Tilanne Gazaan matkalla olleen laivasaattueen suhteen jatkuu edelleen epäselvänä. Laivat on ohjattu israelilaiseen satamaan. Osa laivalla olleista ihmisistä on pidätetty ja osa karkotettu maasta. Tilanteen selvittely jatkuu, mutta emme edelleenkään ole saaneet täyttä kuvaa siitä, mitä laivalla tapahtui – tai mitä laivalla olleille ihmisille ja niiden kuormalle nyt tapahtuu.

Olemme saaneet varmistetuksi, ettei kukaan loukkaantuneista ollut suomalainen. Tietojemme mukaan laivoilla ei ollut suomalaisia.

Olen pettynyt ja huolestunut siitä, että kulunut päivä ei ole tuonut kunnollista selvyyttä toissayön tapahtumiin. Laivasaattueen väkivaltainen pysäyttäminen kansainvälisillä vesillä on tuomittavaa. En myöskään hyväksy tällaista suhteetonta voimankäyttöä. Sen lisäksi pidän valitettavana sitä, ettei tilanteen jatkokäsittely tämän päivän kuluessa ole sujunut kaikin puolin tyydyttävästi. Laivoilla olleet ihmiset tulee vapauttaa välittömästi.

Tapahtumat on selvitettävä perusteellisesti ja luotettavasti puolueettoman tahon toimesta. Selvityksen puolueettomuus on kaikkien edun mukaista, niin tapahtumaan osallisten kuin kansainvälisen yhteisönkin kannalta. Niin tapahtunut voidaan saada puretuksi ilman että sen heijastusvaikutukset myrkyttävät alueen ilmapiiriä ja sen tulevaisuudennäkymiä pitkälle eteenpäin.

On olennaisen tärkeää, että Israelin ja palestiinalaisten väliset rauhanneuvottelut jatkuvat toissayön tapahtumista huolimatta. On helppo provosoitua, mutta toivon hartaasti että sellainen kehitys saadaan päättymään tähän. Toivon osapuolten säilyttävän malttinsa ja pitämään mielessään mikä on tärkeää; kestävän rauhan saaminen alueelle.

Tilanteessa on näkyvissä myös toivon pilkahduksia. Palestiinalaiset ovat pääministeri Fayyadin suulla ilmoittaneet haluavansa jatkaa USA:n välittämiä neuvotteluja Israelin kanssa. Alueelta on tullut myös muita maltillisia ja rakentavia kommentteja. Egypti on ilmoittanut olevansa valmis omalta osaltaan helpottamaan Gazan saartoa.

Osapuolten ja koko kansainvälisen yhteisön tulee nyt pitää pää kylmänä. On tärkeää saada rauhanneuvottelut pidetyksi raiteillaan. Valitettavien ja tuomittavien tapahtumien ei pidä antaa romuttaa alueen tulevaisuutta.

Olen päivän aikana ollut yhteydessä useisiin kollegoihin. Kansainvälisen yhteisön tulee tehdä kaikkensa tuloksekkaiden rauhanneuvottelujen tukemiseksi.

Comment

required