Tämän viikon eräs keskeisin ja seuratuin aihe Strasburgin täysistunnossa on matkapuhelinten verkkovierailumaksut eli ns. Roaming-maksut. Jokainen meistä, joka matkustelee ulkomailla tietää tunteen kotiin palatessa kun joutuu jännittämään seuraavan puhelinlaskun loppusummaa.

%video%

Matkapuhelinoperaattorit ovat pitkään vetäneet kovia hintoja ulkomailla soitetuista tai vastaanotetuista puheluista. EU (erli komissio) ilmoitti jo pari vuotta sitten operaattoreille, että mikäli ulkomaan puheluiden hinnat eivät laske muuten, on unionin puututtava peliin lainsäädännöllä. Hinnat tulivat hiukan alaspäin, mutta edelleen ollaan usein huikeissa yli euron minuuttihinnoissa.

Tapaus on EU:lle erittäin poikkeuksellinen. Harvoin tapahtuu niin, että EU puuttuu markkinoiden toimintaan määräämällä kattohintoja millekään markkinoille. Viime kerran näin tapahtui rajat ylittäville tilisiirtomaksuille. Pankit pantiin ruotuun lainsäädännöllä.

Matkapuheluhinnoissa markkinoihin puuttuminen johtuu siitä, että lähes kaikki operaattorit toimivat pääasiallisesti kansallisilla markkinoilla. Kilpailu rajat ylittävillä puheluilla on tämän takia lähes olematonta eikä operaattoreilla ole insentiiviä laskea hintojaan. Toisaalta ulkomaanpuheluiden hinnat eivät vastanneet millään tavalla niiden tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Päätöksellä on kiire. EU lupasi, että hinnat saadaan alas ennen kuumimman kesäloman alkua. Loppumetreillä esiin nousi kuitenkin pari kiistakohtaa, joista parlamentti, komissio ja neuvosto ovat neuvotelleet pitkiä iltoja viime viikkoina.

Nyt esitettävä kompromissiratkaisu toisi seuraavat uudistukset matkapuhelinmarkkinoille:

1) Ulkomailla (EU:n alueella) vastaanotettu puhelu saisi maksaa enintään 0,24 euroa minuutilta.

2) Ulkomailta tai ulkomaille soitettu puhelu saisi puolestaan maksaa korkeintaan 0,49 euroa. Tälle hetkellä hintahaarukka on 0,58-5,00 euroa.

3) Ulkomaille siirryttäessä on operaattorin lähetettävä automaattisesti tekstiviesti, jossa se kertoo puheluiden hinnat. Nykyään matkailija voi vain arvailla minuuttitaksoja ellei ole niitä erikseen etukäteen tarkastanut palveluntarjoajaltaan.

Eräs kiistakohta liittyi siihen, millä tavalla asiakkaat siirretään uusille tariffeille. Malleja oli pöydällä alun perin kaksi.

Komissio ehdotti, että kaikki asiakkaat siirrettäisi suoraan uudelle EU:n määräämälle tariffille kaikissa maissa. Ongelmaksi nousi kuitenkin se, että joillain alueilla tietyt operaattorit tarjoavat jo nykyään hintoja, jotka ovat edullisempia kuin ehdotetut EU-tariffit. Näiden operaattoreiden asiakkaat olisi siis ”pakkosiirretty” korkeammille hinnoille.

Käytäväkeskusteluja sisämarkkina-asioista Lasse Lehtisen ja Edit Herczogin kanssa.

Toinen malli olisi jättänyt EU-tariffiin siirtymisen puhtaasti asiaakkaan valinnaksi. Epäilykseksi tässä vaihtoehdossa nousi kuitenkin se, miten innokkaasti operaattorit tiedottaisivat heille epäedullisesta EU-tariffista.

Siirtämisessä päädyttiin ratkaisuun, jossa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana operaattorien on ilmoitettava asiakkaalle uudesta EU-tariffista. Asiakas saa valita, ottaako käyttöön EU-tariffin heti vain haluaako jatkaa vanhalla tariffillaan vielä kolmen kuukauden jälkeenkin. Tämän kolmen kuukauden jakson jälkeen kaikki asiakkaat, jotka eivät ole ilmoitukseen millään tavalla reagoineet siirretään automaattisesti EU-tariffille.

Poikkeuksen tähän muodostavat sellaiset ulkomaanpuhelusopimukset, joissa ulkomaanpuhelutariffista on sovittu erikseen – ei siis osana normaalia matkapuhelinliittymää. Näin varmistetaan, että edullisimmilla tariffeilla tällä hetkellä puhuvat eivät saakaan yht’äkkiä yllätystä korkeammista EU-tariffeista.

Asiakkaille hyödyt ovat käsinkosketeltavat. Matkapuhelinoperaattorit puolestaan joutuvat muokkailemaan strategioitaan uusiksi. Arviot tämän lainsäädännön vaikutuksista operaattoreiden tuloksiin heittelevät valtavasti – GSM Associationin mukaan EU:n operaattorien yhteenlasketut tulot tippuvat viidestä miljardista eurosta kahteen ja puoleen miljardiin.

Tänä iltana kompromissiratkaisu käsitellään lyhyesti parlamentin teollisuusvaliokunnassa. Myöhemmin viikolla asiasta äänestetään täysistunnossa. Omalta osaltani tulen seuraamaan ryhmämme linjaa eli kannatan neuvoteltua kompromissia.

Hinnat tippuvat huomattavasti, mutta kattohinnan alapuolelle jätetään pelivaraa operaattoreille kilpailla ja tarjota erilaisia hinnoittelupaketteja asiakkaille. Ei olis mitään järkeä puristaa kaikkia katteita yrityksiltä. Tästä kärsisi tuotekehitys ja innovaatiot ja viime kädessä tulevaisuuden asiakas.

Comment

required