Dagens Industri 22.12.2011

Fler tvåspråkiga skolor önskas

Di-kolumnisten Maria Wetterstrand rörde om i Finlands språkliga myrstack häromveckan. Hon föreslog i Hufvudstadsbladet att Finland borde satsa mera på tvåspråkiga skolor. En bra idé för ett tvåspråkigt land, tycker jag.

Ett bra förslag väcker alltid debatt, både för och emot. Det har varit rätt så roligt att följa med språkfundamentalisterna på både den finsk- och svenskspråkiga sidan. Fennomanerna vill minimera svenskan och svennomanerna vill inte kontaminera minoritetsspråket med finska.

Själv är jag uppvuxen i en tvåspråkig familj. Jag talade alltid finska med mamma och svenska med pappa. Jag lärde mig att läsa och skriva i en finskspråkig skola, men flyttade över till en svensk skola i fjärde klass. Orsaken till bytet var praktisk: min vänsterytter i ishockeylaget HIFK gick i den svenskspråkiga skolan.

Min fru är engelska. Hon talar sitt modersmål med våra barn. Jag valde att tala svenska med dem. Finskan har barnen lärt sig av vänliga finskspråkiga barnflickor. Barnen går i en engelsk skola med en finsk läroplan och med extra fokus på finska som modersmål. Jobbigt? Nej, det fungerar faktiskt bra.

Jag har aldrig hört om någon som skulle vara bitter på att kunna ett språk. Lika sällan hör man om människor som tycker att det är lätt att lära sig nya språk som fullvuxen. Man lär sig språk när man är ung. Därför borde vi satsa på språkstudier i en ung ålder. Det skulle inte alls skada att ha två främmande språk redan från första eller andra årskursen.

Om man kommer från en tvåspråkig familj skulle det vara bra att kunna plugga på båda språken från första början. Detta betyder inte att alla tvåspråkiga barn måste göra det, men möjligheten borde finnas.

I Norden är vi internationella. Därför är det också viktigt att vi satsar på till exempel engelskspråkiga skolor, inte minst för att locka internationell arbetskraft.

Det är gammalmodigt att tro att ett barn inte klarar två eller flera språk. Det har bevisats att tvåspråkighet gynnar bland annat logiskt tänkande (jag är dock bevisligen ett undantag ). Att påstå att ett barn inte lär sig ett enda språk ordentligt om man är tvåspråkig är ansvarslöst tjafs. Ett språk blir rikare, mera expressivt när det påverkas av ett annat.

Språk är också en identitetsfråga. I finska kretsar är jag ofta stämplad som finlandssvensk. I finlandssvenska kretsar ses jag som en finländare som talar svenska. Själv ser jag mig själv som en tvåspråkig, internationell finländare.

Ibland behöver man en utlänning för säga det självklara. En svensk som yttrar sig om språkfrågan i Finland väcker alltid känslor.

Tack Maria, för att du har satt i gång en bra debatt om tvåspråkighet i Finland. Det behövdes.

Comment

required