Ennakkoajatusteni mukaisesti keskustelujen kärki Saksan pääkaupungissa jakaantui kahteen: meneillään olevaan kriisiin ja EU:n tulevaisuuteen.

Päiväni alkoi mielenkiintoisella keskustelulla CDU:n parlamenttiryhmän piiskurin Peter Altmaierin kanssa. Oli helppoa löytää yhteisiä ajatuksia Euroopan tulevaisuudesta pitkän linjan ajattelijan kanssa. Oli myös kiva kuulla, että Suomi tuntuu ihan aidosti olevan Saksalle mieluinen samanmielinen maa pohjoisesta.

Päivä jatkui ministeritason keskusteluilla. Eurooppaministerikollega Werner Hoyerin kanssa tapaamme säännöllisesti Brysselissä, mutta kahdenvälinen keskustelu pääkaupungissa tuo aina erilaista syvyyttä ajatustenvaihtoon. Positiivista virettä laimensi yhteinen huoli Kreikasta ja enenevässä määrin myös Italiasta. Nyt on vain uskottava, että maat tekevät kaikkensa jo sovittujen sitoumusten eteen, itsensä pelastamiseksi. Keskusteluja käytiin myös EU:n rahoituskehyksistä tuleville vuosille. Nettomaksajina ja tiukan talouskurin maina Suomi ja Saksa toimivat luonnollisesti maltillisen EU-budjetin puolesta.

Ulkoministeri Guido Westerwellen kanssa meillä oli hyvä lounas. Johtopäätöksenä oli, että EU:n kehittäminen ei voi rajoittua vain käsillä olevan kriisin hoitoon, vaan tarvitaan myös laajempaa perspektiiviä, sekä johtajuutta viedä unionia eteenpäin. Emme ole tyhjiössä vaan keskellä globaalia toimintaympäristöä.

Lounaan jälkeen minulla oli ilo ja kunnia puhua yhden Saksan arvovaltaisimman ulko- ja turvallisuuspoliittisen instituutin (Stiftung Wissenschaft und Politik) tilaisuudessa yhdessä ulkoministeri Westerwellen kanssa. Aiheena oli Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän demokratia- ja talouskehitys. On hyvä, että näillä lavoilla kuullaan suomalaisiakin ääniä.

Päivän päättivät keskustelut talousministeri, varakansleri Philipp Röslerin kanssa. Uuden sukupolven ministeri esitti terävää analyysiä unionista ja sen kohtaamista haasteista sisäpoliittisessa paineessa, jota toki Saksassakin riittää.

Takana siis tiivis päivä. Mielenkiintoista nähdä huomenna, mitä Financial Times Deutschland on saanut irti tämänpäiväisestä haastattelusta. Nyt kohti Varsovaa.


 

Comment

required