Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli tänään Suomen kantaa yhdentoista EU-maan hankkeeseen aloittaa finanssitransaktioveron periminen. Suomi ei ota veroa käyttöön. Viisas päätös! 

Hankkeen ideana on verottaa finanssimarkkinoiden toimintaa, transaktioita. Vaikkapa arvopaperikauppoja. Verolla kerättäisiin verotuloja EU-budjettiin tai osallistuville valtioille, ja joidenkin arvioiden mukaan rajoitettaisiin esim. valuuttakurssispekulaatioita. 
Veron haitat olisivat ilmeisiä. Toimivat kansantaloudet tarvitsevat toimivia rahoitusmarkkinoita. Euroopan komissio on arvioinut, että vero koko EU:ssa käyttöönotettuna hidastaisi talouskasvua pitkällä aikavälillä keskimäärin puoli prosenttiyksikköä kokonaistuotannosta. Suomelle osallistumisen tekisi erityisen hankalaksi Ruotsin jättäytyminen veron ulkopuolelle ? meillä ei ole nyt varaa menettää rahoitusalan työpaikkoja naapurimaihin tai heikentää kilpailukykyämme.  
Poliittisilla päätöksillä pitää parantaa haastavaa taloustilannetta, ei heikentää sitä entisestään. 
Osa EU-maista on haitoista huolimatta ottamassa veroa käyttöön ns. tiiviimmän yhteistyön kautta. Hanke vaatii EU-parlamentin ja jäsenmaiden hyväksynnän. Suomi ei tietenkään estä muita maita ottamasta veroa käyttöön, ja osallistumme hankkeen valmisteluun niin kuin kaikki muutkin EU:n jäsenmaat. Jatkossa on myös seurattava, millaisia vaikutuksia verolla on sitä toteuttavien maiden talouteen.

Comment

required