Nej men för fan så är det ju, tänkte jag när jag hade läst Andrew McAfees och Erik Brynjolffsons nyaste bok: Machine, Platform, Crowd: Harnessing our Digital Future (Norton, 2017).

Visst hade jag läst deras böcker om den fjärde industriella revolutionen tidigare (digitalisering, artificiell intelligens, robotisering), men detta verk från två MIT-professorer var en fullträff.

Varför? För att den går igenom nuvarande megatrender om teknologiska utvecklingar på ett förståeligt sätt och hjälper läsaren att se vad som bör göras för att hänga med. I mångt och mycket har allting alltid förändrats, men aldrig så snabbt som i dagens läge.

McAffees och Brynjolffsons tes är träffande: människor, företag och samhällen bör förbereda sig för en ny balans mellan hjärnan och maskinen, produkten och plattformen samt individen och gruppen.

För det första måste människan och maskinen jobba tillsammans. Hjärnan behövs inte mera på samma sätt i till exempel marknadsanalyser, redovisning eller andra komplicerade kalkyleringar som algoritmer och datorer klarar av bättre och snabbare. På samma sätt frigörs människor från manuellt arbete som fixas billigare av robotar. Vi flyttar från hjärnan mot maskinen.

För det andra bör företag fundera på sin affärsmodell. Visst behövs produkter och service, men balansen börjar luta över mot plattformar. Musiken är en produkt och Spotify plattformen som distribuerar den. På samma sätt är en skjuts i stan en produkt vars plattform kan vara Uber.

Facebook och Airbnb är plattformar som inte producerar vare sig innehåll eller äger några fastigheter. Är Dagens industri en framtida plattform för nyheter och analys om och av ekonomi för svenskspråkiga läsare?

För det tredje blir informationen allt öppnare. Det är ju inte längre så att individen eller experten sitter på all visdom. Det behövs grupper för att utveckla service och produkter. Teknologin för att göra detta är tillgänglig och det gäller inte bara produktutveckling, utan till exempel operationssystem eller encyklopedier som skrivs online av massor, inte traditionella experter. Från individer till grupper.

Betyder allt detta att vi kan glömma hjärnan, produkten och individen? Absolut inte. Det är bara en fråga om hur du och ditt företag hanterar balansskiftet mot maskiner, plattformar och grupper.

Jag är bara en modest bankir som fattar finansieringsbeslut på basen av expertanalyser från ekonomer, ingenjörer och jurister som stödjer sig på algoritmer, data och komplicerade riskanalyser.

Jag skulle aldrig våga generalisera vad ditt företag borde göra för att hänga med i den teknologiska utvecklingen. Samtidigt vågar jag påstå att om du tror att du kan stödja dig enbart på människans hjärnkapacitet, en bra produkt eller service och ett litet team, så kommer ditt företag inte att existera om tio år.

Comment

required