Vi har alla sett hjärtskärande bilder på drunknade barn och taggtrådsstängsel, människor som vandrar mållöst omkring i Europa i hopp om en bättre framtid. Över en miljon asylsökande så här långt. Och fler är på väg.

Europas asylkris är västvärldens största utmaning sedan det kalla krigets slut. Det är Europas ödesstund. Om vi misslyckas blir följderna katastrofala. Om vi lyckas bevisar den Europeiska unionen återigen varför integration behövs.

Människor behöver hjälp, och vi bör hjälpa. Det finns inga alternativ. Vi bör söka praktiska lösningar i två steg: Ta hand om de ökade asylmängderna och därefter integrera människorna i våra samhällen.

Utmaningen är nationell, men lösningen bör vara europeisk. Frågan om hur vi hanterar asylsökande baseras på vår grundlag och internationella normer. Det finns inte bara en svensk lösning eller en finsk lösning, utan det finns en europeisk lösning.

 

Låt mig ge fem konkreta förslag:

 

  • För det första bör vi dela på bördan tillsammans. Beslutet om att fördela 120 000 asylsökande till alla EU-länder, baserat på en kvot var bra.
  • För det andra bör vi ha så kallade hotspots, alltså läger som vi jobbar med tillsammans, där vi kan hantera asylansökningarna. Lägren är bäst placerade i EU-länder dit asylsökande anländer först.
  • För det tredje bör vi ha en gemensam lista på så kallade säkra länder. Jag har alltid haft lite svårt att förstå varför Finlands lista skulle vara annorlunda än Sveriges lista eller Danmarks.
  • För det fjärde bör vi ha bättre kontroll vid våra yttre gränser. Detta betyder mera pengar för EU:s gemensamma gränsförvaltning Frontex.
  • För det femte behöver vi en gemensam asylpolitik. Det kan inte vara så att alla EU-länder driver sin egen asylpolitik med till exempel olika procedurer och kriterier för att hantera ansökningarna. Detta gäller också arvoden för asylsökande.

 

Det ökade antalet asylsökande är en ny situation för Finland, men det går att hantera. Normalt har vi ungefär 3 000 asylsökande per år. Nu hade vi 3 000 bara förra veckan. Vi förväntar oss 50 000 asylsökande i år.

Jag förespråkar ett öppet, internationellt, tolerant och mångkulturellt Europa. Att sedan säga att mångkulturalism inte skulle förorsaka vissa spänningar och svårigheter, det är att dölja sanningen. Men jag tittar på det här med ett öppet och varmt hjärta och ett kallt huvud.

Det är Europas stund. Visst var eurokrisen svår, men nu är det fråga om människor, inte om pengar. Vi klarar detta, tillsammans.

 

Comment

required