Dagens industri 29.9.2011

 

Kaxigt Finland håller på reglerna

Jag stillbringar en dag i Strasbourg. Europaparlamentet har session. Det vimlar i korridorerna. Jag träffar en massa före detta kolleger. Jag ser fram emot livliga debatter. Finland har ju krävt garantier från Grekland och blockerat Rumaniens och Bulgariens Schengenmedlemskap tillsammans med Holland.

Först blir det kallprat, men sedan frågar alla vad det är som har hänt i Finland.

”Ni brukar ju vara så konstruktiva i EU”, noterar en Europaparlamentariker.

?Varför bråkar ni med euron och Schengen??,frågar en annan.

Jag tänker en stund, och sedan låter jag det rinna ur. Jag vill övertyga mina vänner att Finland inte har ändrat sin linje. Finland är och förblir ett pro EU-land.

Men vi har ett problem. Allt för många EU-länder bryter mot reglerna, vare sig det gäller Schengen eller euron. I Finland är vi protestantiskt EU-troende. Vi förväntar oss att alla följer gemensamma beslut. Regler är ju till för att följas!

Vi har också ett problem hemma. Precis som i andra medlemsländer drivs EU-agendan av den inhemska politiken.

EU har blivit en spelknapp på hemmafältet.

Det är lätt att skylla på Bryssel fast de egentliga problemen har sina rötter i respektive huvudstad. Inte är det ju Bryssels fel att Aten inte sköter sina offentliga finanser.

Egentligen har Finland blivit ett nytt Holland. Vi är med i euron, är ett AAA-land, samtidigt som vi stöder starka EU-institutioner och gemensarnma regler.

Det är lättare att vara tuff när man sköter sitt.

EU-fadern Jean Monnet konstaterade på 1950-talet att ?Ingenting är möjligt utan människor, men ingenting bestående utan institutioner?. För att öka förtroendet mellan EU-länderna måste vi ha starka institutioner.

Frivillighet fungerar till en viss grad, men vid något skede måste EU-institutionerna övervaka reglerna.

Eurokriterierna för budgetunderskott, statsskuld och räntor fungerade bra så länge man följde dem.

Har Finland då blivit ett problembarn i EU? Nej, vi vill bara att alla andra barnen beter sig lika väl som vi.

Kaxigt?

Kanske det.

Rättvist?

Absolut.

Lyckades jag övertyga min EU-kolleger?

Det får man hoppas.

Comment

required