on ehkä helpoin tuoda esiin jääkiekon kautta. Jos nyt 4 vuoden tavoitteenanne on ”säilyä sarjassa” niin ei ole ihme että johdossa tuntuu hankalalta elää ja niin omat kuin vastustajan kannattajat kääntävät selkänsä ja vastustajat joukkueetkin ovat pettyneitä tavoitteeseenne. Saitte kuitenkin vaaleissa kansalta mandaatin lupauksillanne siitä että Suomi palautetaan vähintään takaisin playoffeihin mieluiten mitalipeleihin.

  Teidän olisi huomattavasti helpompi elää itsenne kanssa jos asettaisitte reilusti vaalikauden tavoitteeksi, että valtiontalous on ylijäämäinen ja talous nousussa. Tämä tavoite motivoisi niin teitä kuin joukkojannekin ihan eri tavalla kuin se että tavoitellaan sitä ettei tehtäisi ihan niin paljoa tappiota.

  Tavoitteenanne pitäisi siis olla tämän vuotisen 10% alijäämän sijasta vähintään leikata 10% kuluista mieluiten luultavasti 20-30%, koska leikkaukset kuitenkin hetkellisesti laskevat kulutusta kun julkisen sektorin palkkasumma ja kulutus laskisivat.

  Samaan aikaan teidän pitäis tietysti alentaa tuntuvasti verotusta. Esimerkiksi itse olen 28-vuotias yrittäjä, jonka tulot on taktikoidusti aiemman solidaarisuusverorajan mukaisesti noin 90 000€/v tasolla, mistä maksan noin 34% veroja, josta Helsingin kaupungin osuus on 18,50%. Jos valtio luopuisi ansiotuloverotuksestaan saisin 13950€/v lisää rahaa käytettäväkseni, joka luonnollisesti aiheuttaisi kulutukseni lisääntymisen, jolloin yrittäjäpoloiset joutuisivat palkkaamaan lisää työntekijöitä, jotta he eivät nääntyisi kaltaisteni entisten valtionveronmaksajien kulutusryntäyksen edessä. Kaikki tämä kulutukseni tietysti tuottaisi arvonlisäveroa valtiolle ja poistaisi jatkuvalla virralla työttömiä pois kortistosta tuottavaan työhön, jotka taas lisääntyneille tuloillaan aiheuttavat lisää kulutusta.

  Samalla verotason lasku olisi myös selvä signaali meille kaikille että työnteko on oikeasti kannattavaa. Nyt olen surullisena kuunnellut ikätovereideni pohdintaa siitä että kannattaako heidän tehdä enempää työtä vai ei, kun loppujen lopuksi saavutettu rahallinen hyöty jää hyvin pieneksi. Samaan aikaan tämä tietysti masentaa ihmisiä, kun he ajautuvat miettimään että onko järkeä yrittää enemmän ja tavoitella kuuta taivaalta vai tyytyäkkö nykyiseen keskinkertaisuuteen. Sen sijaan että valtiolta tulisi selkeä signaali että vapauttakaa kaikki potentiaalinne ja kukoistakaa!

  Uskon että jollain tasolla ymmärrät pohdintani, enemmänkin kyse on siitä että halutaanko tehdä lyhyen tähtäimen mukavia päätöksiä ja jättää laiva paikalleen vai kärsiäkkö hetkellisesti pidemmän tähtäimen hyvinvoinnin eteen.

  Reply
 39. Atte Hakala
  12.03.2016 13.12

  Jos ny lakkaisitte riitelemästä ja jahkailemasta sielä eduskunnasa sekä peruuttamasta jokasen päätöksen minkä teette ja rupeisitte oikeesti tekemään jotain konkreettista vihosta viimein…..

  Reply
 40. Jyrki Kolmonen
  12.03.2016 13.25

  Loistava kirjoitus. Tärkeitä asioita tehtävänä ja nämä vaativat nyt päättäväisyyttä hallitukseltakin. Mielestäni nyt saatu yhteiskuntasopimus on hyvä alku,mutta se ei yksistään riitä. Tarvitaan paljon voimakkaampia keinoja ja yhteiskuntamme ymmärrystä talouden vakavasta tilanteesta.

  Reply
 41. Rauno Kulmala
  12.03.2016 13.41

  Kiitos Alex Stubb,hyvästä ja vakavasti otettavasta asiasta.Tiedän ja uskon,että Sinä teet parhaan kykysi ja taitosi mukaisia päätösehdotuksia hallituksessa.Epäilen kuitenkin,että
  mukana hallituksessa oleva keskusta ei ole vakavissaan tässä asiassa ja ratkaisijan asemaan tulee perussuomalaiset.Sipilä on 10 kk juossut SAK:n perässä,saamatta mitään aikaan.Isänmaamme ja kansamme kaipaa nopeita päätöksiä,oliko sittenkin virhe,että ”pakkolait” upotettiin ja kenen toimesta Sipilän tietenkin.Vanha sanonta ”kepu pettää aina” pitää jälleen paikkansa.Epäilen ja pelkään,että tässä valmistellaan punamultaa.Ei yritysjohtajasta ole valtiolaivan kippariksi kääntämään talouden kurssia.Toivon Sinulta Akexander nyt sitä vahvaa otetta mitä Sinulta varmasti löytyy,
  etrtä saataisiin nopeasti Isänmaamme talous oikeille raiteille.Kaikkea hyvää Sinulle ja taistele,meidän kaikkien puolesta,Suomi nousuun Sin ulla on siihen avaimet..

  Reply
 42. Upe Sariola
  12.03.2016 14.05

  Kotimaisen ostovoiman kyykyttäminen ei nosta Suomea mihinkään. Kulutus pienenee ja meillä menee vielä huonommin. Hallituksen ykkösprioriteetti on suurpääoma ja isot pörssiyhtiöt. Huonoa esimerkkiä näytetään verokikkailulla. Pk yritykset ovat palkanneet työntekijöitä, isolla yrityksillä optiot ja voiton kotiuttaminen on ollut tärkeämpää.

  Reply
 43. Sami Keskikuru
  12.03.2016 14.27

  Aloittakaa valtion hallinnon pienentämisestä; aloittakaa perumalla SOTE-alueet ja uudet maakuntahallinnot mitä ne sitten lieneekään,tiedätte hyvin ettei säästöä tule 3miljrd € vaan menoja jotakuinkin tuon verran. Jatkakaa kuntien määrän vähentämistä nopeutetulla aikataululla, 400=>50, sehän on pysäytetty nyt kokonaan. Johtakaa edestä ja pudottakaa myös omia etujanne ja koskien kaikkia kansanedustajia ja ministereitä. Valtion talous ei nouse pudottamalla veroja vaan nostamalla niitä, nostakaa niitä lineaarisesti ylhäältä alas. Hallituksen ja Presidentin on osallistuttava vientiteollisuuden kaupankäyntiin muualta kuin oman työpöydän takaa, jalkautukaa. Luottoluokittajat eivät pudota arvioita tämän hetken sopimuksista johtuen vaan tulevien sopimusten takia, tekeillä olevilla toimenpiteillä ainoastaan pienennetään valtion tuloja. Yrityksen maksavat tällä hetkellä mahtavia osinkoja mutta veroja niistä maksetaan vähemmän kuin aiemmin, investonteja ei ole näköpiirissä johtuen globaalista taloustilanteesta. Edes pankit eivät tiedä mihin sijoittaa.

  Teillä ei ole edellä mainittuihin toimenpiteisiin tukea Hallitus kumppaniltanne, Keskustalta. Jäitte SOTE-sopimuksen vangiksi ja aiheutatte miljardien menetyksen valtiolle ja lisäätte byrokratiaa. Tiedätte sen ja joudutte sen maksattamaan sen keski ja matala palkka aloilta, myös opiskelijat saavat osallistua -600mil.€ paketilla, lupasitte kyllä vaaleissa jotain ihan muuta. Venäjän pakotteet ovat täyttä huuhaata, Saksa ja Ranska myyvät samaan aikaan sota kalustoa ja ostavat kaasua miljardeilla. Turhaan teitte sadoista suomalaisista työttömiä ja heikensitte viljelijöiden asemaa.

  Olette ikävä kyllä väärällä tiellä; ilmaisen työajan pidentäminen ei lisää työpaikkoja vaan päinvastoin, tämän tietävät ne jotka ovat tehtaan lattialla olleet.Pudottaa kyllä työnantajan kuluja mutta ei todellakaan lisää työpaikkoja, päin vastoin itse asiassa.
  Työaikojen lyhennys vastaavasti on lisännyt työtehoja ja vähentänyt mm.sairaspoissa oloja. Lyhyemmällä työpäivällä mahdollistuisi paremmin mm. lasten iltapäivä hoito kotona perheet voisivat paremmin. Ja työnantajan kulut pienenisivät, ehkä jopa sen 20% mutta tehot nousisivat.

  Reply
 44. Rauno Kulmala
  12.03.2016 15.32

  Kommenttini edellä,toivon sen julkaisemista,koska näin makaat kun petaat.Näin siinä käy kun Sipilä kompuroi SAK:n toverien kanssa.Nyt on tosi kysymyksessä.Toivon,että Alexanderin pinna kestää hoitaa homman kotiin,aikaa ei nyt enää ole vatulointiin jos haluamme itse hoitaa asiamme.

  Reply
 45. Osmo Räisänen
  12.03.2016 16.05

  Hyvä Alex Stubb,

  Kiitos kokoavasta kirjoituksestasi. Suomessa on vaan niin pitkän aikaa totuttu moniin asioihin, ja nytkun muutosta tulee digiyhteiskunnassamme, muutos ottaa vaan koville …. … …
  Kiitos ja voikaa hyvin, terveisin Osmo Räisänen

  Reply
  • Tapio K.
   12.03.2016 16.35

   Kilpailukyky ei vain ole hinnasta kiinni, myös yritysten pitää uusiutua. Kaikki ei vain enää mene itsekseen kaupaksi, vaan ketteryys ja asiakkaan ymmärtäminen on aina vain tärkeämpää. Työtä ja tuotteita jotka eivät tuota jatkuvasti asiakkaalle ja yhteiskunnalle lisäarvoa ei vain kannata tehdä.

   Reply
  • Matti
   15.04.2016 09.39

   Kolme pointtia
   Matti kyllönen antaa hyviä neuvoja Alexander Stubbille. Ovat antaneet muutkin. Ei ole kuunnellut. Voisimmeko vaihtaa Alexanderin Mattiin?

   Matti Kyllönen

   Suuri suru Suomen tilasta vallitsee kansalaisten keskuudessa. Omalta osaltani osoitan huoleni valtiovarainministeri A. Stubbille kolmen pointin muodossa. Ne ovat verohuijaus, hallitsematon maahanmuutto ja suomalaisten alhainen syntyvyys.

   Paratiisi- ja verohuijarit kuriin!

   Ensiksi verohuijaus. Panaman paperit ovat osoittaneet, miten onnettomasssa tilassa Eurooppa ja sen mukana Suomi on. Verotusneuvos Markku Hirvosen tv-lausunnon mukaan paratiisipiiloissa on verotettavaa rahaa niin paljon, että vuositasolla saataisiin valtion kirstuun useita satoja miljoonia euroja.

   Näin jo nykytiemätyksen mukaan, mutta paljon lisää tuloja löytyisi, jos asioita alettaisiin tutkia. Verotusneuvos Markku Hirvosen kamppailua verohallinnon saamattomuutta vastaan on saatu katsella vuodesta toiseen, mutta lisäresursseja ei anneta, vaikka kyseessä on ala, joka kaikkein varmimmin tuo palkollisten palkkarahat moninkertaisina valtion kassaan. Suojeletteko veronkiertäjiä?

   Pankaa siis jo toimeksi. Kohdistakaa säästöjä myös valtioneuvoston ja eduskunnan toimialoihin. Vedotkaa edustajatovereihinne, että alatte itsekin edes jossakin kohden säästää. Alentakaa palkkojanne. Jättäkää ostamatta uusia autoja alhaisen arvostuksenne kohottamiseksi. Hankkikaa kansalaisten luottamusta sillä, että osoitatte toimivanne kansan hyväksi.

   Hyväosaisten itsekkyys verojen kierrosssa ja oman edun tavoittelussa on niin laajaa, että on pikaisesti käytettävä kaikki mahdolliset voimavarat paratiisihuijarien vastuuseen saamiseksi. Vähäosaisen kansan ja keskiluokankaan kuiviin verottamisella valtiontalouden tasapaino ei korjaannut, mutta kun veronkiertäjät ja veropakolaiser pannaan maksamaan veronsa Suomeen, koko taloutemme vaje olisi ratkaistu.

   On siis toivottava, että hallitus hetimiten antaa verohallinnolle työvoimaa talousrikollisuuden kuriin panemiseksi.

   Maahanmuutto kuriin – pakolaisvyörystä puolueeton selvitys

   Toinen kiireellinen korjausasia on maahanmuuttajavyöryn katkaiseminen. Kansalaisten on puolueettoman tutkinnan kautta saatava selvyys siihen, miten on mahdollista yli 32.000 elintasopakolaisen vyöryminen Suomeen läpi turvalliseksi koetun Euroopan. Miksi he eivät kirjautuneet tulomaissaan ja miksi ei varsinkaan Ruotsissa, joka itsekin on mielellään leveillyt humaanisuudellaan ja halullaan vastaanottaa kaikenlaisia maahantulijoita.

   Minua ja monia muita on kummastuttanut ja hämmästyttänyt heti alkuun tehty havainto, että valtaosa tulijoista oli nuoria hyväkuntoisia miehiä. Vielä hämmästyttävämpää oli, että heille oli varattu majoituspaikat ja huolto ympäri Suomenmaata. Kaikki oli valmista tulla. Miten tämä kaikki aikaansaatiin? Mitkä hallinnonalat, ketkä virkamiehet ja poliitikot ovat olleet asiasta päättämässä? Ei ole pahasti vikaan osunut se kansalaisten keskuudessa ilmennyt arvio, että maahan tuli kenties jopa divisioonan miehitysjoukko.

   Aika näyttää, mitä käyttöä näillä on. Maamme turvallisuus kuitenkin edellyttää, että tulijain perheenydistämiskriteerit laitetaan niin tiukoiksi, ettei turistimatkailu Suomen ja lähtömaiden kesken kasva, vaan pikaisesti vähenee.

   Mitä ankarammat Suomen lähestysmiskriteerit ovat, sitä paremmat edellytykset suomalaisilla on panna oman maamme lasten, perheiden, nuorison ja vanhusten asiat kuntoon. Nyt hoidetaan enemmän ja paremmin muukalaisia kuin omaa kansaamme.

   Sallikaa suomalaisten lasten syntyä Suomeen!

   Muuan päivä sitten saatiin Tilastokeskuksen uusia tietoja Suomen aborteista eli raskaudenkeskeytyksistä vuosilta 1987–2014. Oli jokseenkin yllättävää, että myös HS niistä kertoi (11.4.16).

   Tilaston mukaan abortteja tehtiin Suomessa sanottuna ajanjaksona 305.000, viimeisimpänä tarkastaluvuonna 2014 tehtiin 9.800 aborttia. Keskimäärin vuodessa tehtiin 10.000–11.000 aborttia.

   Tutkimuksen mukaan herkimmin abortin tekee työtön. Työttömillä on korkeampi aborttiriski silloin, kun he eivät ole naimisissa tai asu kumppaninsa kanssa.Abortin taustalla ovat siis sosiaaliset syyt, turvattomuus ja huoli tulevaisuudesta lapsen kanssa.

   HS:n jutussa tutkija toteaa, että ”huonossa taloudellisessa asemassa oleville naisille kannattaisi harkita ilmaista ehkäisyä”.

   Siis pillereitä pillereiden jälkeen! Eikö muuta? Sekö on suomalainen väestöpoliittinen ratkaisu suomalaisten nuorten aikuisten sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin?

   Minua ihmetyttää, miksi Suomi ei käytä väestövajeen korjaamiseksi kotoisia keinoja ja välineitä, suomalaisia ihmisiä. Lasten ja nuorten taloudellinen ja henkinen tuki on auttamattoman riittämätöntä. Raskaudentilaan joutunut nuori ei saa tarvittavaa tukea. Mielenterveysongelma saattaa kohdata yksin raskautensa kanssa jäänyttä nuorta.

   On hirvittävää valtion varojen haaskausta ja oman kansan aliarvostamista sijoittaa maahanmuuttajiin ja hakea muka väestökasvua sieltä, kun asia hoituisi halvimmin suomalaisiin sijoittamalla. Milloin viimeksi on valtio kannustanut suomalaisia synnyttämään? Kannustuksen aika on nyt, kuten se oli suurten sotiemme jälkeen, jolloin syntyi vuosittain jopa yli 100.000 vauvaa. Kaikki he ovat maailmaan mahtuneet.

   Lapsi tuo leivän tullessaan. Lapsi tuo iloa ja tulevaisuudenuskoa ympärilleen.

   Kun suomalaisten lasten syntyvyys nousee, se palauttaa ilon, naurun ja elämänhalun isänmaahamme. Monet surut ja mielenterveysongelmat poistuvat, kun perheessä ja suvussa syntyy uusia vauvoja. Antakaa, ministeri Stubb, iloa ja uskoa Suomeen suosimalla ja kannustamalla suomalaisten lisääntymistä!

   Matti Kyllönen/US Puheenvuoro

   Reply
 46. Mika Leinonen
  12.03.2016 16.12

  Suomen ongelma ei ole teollisuustyöntekijät ja heidän palkat, vaan Suomen maan kokoon ja todellisiin tarpeisiin nähden jättimäinen julkinen sektori, joka – ja tämä pitää sanoa ihan näin – kuppaa suomalaisen työntekijän kuiviin erilaisten verojen ja maksujen muodossa. Suomessa on n. 440.000 virkamiestä kuntasektorilla ja noin 80.000 valtiolla. Olisiko hiukka liikaa? On! Tätä tosiasiaa ei ole uskallettu hallituksessa, eikä oikein missään muuallakaan, katsoa silmiin. Tälle pitää tehdä jotain. Hallintoa on 20 miljoonaiselle kansalle, mutta kun meitä on vain vähän reilu 5 miljoonaa.
  Puolet virkamieskunnasta vapaille markkinoille onneaan etsimään. Ei tarvita yhteiskuntasopimuksia. Voidaan alentaa kaikkien veroja ja jää vielä rahaa velkojen maksuun. Mutta ottaako Stubb & kumpp. tätä ilamista neuvoa onkeen? Ei ota, vaan jatkaa jo Kataisen aloittamalla omalla jääräpäisellä ja täysin väärällä linjalla kohden Suomen tuhoa.

  Reply
 47. Martti Lintula
  12.03.2016 16.26

  Arvoisan viranhaltija. Jos pystytte kertomaan kansalle miksi varakkain osa maamme väestöstä on rikastunut koko sen ajan kun kansakuntamme muu väestö on velkaantunut. Miten voitte ajaa sellaista talouspoliittista linjaa jossa usaamman vuoden vallalla ollut kehityslinja vain jatkuu. Jos ne tahot jotka ovat viemärin tavoin vetäneet yhteiskunnastamme varallisuutta pois kehittyvän tulevaisuuden rattaista, eivät lopeta ahnehtimasta ja haittaamasta kansamme mahdollisuuksia, niin ei meillä silloin ole sitä tulevaisuutta josta meitä kovasti varoitellaan. Edessämme on vääjäämättömästi konkurssi ja sen myötä yhteiskuntaamme repivä sotatila.

  Reply
 48. Jukka Turunen
  12.03.2016 16.35

  In Brief: ”Maailma ja Itämerikin on vaarallinen paikka, jossa on viisautta turvata riittävät resurssit suomalaisten turvallisuudesta huolehtimiseen”

  Reply
 49. Olli Jokinen
  12.03.2016 16.45

  Arvoisa valtionvarainministeri, millä keinoin aiot puuttua veronkiertoon ja monikansallisten yritysten veron välttelyyn? Aiotko edistää EU-tasolla yhteisiä toimia verotietojen avoimemman jakamisen puolesta jäsenmaiden kesken? Hallituksen huomio keskittyä leikkauksiin tuntuu ideologiselta, kaikkine perusteluineenkin, kun veronkiertoon ja -välttelyyn ei puututa.
  Arvoisa valtionvarainministeri, Euroopan Komission arvion mukaan EU-jäsenmaat menettävät jopa 1000 miljardia verotuloissa veronkiertoon vuosittain; Euroopassa ei ole julkisen hallinnon talouskriisiä – Euroopassa on veronkiertokriisi.

  Reply
 50. leena salo
  12.03.2016 18.00

  Arvoisa ministeri!
  Olen sijoittanut koko elämäni Suomeen. Työurani ja perheeni elämä ovat olleet kaikki se panostus, jonka yksittäisenä kansalaisena olen voinut tämän maan eteen laittaa. En väitä, että olisin muita kansalaisia parempi vaan enemmänkin olen sitä mieltä, että meitä on tosi monta. Saan kuten moni muukin 42 työvuoden jälkeen pientä eläkettä ( 1100€/kk). En valita ja pärjään tällä. Moni saa vieläkin vähemmän.
  Sijoitusta tehdessäni rakkaaseen Suomeemme olen ajatellut, että sen tuoton voisin mitata ulos jossain vaiheessa. Osan olenkin saanut nyt 64 vuotta täyttäessäni ja tuota eläkettä nauttiessani eli siltä osin sijoitukseni pitäisi olla kohdillaan vaikka tuottohan ei ole kovin kaksinen.
  Toisena sijoituskohteeni minun ja koko Suomen osalta pidän lapsiani, joiden kouluttamisen olemme yhdessä, valtio ja minä, hoitaneet. Jokainen on tarvinnut lainaa ja minun avustustani. Kaikki on siis sijoitettu, mitä vaan on tullut. Verotkin siinä sivussa maksettu. Nyt olen suunnattoman huolissani näistä minun ja kaltaisteni sijoituksista. Yksi sijoituksistani (= lapsi) pakeni töihin Ruotsiin. Hänen lapsensa ovat jo nyt Ruotsin kansalaisia. Tämä yksi kolmasosa sijoituksestani on Suomen osalta tappiollinen. Toinen sijoitukseni hamuaa myös ulkomaille töihin. Jos näin käy, olemme Suomi ja minä kansalaisen menettäneet.
  Luulen ymmärtäväni, kuinka tärkeää on tuo luottoluokitus, varsinkin, jos peilaan niitä omiin mikrosijoituksiini. Mutta rohkenen kuitenkin epäillä teidän tapaanne ja suhtautumistanne kansalaisiinne valtiovarain ministerinä.

  Reply
 51. Joonas Verotta
  12.03.2016 18.03

  Kaikki hallituksen toimet luovat palkankorotuspaineita eivätkä vähennä niitä. miksi ei vain pyritä suoraan lisäämään kansan ostovoimaa. esim. keventämällä verotusta alle 2000ekk. tulot verottomiksi.

  Reply
 52. Raija Inkeröinen
  12.03.2016 18.12

  Eikö olisi jo aika myöntää, että Suomi pyllähti kontilleen EU:iin liittymisen myötä ja nyt sen seurauksena ryömii ja kuka meidät siihen on vienyt?

  Silti syyttävä sormi osoittaa kansaa. Siis ei eliittiä, vaan tavallista kansaa. Liian isot palkat, liian lyhyet työpäivät, liikaa etuuksia. Koko ajan hoetaan, että on huono taloudellinen tilanne ja kaikkien pitää osallistua. Miksi sitten kaikki ei osallistu? Esim. kansanedustajille ja ministereille osallistuminen on vapaaehtoista. Entä vientiyritykset, joille koko ajan valtio maksaa tukia ja aina vuoden vaihteessa jakavat isot osingot.

  Arvoisa ministeri Stubb, tullut tunne, että te ette arvosta Suomen kansaa. Teillä on unelma siitä, miten Suomesta tulee USA:n kaltainen maa. Te haluatte tänne USA:n kaltaisen koulutusjärjestelmän, Naton ym. Arvoisa ministeri, Suomi ei kuitenkaan ole niinkuin USA. Te arvostatte eriarvoisuutta? Ne, joilla on rahaa, niille kuuluu Suomi ja köyhemmillä ei ole oikeutta tähän maahan. Näin ajattelette ?

  Arvoisa ministeri Stubb. Mie tiiän mitä on nälkä. Mie tiiän mitä on köyhyys. Niin tietää minun vanhemmatkin. Sieltä on vaan noustu, kiitos isän. Silti en koskaan ole ajatellut, että joku toinen olisi minua vähempiarvoisempi ja että hänellä ei olisi samanarvoista oikeutta elää tässä maassa.

  Nykyinen hallitus luo eriarvoisuutta. Koskaan en ole hallitukselta kuullut sanaa Me. Me teemme tämän yhdessä. Aina vaan Te. Te maksatte tälle yhteiskunnalle liikaa ja teidän pitää talkoilla. Ehkä ministeriön neuvonantajat ei ole ajantasalla.

  Ensi vuonna Suomi on ollut itsenäinen 100 vuotta. Meidän isoisät taisteli ja moni kaatui, koska halusivat meille, tuleville sukupolville, paremman elämän. Siellä oltiin rinnakkain, torpparit, mäkitupalaiset ja ylimistö. Joten eikö tämä maa kuulu meille kaikille?

  Vilpittömästi Tervetuloa Laphin Yläkemijoelle mökheilhen. Omat evhät, ulukohuussi ja puulämmitheinenen sauna. Plussana luonnonrauha.

  Reply
 53. Alvi Lehtonen
  12.03.2016 18.24

  Arvon valtionvarainministeri Alexander Stubb. Tämä paimenkirje on varmasti yksi ikävimmistä huomautuksista mitä Suomen valtio on viime vuosina saanut.Mielestäni emme ole olleet kuitenkaan samoissa lähtöasemissa kuin esimerkiksi Ruotsi tai muut pohjoismaat.Ja kaikkia syitä tästä ahdingosta ei voi laittaa nykyisen hallituksen piikkiin! Olemme eläneet yli varojen jo monen hallituksen ajan.Kaikki asiat vain kasaantuivat yhtä aikaa.Nyt on se aika jolloin on etsittävä kaikki viisaat miehet ja naiset ja kalautettava päät yhteen puoluekantaan katsomatta.Asiat hoidetaan suomalaisella Sisulla! En kadehdi yhtäkään hallituksen jäsentä.

  Reply
 54. Tarja Saramäki
  12.03.2016 19.17

  Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja viljelijät osallistuvat jo taloustalkoisiin. Nyt on meidän palkansaajien vuoro – ns. saavutetuista eduista on luovuttava tarvittaessa ja juuri nyt on se tarve. Yhdessä me tästä ahdingosta nousemme – emme sanomalla että otetaan muilta mutta ei meiltä.

  Menestystä ja jaksamista vaativassa valtiovarainministerin työssäsi Alex – toimit juuri niin kuin pitääkin!

  Reply
 55. Maco
  12.03.2016 19.49

  Hei Alex ihan tuttavallisesti. Olet epäilemättä hyvä työssäsi, mutta ajat ovat vaikeat ja tarvitaan team-spirit henkeä koko Suomeen. Ihmettelen nyt kuitenkin sitä, miksi Suomi maksaa uskollisesti nettomaksajana toistenkin jäsenmaiden EU-jäsenmaksuja? Meillähän on nyt talous heikossa hapessa, joten miksi ihmeessä emme hae jäsenmaksualennuksia? Entäpä tullimaksut? Tiedät varmaan hyvin sen, että EU ottaa julman summan itselleen tullimaksuista. Miksi ihmeessä? Eikö siellä EU:ssa ymmärretä sitä tosiasiaa, että Suomi tarvitsee nyt tukea. Microsoftin jälkipyykkiin Suomi haki tukea ja syystäkin. EU:n tulisi ymmärtää sekin tosiasia, että nimenomaan juuri Suomi kärsii eniten talouspakotteista, koska Venäjä nyt sattuu tai sattui olemaan merkittävä kauppakumppani tavalla tai toisella. Maajussit ovat juuri osin tästä syystä liikkeellä ja ymmärrän hyvin heidän paineensa. Ikävältä siis näyttää, koska huoltovarmuus ei saa missään nimessä vaarantua. Tiilikaisen mukaan tilanteeseen on nyt puututtu. Hyvä niin. Sitten palaan vielä ajatuspaja liberankin myötä parhaaseen säästökohteeseen Suomessa, nimittäin verotukiin. Kansainvälinen lehdistökin on ihmetellyt meidän verotukien järjetöntä määrää? (Vatt n. 190) Eikö verojärjestelmää kannattaisi uudistaa? Velkaantuminen pysähtyisi kuin seinään, mikäli kolme suurinta verotukea leikataan pois. Lisäksi paljon parjattu pankki-alv tulisi ottaa kuvioihin mukaan. Tiedän, että nyt se ei ole, mutta pankit takovat erittäin hyvää tulosta ja valtio katsoo sivusta. Miksi ihmeessä? 90-luvulla juuri veronmaksajat pelastivat pankkeja suosta. Nyt voisi olla takaisinmaksun aika. Lisäksi kaivostoiminnan tuotot valuvat verottomasti ulos Suomesta. Miksi ihmeessä? Ruotsissa tätä ihmetellään ihan avoimesti ja tästä on mediassakin ollut juttua. Tähän lopuksi totean, että paras ministeri on se, joka muistetaan kansan puolella olevana, kuin sitä vastustavana. Voimia vaativan salkun hoitoon vm A. Stubb

  Reply
 56. Christer Carlson
  12.03.2016 19.54

  Olen eläkeläinen ja omavarainen.En kuluta enempää kuin saan eläkettä.Joskus tuntuu vaikealta mutta olisin silti valms vielä tinkimään omasta eläkkeestäni jos Suomi saataisiin nousuun.
  Miten ihmeessä ei ymmärretä, että ei voi kuluttaa enempää kuin tienaa.
  Tämä pätee myös kuntataloudessa. Jukista taloutta ei voi pyörittää lainarahalla.
  Nämä takoot koskettavat meitä kaikkia, on vaan säästettävä ja tehtävä pidempiä työpäiviä. En ymmärrä miksi työtekijät eivät tätä ymmärrä?
  Kiito Stubille hyvästä kirjoituksesta.
  Olen vaan yksi tavallinen eläkeläinen , joka ajattelee näin-Suomi nousuun vaiika se vähän npistääkin.

  .

  Reply
 57. lemmikki valkeameri
  12.03.2016 20.42

  Hyvä ja tärkeä viesti. Kansa vain lyhytmuistista ja median vietävissä. Siksi pitäisi tämä velan suuruus ja velanhoitokulut mainita joka lauseessa, minkä mediassa sanoo. Kun tiedämme median tahdon, on sitä ohjattava sanoilla. Nythän leikkaukset ym ovat kuin pahaa tahtoa. Parasta vääntää sanat aina. AINA kun joku kitisee leikkauksista, on käännettävä puhe velkaan. Niin yritämme leikata valtionvelan hoitokuluja. Velkojen leikkaus tuntuu. Emme voi velaksi sitä tai tätä. Velkojen leikkauksen takia meidän on nipistettävä joka puolelta. Kun siis leikkauksista on tullut poru, niin sanan kääntö asian ytimeen on tarpeen.

  Reply
 58. Lauri Salokoski
  12.03.2016 21.54

  Saksan velka osuutena BKT:sta on 74%, Belgian 106% ja Japanin 225%. Miksi Suomen 49% on jotenkin ihan poikkeuksellisen kestämätön?

  T. Lauri Salokoski

  Reply
 59. Esko haukkala
  12.03.2016 23.58

  Toivoisi,että taloutemme tilanne avaisi silmät ja sopu löytyisi sopimiseen. Aleksin kirje on vakavasta totuudesta ja meillä ei vain
  Ole liikkumavaraa menojen lisäyksiin.

  Reply
 60. Juha Järvinen
  12.03.2016 23.59

  Ettekö te tätä ole kokoajan hakenut?

  Reply
 61. saara finni
  13.03.2016 05.12

  On täällä näköjään vielä yksi suoraselkäinen suomalainen, jolla on päässä muutakin kuin sahanpuruja ja joka lisäksi ymmärtää, että Suomella on jo toinen jalka syvällä suossa. Nykyinen taloustilanne osoittaa selvästi, että suomalaiset ovat vajakkikansaa. Olenkin alkanut ihmetellä, osaako edes puolet suomalaisista lukea. Vai onko se luetun ymmärtäminen niin ylivoimaista.

  Kiitos Stubb. Pidä pintasi.

  Reply
 62. Juhana Rantavuori
  13.03.2016 09.06

  Suomen valtion luottoluokitusta on laskettu koska talous kasvaa heikosti, joka johtuu luokituslaitos Fitchin mukaan hallituksen tekemistä etupainotteisista budjettisopeutuksista eli luen tämän niin että hallitus on tehnyt liiallisia sopeutuksia liian nopeasti keskellä pahaa lamaa.

  Tästä huolimatta Stubb korostaa jääräpäisesti vain julkistalouden sopeutuksia, jotka ovat aiheuttaneet talouskasvun hidastumista jonka vuoksi luokitus nyt laskee. Kasvua edistäviä toimia kuten asuntorakentamisen edistämisestä Stubb ei puhu mitään vaikka Fitch nimenomaan nostaa rakentamisen lisääntymisen yhdeksi positiiviseksi seikaksi Suomen taloudessa.

  Aika valikoiden Stubb lukee tätä Fitchin raporttia.

  ”Fitch perustelee luokituspäätöstään Suomen heikolla talouskasvulla. Vuonna 2015 bruttokansantuote kasvoi vain 0,4 prosenttia, mikä on Kreikan jälkeen hiekoin kasvuprosentti koko Euroopan unionissa.

  Fitch kirjoittaa luokituspäätöksessään, että Suomen osalta ei ole vahvoja todisteita siitä, että kasvu elpyisi 1-2 prosenttiin vuodessa keskipitkällä aikavälillä.

  Fitch uskoo, että taloudellinen toimeliaisuus vauhdittuu vähitellen tänä vuonna. Talouden valopilkuiksi luottoluokittaja mainitsee muun muassa yksityiset investoinnit rakentamiseen sekä sellu- ja paperiteollisuuteen.

  – Tästä huolimatta Fitch on pitänyt kasvuennusteensa ennallaan yhdessä prosentissa tälle vuodelle. Tämä heijastaa heikkoa ulkoista ympäristöä ja etupainotteisten budjettisopeutusten vaikutuksia, Fitch toteaa päätöksessään. ”

  Reply
 63. Mika
  13.03.2016 10.07

  Alex olen kanssasi useista asioista eri mieltä, mutta nyt kuuluu kyllä järjen ääni. Poliittinen kähmintä on Suomessa osa politiikkaa eikä sitä varmasti pystytä kähmimään pois. Silti on todella huolestuttavaa kuinka esim Vihreät ja SDP kritisoivat leikkauksia, joita on pakko toteuttaa. Leikkaukset julkisista hallintoportaista olisivat tehokkaimpia, koska hallinnossa harvemmin on tulosvastuuta ja kuten yrityksillä on näissä hallinnoissa yleensä paljon ”löysää”. On kuitenkin mielestäni lyhytnäköistä leikata koulutuksesta ja tuotekehityksestä, ne ovat ainoat valttimme tulevaisuudessa. Voisimmeko alkaa tekemään Suomeen koulutusliiketoimintaa? Olen varma, että esimerkiksi suomalaisella lääkiskoulutuksella olisi kysyntää jos voisimme perustaa esimerkiksi englannin kielisiä vientikoulutusohjelmia.

  Kiitos sinulle Alex!

  Reply
 64. Juha Majanen
  13.03.2016 11.00

  Kaikkein tehokkain ja kannattavin yhteiskunnan ja yrityksen sisältö perustuu kunnioittamiseen ja sen jäsenten kannustavuuteen. Pienipalkkaisten ihmisten kyykyttämisellä voidaan saavuttaa vain riisto ja epäterve yhteiskunnallinen olomuoto. Kaiken tutkimuksen tulisi perustua kohtuuteen ja kestävään kehitykseen. Suomi ei nouse tuhoamalla toimeentulon mahdollisuus. Yritysten menestys on työtätekevien ihmisten varassa. Panostus jonka yritys saa on tasa-arvon , yrityksen demokratian ja palkitsemisen varassa. Kohtuuttamalla voittoja yrityksen omistajille ja toimivalle johdolle saavutetaan yrityksen perustalle, työntekijöille kannustus toimia yrityksen parhaaksi. Yrityksen kannattaa kertoa työntekijöille säännöllisesti tilanteesta ja sitouttaa tavoitteisiin. Tulos saavutetaan parhaiten kannustin palkkioilla ja sen jakamisen oikeudenmukaisuudella. Työntekijät eivät ole kuluerä vaan mahdollisuus.
  Leikkaamalla sisämarkkinoista , kulutuksesta ja hyvinvoinnista on tuhon tie. Satsaamalla vientiin ja sen kehittämiseen on nopein tie menestykseen. Tuotteet joiden laatu voittaa kertakäytön ovat nyt kysyttyjä. Voisiko Suomi olla edelläkulkija osoittamalla myös miten yhteistoiminta ja yhteinen kaikkien kannalta paras tulos tulee yrityksen demokratian kautta ei riistämällä vaan sopimalla. Kestävän kehityksen tuotteet etusijalle ja myös tuotteet joiden hinta/laatusuhde voittaa moninkertaisesti kertakäyttö tuotteen ja joiden käyttöikä on moninkertainen.

  Markkina talouksia on monenlaisia. Markkinatalous ei saa eikä voi olla riistojärjestelmä. Yrityksen suurin voimavara on sen tekijät alhaalta ylös asti. Tämän pitäisi olla itsestään selvää jos olemme sivistysvaltio ja sen tulisi olla myös sen suurin vetotekijä täällä suomessa ja maailmalla.

  Reply
 65. Saija Puhjo
  13.03.2016 16.45

  Me kansalaiset ja duunarit otamme myös myönteisesti vastaan ehdotukset eläkekatoista, verosuunnittelun lopettamisesta, pääomatulon korkeammasta verotuksesta, maataloustukien jakamisesta niille jotka sitä oikeasti tarvitsevat eikä Nallukalle, valtion omistamien yhtiöiden pomojen palkkojen kohtuullistamisesta (posti), kansanedustajien korvauksen jäädyttäminen sekä heidän harrastuskerhojen lakkauttaminen, ja niin edelleen. Annan mielelläni lisää ideoita leikkauskohteisiinne.

  Reply
 66. Betro Hakala
  13.03.2016 21.55

  ”Naapurimaassa Ruotsissa palkat nousevat, koska tuottavuus nousee. Siellä sovitaan useimmat asiat työpaikoilla. Miksi pelkäisimme tällaista kehitystä?”

  Koska Suomen laissa ei ole määritelty ehdotonta minimipalkkaa. Suomessa sovitut asiat työpaikoilla ovat esimerkiksi myyntialalla ovat provisiopalkkaus, jossa mainitaan takuupalkka kahden viikon jälkeen. Todellisuudessa pohjapalkkaa pääsisivät nauttimaan vain ne, jotka tämän kahden viikon aikana näyttävät myyjän kykynsä. Muut potkitaan ”koeajan puitteissa” ennen tätä kahden viikon määräaikaa ja eivät saa työpanoksestaan palkkaa lainkaan.

  Siivoojan palkka voi olla jopa niin alhainen kuin 6-7 euroa tunti, tarkoittaen noin 1100 euron tuloja . Lupaan sen, että edes nykyisellä palkallasi et tekisi 160-200 tuntia tätä ruumiillista työtä kuukaudessa.

  Lisäverotuksenne köyhiä kansalaisia vastaan on väärä. Teidän tulee kehittää sellainen strategia, joka palvelee kaikkia. Esimerkiksi määräämällä laissa minimipalkan kansalaisille, verotulot suurenevat ja orjatyövoima voi jäädä historiaan.

  Reply
 67. Ilkka Katko
  13.03.2016 23.24

  Suora lainaus: ’aion tänä keväänä ja tällä hallituskaudella toimia valtiovarainministerinä’ ja sitähän Suomen kansa on tähän saakka odottanut. Jäljet eivät todellakaan ole rohkaisevat. Ja miksi vasta nyt? Suomi on nukkunut ruususen unta v:sta 2007 ja nytkä valtiovarainministeri herää todellisuuteen!

  Reply

Comment

required