Olipas hieno päivä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Parlamentissa on aina positiivisen villi meno ja sen poliittinen ilmapiiri on vapauttava. Oli myös hauska tavata tänään toistakymmentä vanhaa kollegaa. 

Heti aamulla tapasin suomalaismepit aamiaisen merkeissä. Kävimme läpi ajankohtaisia politiikan teemoja eutanasiasta Kreikkaan ja eurokriisiin. Myös rikkidirektiivi nousi esillle, kun neuvosto ja parlamentti ovat päässeet asiassa yhteisymmärrykseen. Suomi ja Viro näyttävät jääneen valitettavan yksin kantansa kanssa. Pohdimme meppien kanssa keinoja, joilla direktiivistä kärsimään joutuville teollisuudenaloille haittaa voitaisiin jollakin tavalla kompensoida. Keskustelen tästä kotimaassa vielä liikenneministeri Merja Kyllösen ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen kanssa. 
Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan Vital Moreiran (S&D, PT) sekä jäsenten Daniel Casparyn (EPP, DE) ja David Martinin (S&D, UK) kanssa puhuimme muun muassa EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta, sekä kansainvälisestä julkisten hankintojen instrumenttia koskevasta asetusehdotuksesta. Suomelle asetusesitys, joka mahdollistaa kilpailuttamisen vesittämisen, ei kelpaa. Kerroin myös vääräntämisen vastaisen kauppasopimuksen ACTA:n käsittelyä Suomessa lykätyn siksi aikaa, kunnes tuomioistuimen vastaus Euroopan komission kysymykseen on saatu. Parlamentissa tilanne tuntui olevan vielä auki, vaikka moni onkin tulkinnut sopimuksen jo kuolleeksi.
Aamupäivään mahtuivat vielä keskustelut energiatehokkusdirektiivistä Claude Turmesin (Verts, LU) ja sisämarkkinoista Malcolm Harbourin (ECR, UK) kanssa. Erityisen tyytyväinen olin siitä, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan pj. Harbourilla oli selvät suunnitelmat siitä, miten protektionismia karsitaan toimivien sisämarkkinoiden tieltä. Sisämarkkinoiden kehittäminen ei ole mikään yksittäinen harjoitus, vaan jatkuvaa työtä vailla määräaikaa.
Lounaalla, yhdessä parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Elmar Brokin (EPP, DE), meppi José Ignacio Salafrancan (EPP, ES) sekä Espanjan eurooppaministeri Inigo Mendez de Vigon kanssa, tapasin Ukrainan entisen pääministerin, nykyään vangitun Julia Timoshenkon tyttären Eugenian. Hän oli parlamentissa kertomassa äitinsä kurjasta kohtelusta. Ukrainan demokratiatilanne on valitettavasti heikentynyt muutaman viime vuoden aikana. Tilanne on vakava. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet EU, Etyj ja Euroopan neuvosto sekä monet kansalaisjärjestöt. Tämä ilmenee mm. korruption lisääntymisenä,  oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, mediavapauden heikentymisessä ja viranomaistoiminnan ennakoimattomuutena. 
Iltapäivällä brainstormasin entisen työtoverini Sylvie Goulardin (ALDE, FR) kanssa EU:n tulevaisuutta ja  kävin läpi EU:n rahoituskehyksiä Reimer Bögen (EPP, DE) ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alain Lamassouren (EPP, FR) kanssa. Suuresti arvostamani Lamassoure ja EPP-ryhmän puheenjohtajana toimiva Joseph Daul (FR) antoivat arvokkaita näkökulmia Ranskan vaaleihin sekä siihen, mitä uudelta presidentiltä ja hallitukselta voi odottaa. Päivän päätteeksi keskustelin vielä digitaalisten sisämarkkinoiden tulevaisuudesta Pablo Arias Echeverrian (EPP, ES) kanssa. 
Päivän antina todettakoon, että uusien ajatusten ja parlamentista ammennetun energian lisäksi teesini velkavetoisen kasvun tulosta tiensä päähän vahvistui entisestään. Kestävään kasvuun päästään vain tekemällä rakenteellisia uudistuksia, panostamalla sisämarkkinoihin ja erityisesti digitaalisiin sisämarkkinoihin sekä vapauttamalla maailmankauppaa. Näillä ajatuksilla kohti Pariisia.

Comment

required